Logo
Logo
Nyhet24 mars 2020 - 07:03

Permitterad personal kan få jobb i lantbruket

Varselsiffrorna är nu högre än under finanskrisen 2008 och regeringen har svarat genom att tillåta permitteringar. Samtidigt är behovet av arbetskraft inom lantbruket stort när odlingssäsongen nu ska inledas.

"Finns det något vi svenskar fortsätter att göra så är det att äta oss mätta. Efterfrågan minskar inte", säger LRF:s vd Anna-Karin Hatt.Foto: LRF + TT

Många företag inom lantbruk, skogsbruk och trädgård har haft svårt att rekrytera personal i Sverige. Därför har många av dem sökt sig utomlands, och förlitat sig på säsongsarbetskraft som kommer till Sverige och jobbar i 5–6 månader när behovet är som störst, alltså under sommarhalvåret.

Men säsongsarbetet försvåras rejält av coronavirusets utbrott.

– Många sitter fast i sina hemländer och har det nästan omöjligt att ta sig till Sverige. Lantbrukarna behöver hitta annan arbetskraft, samtidigt som många blir varslade i andra branscher, säger Anna-Karin Hatt, vd för Lantbrukarnas riksförbund LRF.

8 000 jobb

LRF har gjort en grov uträkning på hur många jobb det handlar om, och bara inom sektorerna skog och trädgård behövs 8 000 personer.

– Vi går nu in i odlingssäsongen och läget är kritiskt just nu. Nu bestämmer odlarna hur mycket de ska plantera, vilket beror på hur mycket de tror att de kan skörda, säger Anna-Karin Hatt.

TT: Minskar inte behovet av arbetskraft när ekonomin saktar in?
– Nej, finns det något vi svenskar fortsätter att göra så är det att äta oss mätta. Efterfrågan minskar inte.

Behöver utbildning

Hittills under mars – alltså under ungefär tre veckor – bedömer Arbetsförmedlingen att över 20 000 personer varslats. Personer som Anna-Karin Hatt menar kan söka sig till lantbruket.

– Utmaningen är att de sällan har erfarenhet från lantbruk och behöver utbildas. I praktiken kommer det att handla om att man får lära sig jobbet på jobbet. Nu behöver vi Arbetsförmedlingens hjälp för att identifiera vilka av de permitterade som har en bra bakgrund och kan jobba inom lantbruket, vilket ofta kräver god fysik, säger Anna-Karin Hatt.

LRF efterfrågar ekonomisk hjälp för att kunna ta emot ny personal som inte är utbildad, och för att skapa ekonomiska incitament för de permitterade att byta bransch.

– De förslagen kan inte ta en månad. Vi behöver besked inom en vecka, säger Hatt.

#Coronakrisen#Konjunktur#Arbetslöshet#Coronakrisen
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist