Logo
Logo
Nyhet19 december 2019 - 13:12

Parterna ökar pressen på regeringen om etableringsjobben

Fack och arbetsgivare sätter ny press på regeringen att sjösätta de redan försenade etableringsjobben. "Det är bekymmersamt att regeringen har dragit ut på arbetet", säger Svenskt Näringslivs Mattias Dahl – ett budskap som framfördes på ett möte med arbetsmarknadsministern under torsdagen.

Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)Foto: Anders Wiklund/TT

I dag träffades fack och arbetsgivare med arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) för att diskutera etableringsjobben, som syftar till att integrera nyanlända och långtidsarbetslösa på arbetsmarknaden.

En satsning som väntas se dagens ljus vid andra halvåret 2020, efter att ha försenats med ett år.

– Det är bekymmersamt att regeringen har dragit ut på arbetet med att genomföra etableringsjobben. Det är en viktig åtgärd som kan förbättra integrationen i Sverige. Vi har dock en konstruktiv dialog med regeringen och ser fram emot att de nu skyndar på genomförandet av reformen, säger Mattias Dahl, vice vd på Svenskt Näringsliv, efter mötet med arbetsmarknadsdepartementet till Arbetsmarknadsnytt.

Harvat runt i byråkratin

Det är inte bara förseningen som utgör ett problem för fack och arbetsgivare. Vad som började som en principöverenskommelse i november 2017 mellan arbetsmarknadens parter har de senaste åren harvat runt i byråkratins kugghjul och gjort att modellen har bytt skepnad.

Å ena sidan har EU-kommissionen behövt granska om satsningen är i linje med unionens statsstödsregler. Å andra sidan har Centerpartiet och Liberalerna, via Januariavtalets 73-punktsprogram, fått igenom kravet att utvidga etableringsjobben till att även omfatta kollektivavtalslösa företag och bemanningsföretag.

Viktigt att avtalet hedras

I dagens DI Debatt sätter Svenskt Näringsliv, LO och Unionen press på regeringen att respektera den ursprungliga modellen eftersom den grundar sig på den svenska arbetsmarknadsmodellen. De menar att det är viktigt att deras avtal hedras, eftersom de är de, inte staten, som har huvudansvaret för att säkra kvaliteten i modellen.

”Etableringsjobben bygger på aktivt deltagande från arbetsmarknadens parter, till exempel när det gäller kontroll och stävjande av missbruk av etableringsjobb. Utan denna kontroll blir risken för fusk och utnyttjande av människor stor. Fack och arbetsgivare är överens om att bland annat inrätta en partssammansatt nämnd för tillämpning och efterlevnad av förbundsavtal om etableringsjobb”, skriver parterna i debattinlägget.

Arbetsmarknadsnytt har tidigare rapporterat att förseningen av etableringsjobben kan äventyra jobbsatsningens ändamål. Då befarade Stefan Koskinen, chef för Arbetsgivarsamverkan på Almega att om, med betoning på om, etableringsjobben klubbas igenom och lyckas passera alla instanser som krävs för att bli ny lagstiftning till mitten av 2020, kan vi redan ha trätt in i en lågkonjunktur. Med andra ord kommer vi befinna oss i en ekonomi som ger sämre förutsättningar för företagare att anställa personer överhuvudtaget.

– Då har etableringsjobbens värden gått förlorade, sa Stefan Koskinen.

#Etableringsanställningar#Integration#Politik#Svenska modellen
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist