WEB_INRIKES
Foto: Maja Suslin/TT

Pensionsförslaget möts av kraftiga reaktioner

Publicerat av Daniel Mellwing

Pensionsgruppens förslag om att ge anställda rätt att jobba till 69 års ålder får kritik från flera håll. ”Det är ytterst angeläget att vi arbetar högre upp i åldrarna, men reformer av pensionssystemet måste göras på rätt sätt, annars blir resultatet det motsatta”, säger Carola Lemne, Svenskt Näringslivs vd. LO menar att de sjukskriva är förslagets vinnare.

Dagens överenskommelse mellan partierna i pensionsgruppen om att höja pensionsåldern möter starka reaktioner. Uppgörelsen innebär bland annat att den lägsta åldern för att ta ut allmän pension höjs från dagens 61 år till 64 år, och att anställda får rätt att jobba till 69 år. Detta är komplexa frågor som inte har de enkla svar som pensionsgruppen vill tro, betonar Carola Lemne, vd på Svenskt Näringsliv.

– Att ge redan anställda en ensidig rätt att stanna kvar i arbete till 69 år gör det svårare för äldre personer att få tillsvidareanställningar. Redan med dagens regler är lagen om anställningsskydd ett betydande anställningshinder, säger hon i en kommentar.

Hon menar att det inte ska vara lätt att pensionera ut människor från arbetslivet, men att det måste vara lätt för arbetsgivare och äldre arbetstagare att mötas och komma överens.

– Det är då vi kan ta vara på de jobbchanser som finns så högt upp i åldrarna som möjligt, säger hon.

Med Pensionsgruppens förslag är risken att äldre blir mindre attraktiva på arbetsmarknaden, varnar hon.

– En konstruktiv förändring vore att den korta tid som nu finns för arbetsgivaren att avsluta en anställning från 67 års ålder istället blir obegränsad i tiden. Då ökar också möjligheterna för äldre att påbörja en anställning, något som stämmer väl med att många äldre vill kunna kombinera en övergång till livet som pensionär med arbete i friare former, fortsätter hon.

Även tjänstemannafacket TCO hade önskat mer av Pensionsgruppens förslag. De vill se en långsammare höjning av pensionsåldern och generösare övergångsregler.

– Vi hade önskat ett brett paket där partierna i pensionsgruppen även presenterat konkreta förslag för att förbättra arbetsmiljön och öka möjligheterna till att fylla på med kunskap genom hela arbetslivet så att människor faktiskt kan arbeta längre, säger ordföranden Eva Nordmark i ett pressmeddelande.

Fackförbundet menar bland annat att lägstaåldern för allmän pension höjs för snabbt från 61 till 64 år mellan 2020 och 2026.

– Det är inte rimligt att den som planerat att gå i pension om drygt två år över en natt får veta att målsnöret flyttats fram ett år. Här måste politikerna ta ansvar och tänka om, säger Eva Nordmark i pressmeddelandet.

Martin Linder, Unionens ordförande, anser att Svenskt Näringsliv sätter käppar i hjulen för att genomföra förändringarna.

– För att man ska kunna höja pensionsåldern och skapa rätt förutsättningar för ett längre arbetsliv måste man också skapa förutsättningar för ett tryggt arbetsliv. Det genom att också anställningstryggheten och tryggheten i socialförsäkringssystemen följer med, säger han, till Sveriges Radio.

Pensionsgruppens förslag till ändringar av pensionsåldern gynnar de sjukskrivna, anser LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson.

– Det är väldigt många bra förslag för LO-medlemmar i det här förslaget. Vi kommer att få högre pension. Dagens pensionssystem fungerar inte. I dag får man 60 procent av sin tidigare lön i pension. Det här blir ett stort steg i rätt riktning. Men många saker är vi missnöjda med, säger han till Sveriges Radio.

Men det har funnits kritik från LO när det gäller att höja den lägsta pensionsåldern.

– Där har ju vi sagt redan från start att den som inte orkar sitt arbetsliv får inte drabbas av de här förändringarna. Där har pensionsgruppen lyssnat på oss. Är du sjuk eller det som förut hette förtidspension ska du kvarstå i sjukskrivning, arbetslöshet eller socialförsäkring fram till den nya riktåldern som ska bli 66 år från 2026, säger Thorwaldsson.

Fackförbundet Kommunal ger överenskommelsen både ris och ros.

– Det finns delar i det här som är bra för medlemmarna i Kommunal. Framför allt att man förstärker pensionerna och det ekonomiska stödet för de som har det allra sämst i dag, både garantipensionen och bostadstillägget, säger förbundsordföranden Tobias Baudin till TT.

Daniel Mellwing

Publicerad av Daniel Mellwing den 2017-12-14 - 16:28  #LAS