Stillastående SAS-plan
Foto: Johan Nilsson/TT

Pilotfackets krav långt över märket

Publicerat av Stina Bengtsson

20 procent i löneökningar. Det skulle kraven från Svensk Pilotförening innebära om de blev verklighet i årets avtalsförhandlingar mellan dem och SAS. ”Otänkbart”, säger Svenska Flygbranschens förhandlingschef Torbjörn Granevärn.

Torbjörn Granevärn, vice vd och förhandlingschef, Svenska Flygbranschen

Torbjörn Granevärn, vice vd och förhandlingschef, Svenska Flygbranschen.

Avtalsförhandlingar har inletts mellan flygbolaget SAS och Svensk Pilotförening. Förhandlingarna rör kollektivavtal för de piloter som är anställda av svenska SAS. Men redan nu står det klart att företaget och pilotföreningen står långt ifrån varandra.

Från arbetsgivarorganisationen Transportföretagens sida oroas förhandlingschef för flygbranschen, Torbjörn Granevärn, över högt ställda krav från Pilotföreningen.

– Svenska piloter är en kvalificerad och kompetent yrkesgrupp. Jag har god tilltro till att vi ska komma överens. Det som bekymrar mig är att de krav som framförts inte kan hanteras inom ramen för den svenska löneökningstakten, det så kallade märket, säger han.

Märket som satts av industrins parter för 2019 är knappt 2,2 procent. Det är alltså den löneökning som de allra flesta svenskar som omfattas av kollektivavtal får i genomsnitt under året.

– Piloternas lönekrav skulle innebära en kostnadsökning om ca 20 procent, och de samlade kraven skulle uppgå till kostnadsökningar om närmare 45 procent. Det är otänkbart, säger Torbjörn Granevärn.

– Samtidigt skulle piloternas krav också innebära fem färre arbetsdagar per år och att arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet kraftigt begränsas, fortsätter han.

SAS och Svensk Pilotförening tecknade avtal så sent som i augusti förra året. Det avtalet landade på märket.

– En rimlig löneökningstakt är nödvändig för att bolaget ska kunna fortsätta sitt arbete för att ställa om till ett mer hållbart flyg, säger Torbjörn Granevärn.

Stina Bengtsson

Publicerad av Stina Bengtsson den 2019-03-11 - 14:12  #Kollektivavtal