Pensionerna räcker inte till
Foto: Mostphotos

Pensionerna räcker inte – så länge måste du och dina barn jobba

Publicerat av Martin Berg

Om vi inte förändrar pensionssystemet så spelar det ingen roll om vi arbetar eller går på bidrag. Pensionerna blir lika låga i alla fall. Därför vill Pensionsmyndigheten nu att vi alla ska arbeta längre.

Vi blir allt friskare och lever allt längre. Därför måste pensionssystemet göras om. Om det inte görs spelar det inte någon roll om en individ arbetar ett helt liv eller går på bidrag. Det visar Pensionsmyndighetens senaste förslag som nyligen presenterade på uppdrag av regeringen.

Ole Settergren

Ole Settergren, Pensionsmyndigheten.

–  Om inte reglerna ändras så blir de inkomstgrundade pensionerna väldigt låga vid 65 års ålder och då kommer det inte att spela någon roll om du har arbetat eller inte eftersom de som hamnar under en viss nivå har rätt till garantipension och bostadstillägg. Det ger allt högre marginaleffekter, något lagstiftaren vill motverka, säger Ole Settergren, analyschef på Pensionsmyndigheten.

Konstruerar en piska

Därför föreslår myndigheten att rätten till bostadstillägg och garantipension följer med livslängdsökningen uppåt. Syftet är att konstruera en piska för att höja den faktiska ålder då människor slutar att arbeta.

– Genom att låta dessa grundskydd följa med riktåldern för pensionen upp kan grundskyddets nivå bibehållas utan högre marginaleffekter samtidigt som samhället förlänger socialförsäkringens sluttidpunkt för de som fortsätter att arbeta, resonerar Ole Settergren.

Riktåldrar för olika årskullar

Pensionsmyndigheten kommer nu också med konkreta förslag på olika riktåldrar för olika årskullar och hur mycket längre de måste arbeta.

– Eftersom vi lever längre måste pensionen fördelas på fler år än tidigare. En riktålder som följer medellivslängden bidrar till att förhållandet mellan den förväntade tiden i arbete respektive pension kan hamna på samma nivå som när det nya pensionssystemet beslutades 1994.

Ett exempel är att personer födda mellan 1964 och 1969 ges riktåldern 68 år för sin pensionsålder medan personer som är födda 2013 ges riktåldern 72 år.

Pensionsmyndigheten räknar med att utfallet vid ett typfall då kommer att innebära att den allmänna pensionen uppgår till cirka 56 procent av slutlönen. För en person med tjänstepension innebär det mellan 70–80 procent av slutlönen.

Förväntar sig flexibel pensionsålder

Fredrik Palm, produktchef på Alecta som specialiserar sig på tjänstepensioner, håller med Pensionsmyndigheten om att vi kommer att behöva arbeta längre men tillägger att vi nog i framtiden också kan förvänta oss att pensionsåldern blir mer flexibel.

Fredrik Palm Alecta

Fredrik Palm, Alecta.

Foto: Evelina Carborn

– Man ska vara medveten om att osäkerheten är relativt stor för de som är unga idag. Exempelvis får 80-talisterna nog räkna med att riktåldern både kan gå upp och ner med något eller några år innan det blir dags att gå i pension.

Alternativet: börja jobba tidigare

Fredrik Palm anser att fokus på pensioner och ålder är bra men han tycker också att samhället borde arbeta för att få ungdomar att börja arbeta tidigare.

– Sverige har i dag en mycket hög inträdesålder på arbetsmarknaden och en utmaning är att få ungdomar mer intresserade för pensioner och förstå att förutsättningarna för en bra pension blir bättre om man kommer in på arbetsmarknaden lite tidigare än vad som är normalt idag. Alternativet till att jobba ett år längre är ju faktiskt att börja jobba ett år tidigare, konstaterar Fredrik Palm.

Höjd LAS-ålder ”kontraproduktivt”

Socialdemokraterna har också föreslagit att höja LAS-åldern i takt med att arbetslivet förlängs – något näringslivet inte gillar.

P Jeppsson 2000px

Peter Jeppsson, Svenskt Näringsliv.

Foto: Henrik Montgomery/TT

– Det skulle vara kontraproduktivt att förlänga anställningsskyddet, eftersom det skulle avskräcka arbetsgivare från att ta in äldre personer, sa Svenskt Näringslivs vice vd Peter Jeppsson till Arbetsmarknadsnytt nyligen.

Ole Settergren tror också att arbetsgivarna kan komma att sätta upp en del frågetecken kring kompetens och uthållighet om vi måste arbeta längre.

– Det finns en oro hos arbetsgivarna de kommer att behöva behålla arbetskraft som inte är produktiv och det är en relevant och svår fråga. Men ett motargument till det är att vi faktiskt verkar bli friskare, och då kanske lite smartare, säger Ole Settergren.

Pensionsmyndighetens förslag

Från och med födelseår

Till och med födelseår

Riktålder

Gäller från år

1958

1960

66

2024

1961

1963

67

2028

1964

1969

68

2032

1970

1982

69

2039

1983

1996

70

2052

1997

2012

71

2068

2013

 

72

2085

Genomsnittlig ålder för pensionering 2016

Japan 70 år

USA 67 år

Norge 67

Sverige 66 år

Storbritannien 65 år

Tyskland 64 år

Finland 63 år

Spanien 62 år

Grekland 62 år

Frankrike 60 år

Genomsnittlig pension relativt lön under de aktiva arbetsåren i dessa länder

Spanien 81 procent

Frankrike 75 procent

Finland 65 procent

Grekland 55 procent

Sverige 55 procent

Tyskland 50 procent

USA 47 procent

Norge 47 procent

Sydkorea 45 procent

Japan 40 procent

Storbritannien 30 procent

Eu            70 procent

 

Källa: OECD: Pensions at a Glance 2017

 

Martin Berg

Publicerad av Martin Berg den 2018-10-03 - 11:41