Logo
Logo
Nyhet20 juni 2019 - 13:06

Parterna välkomnar regeringens besked om dödsolyckor

Antalet arbetsrelaterade dödsolyckor ökar i Sverige. Arbetsmiljöverket ska nu analysera vad som kan göras åt det. "Det finns anledning att agera", säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S).

Ylva Johansson, arbetsmarknads- och etableringsminister
– Det finns en oroväckande ökning av antalet dödsolyckor i Sverige. Huruvida det är en trendmässig ökning eller tillfälligt vet vi inte, men det finns anledning att agera tycker jag, sa Ylva Johansson vid en pressträff.Foto: Thommy Tengborg/TT
Marie Nilsson, ordförande, IF Metall
"Ingen ska dö på jobbet", skriver IF Metalls ordförande Marie Nilsson i en kommentar.
Foto: Marie Ullnert
Amelie Berg
– Det är inte förrän vi får en bättre bild av vad som ligger bakom olyckorna som verkligt effektiva åtgärder kan sättas in, säger Amelie Berg på Svenskt Näringsliv.
Foto: Ernst Henry Photography AB

Under 2018 dog 50 personer i arbetsrelaterade olyckor i Sverige, samt 8 personer som inte ingick i den svenska arbetskraften. Under 2019 är det hittills totalt 29 personer som har dött i olyckor på jobbet.

Det är dessa olyckor, som skedde under 2018 och det första halvåret av 2019, som Arbetsmiljöverket har fått i uppdrag av regeringen att titta närmare på.

– Det finns en oroväckande ökning av antalet dödsolyckor i Sverige. Huruvida det är en trendmässig ökning eller tillfälligt vet vi inte, men det finns anledning att agera tycker jag, säger Ylva Johansson vid en pressträff.

Antalet dödsolyckor hade minskat stadigt under många års tid i Sverige, fram till 2016 då det vände svagt uppåt. Trots det står sig Sverige bra internationellt, och ligger bättre till än Danmark, Norge och Finland gällande dödsolyckor i arbetet, säger Ylva Johansson.

– Så det är inte alldeles glasklart man kan titta på andra länder för att veta vad man kan göra åt det.

Får uppdrag att ge rekommendationer

Arbetsmiljöverket har sedan tidigare utrett dödsolyckor i arbetet, skillnaden nu är att myndigheten får i uppdrag att dra slutsatser och lämna rekommendationer som också andra kan använda, exempelvis skyddsombud och arbetsgivare.

– Man ska gå igenom varenda dödsolycka noga. För att se vad det var som gick fel i just det fallet, vad som hade kunnats göra annorlunda och vad som borde gjorts annorlunda. Det man kommer fram till ska sedan göras lättillgängligt.

Arbetsmiljöverket ska lägga särskilt fokus i analysarbetet på de mest olycksdrabbade branscherna, däribland jord- och skogsbruk och bygg och transport.

– I förhållande till hur många som arbetar sticker jord- och skogsbruk ut extremt. Där är de anställda i allra högst risk för dödsolyckor, säger Ylva Johansson.

IF Metalls förbundsordförande Marie Nilsson säger i en skriftlig kommentar att hon välkomnar regeringens nya satsning mot arbetsplatsolyckor.

”Ingen ska dö av jobbet! Särskilt välkommet för IF Metall är att skyddsombud ska få tillträde till fler arbetsplatser och den nya arbetsmiljöstrategin som ska tas fram tillsammans med arbetsmarknadens parter”.

Dödsolycka kan orsakas av flera faktorer

Även Amelie Berg, arbetsmiljöexpert på Svenskt Näringsliv, välkomnar Ylva Johanssons besked.

– Att Arbetsmiljöverket nu kan djupdyka i frågan och verkligen reda ut varför antalet dödsolyckor ökar är nödvändigt och något vi har efterfrågat länge, säger hon.

Amelie Berg menar att en dödsolycka kan orsakas av flera faktorer som sammanfaller, som bristande utbildning, dåligt underhåll på ett fordon, alkohol och droger eller en tredje persons inverkan.

– Det är inte förrän vi får en bättre bild av vad som ligger bakom olyckorna som verkligt effektiva åtgärder kan sättas in, säger hon.

Fakta

Uppdraget ska presenteras för regeringen i samband med årsredovisningen för 2019.

  • 118 970 arbetsskador anmäldes totalt i Sverige under 2018
  • 34 908 arbetsolyckor som medfört sjukfrånvaro (14 336 kvinnor, 20 572 män)
  • 63 274 arbetsolyckor utan sjukfrånvaro (33 604 kvinnor, 29 670 män)
  • 11 043 olyckor på väg till eller från arbetet (7 158 kvinnor, 3 885 män)
  • 9 082 arbetssjukdomar (5 599 kvinnor, 3 483 män)
  • 50 anmälda arbetsolyckor med dödlig utgång (3 kvinnor, 47 män)
  • 8 dödsolyckor i arbete bland personer som inte ingår i den svenska arbetskraften

Källa: Arbetsmiljöverket

#Arbetsmiljö#Politik
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist