Logo
Logo
Nyhet5 juni 2018 - 13:06

Parterna överens om strejkrätten

Fack och arbetsgivare har kommit överens om ett lagförslag som stoppar stridsåtgärder som inte syftar till att uppnå kollektivavtal. Den typ av konflikter som uppstått i Göteborgs hamn ska inte längre bli möjliga. ”Företag som omfattas av kollektivavtal kan räkna med fredsplikt”, säger Svenskt Näringslivs vice vd Peter Jeppsson i ett pressmeddelande.

Torbjörn Johansson, LO, Peter Jeppsson, Göteborgs hamn
Foto: TT
Peter Jeppson
Svenskt Näringslivs vice vd Peter Jeppsson.
Foto: Henrik Montgomery/TT

Förslaget kommer innan regeringen har presenterat sin utredning om konflikträtten och förhoppningen är att regeringen tar till sig parternas förslag.

Svenskt Näringslivs vice vd Peter Jeppsson är nöjd med hur förslaget är utformat.

– Det är ett mycket glädjande besked arbetsmarknadens parter i dag ger till regeringen och till näringslivet. Parterna har kommit överens om hur medbestämmandelagen bör ändras så att det blir tydligt att ett företag som omfattas av kollektivavtal kan räkna med fredsplikt, säger han i ett pressmeddelande.

– Vi har som parter gemensamt agerat mot beteenden som skadar kollektivavtalsmodellen, näringslivet och samhället. Det är nu avgörande att lagen ändras i enlighet med vad parterna enats om, fortsätter Peter Jeppsson.

”Stridsåtgärder ska inte används i andra syften”

Bakgrunden till förslaget är bland annat konflikten i Göteborgs hamn. Under många år har utbrytarfacket Hamnarbetarförbundet kunnat genomföra konflikter, trots att arbetsgivaren, först Göteborgs hamn och på senare år APM Terminals, har haft kollektivavtal.

Avtalet är tecknat mellan Sveriges Hamnar, där APM Terminals är medlem, och Transportarbetareförbundet, där majoriteten av de svenska hamnarbetarna är medlemmar. Oavsett vilket förbund en hamnarbetare är medlem i eller om hen inte är fackligt ansluten alls, omfattas hen av Hamn- och stuveriavtalet.

– Situationen i Göteborgs hamn visade att det krävs förändringar av konfliktreglerna. Teknikföretagen var bekymrade över konfliktregelutredningens arbete. Parterna borde kunna komma överens om en förändring av konfliktreglerna. Det var utgångspunkten för arbetsgruppen. Jag är glad över att vi har lyckats med det. Konflikter av det slag som förekommit i Göteborgs hamn blir med arbetsgruppens förslag otillåtna, säger Anders Weihe, förhandlingschef Teknikföretagen, och medlem av arbetsgruppen som tagit fram överenskommelsen.

Han förväntar sig att regeringen, oavsett partifärg, nu genomför parternas förslag, och helst innan årsskiftet.

– Vi vill inte se någon hemkokt lösning.

Konflikten i Göteborgs hamn har fått stora konsekvenser för det svenska näringslivet, något som Arbetsmarknadsnytt har skrivit om många gånger. Senast för ett par veckor sedan presenterades en rapport som visade att bara under 2017 kostade konflikten de svenska företagen 4,5 miljarder kronor och orsakade 70 000 ton koldioxidutsläpp.

”Riskerar att rubba maktbalansen”

Även fackförbunden LO och Saco ställer sig bakom förslaget.

– Vi gillar inte den riktning som strejkrättsutredningen gått i eftersom den riskerar att rubba maktbalansen på arbetsmarknaden. Nu har vi hittat en balanserad lösning. Det är ett kirurgiskt ingrepp som inte inskränker löntagarnas demokratiska rätt att strejka, säger LOs avtalssekreterare Torbjörn Johansson, i pressmeddelandet.

– Vi i Saco är nöjda över att man har tagit hänsyn till våra synpunkter i förslaget som nu överlämnas till regeringen. Det ska alltid vara möjligt för Sacoförbund att företräda sina medlemmar fullt ut på arbetsplatser. Den svenska modellen står fortsatt stark, säger Göran Arrius ordförande Saco.

”Vi kommer att fortsätta slåss”

Hamnarbetarförbundet i Göteborgs hamn uppger att de kommer att fortsätta att kämpa för ett eget kollektivavtal.

– Det är en jätteförändring, men kommer inte lösa arbetsköparnas påstådda problem. Vi behöver ett kollektivavtal och kommer att fortsätta att slåss för det. Om det även i fortsättningen kommer att vara tillåtet att kämpa för kollektivavtal kommer det inte beröra oss, säger Erik Helgeson, förbundsstyrelseledamot, till tidningen Arbetaren.

Han säger också att om förslaget innebär att det blir förbjudet att verka för fack som inte är med i LO, TCO eller SACO bryter det mot ILO:s konventioner kommer Hamnarbetarförbundet att driva det på EU-nivå.

Viktigaste fackliga stridsåtgärderna fortsatt intakta

Det nya förslaget siktar endast in sig på att förhindra stridsåtgärder som inte syftar till att sluta kollektivavtal.

Det innehåller inte något som påverkar rätten att vidta sympatiåtgärder, politiska stridsåtgärder eller indrivningsblockader.

Ingen inskränkning görs heller i rätten att vidta fackliga stridsåtgärder i syfte att uppnå ett kollektivavtal.

#Hamnkonflikten#Kollektivavtal#Konflikt
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist