Logo
Logo
Nyhet5 mars 2018 - 21:03

Parterna och regeringen överens om etableringsjobb

Under måndagen nådde fack och arbetsgivare en överenskommelse med regeringen om etableringsjobb för nyanlända och långtidsarbetslösa. Målet är att minst 10 000 personer ska komma i arbete.

WEB_INRIKES
Foto: TT

Förhandlingarna pågick in i det sista, men under måndagseftermiddagen presenterade regeringen och arbetsmarknadens parter det nya förslaget till etableringsjobb . I slutet av november kom Svenskt Näringslivs medlemsförbund, Unionen och flera LO-förbund överens om en principöverenskommelse och sedan dess har parterna förhandlat med regeringen.

– Trots en god arbetsmarknad så står många människor utanför arbetsmarknaden och har svårt att få jobb. Det handlar om långtidsarbetslösa och relativt nyanlända. Sverige tog emot fler flyktingar än något annat EU-land och har därför stora utmaningar. Men vi har också stora rekryteringsbehov. Etableringsjobben är en viktig nyckel i detta, sa arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) under en pressträff.

Målet är att satsningen totalt ska omfatta minst 10 000 individer. Enligt det nya förslaget ska arbetsgivarens lönekostnad uppgå till 8 400 kronor per månad, medan den statliga individersättningen ska uppgå till högst 9 870 kronor per månad.

För arbetsgivarnas del begränsas därmed den totala lönekostnaden och den tidsbegränsade anställningen sträcker sig till högst två år. Hela idén är att göra det enkelt och attraktivt att anställa, underströk Anders Weihe, förhandlingschef Teknikföretagen.

– Risken att anställa någon blir utomordentligt låg och kostnaden begränsas. Många företagare har tidigare dragit sig för att det har varit krångligt. Nu blir det ett enkelt system.

Stefan Koskinen, arbetsgivarpolitisk chef på Almega, instämde i beskrivningen:

– Det har varit viktigt att det ska vara obyråkratiskt för företagen.

Avtalen ska gälla fem år från antagandet och en partssammansatt nämnd har skapats för att garantera tillämpning och efterlevnad.

Beräknas träda i kraft under 2019

Satsningen på etableringsjobb är tänkt att både underlätta kompetensförsörjning och ge möjlighet till utbildning. Therese Guovelin, vice ordförande LO, var nöjd med utfallet i förhandlingarna, inte minst att arbetstagarna ska ges möjlighet att delta i SFI.

– På det här sättet ger vi möjlighet till de som deltar i insatsen att få en skälig försörjning samtidigt som det finns goda förhoppningar till ett fast jobb på samma arbetsplats. Det är viktigt att utbildningarna är påbyggnadsbara. Vi är också mycket nöjda att vi har säkrat hem en rimlig lägstanivå som är jämförbar med de lägsta lönerna i kollektivavtalen. Det här är en uppvisning i den svenska modellen.

Flera LO-förbund har valt att inte ställa upp på överenskommelsen. Desto bredare är uppslutningen bland förbunden på arbetsgivarsidan där samtliga har ställt sig bakom satsningen.

– Vi vill att så många som möjligt ska skriva under branschvisa avtal. Alla är välkomna, sa Therese Guovelin.

Etableringsjobben kommer inte att vara på plats över en natt. Ylva Johansson betonade att reformer tar tid och därför ambitionen att ikraftträdandet ska ske under andra halvåret 2019.

Framöver ska regeringen och parterna arbeta vidare med utformningen. Rent tekniskt behöver förslaget gå en vända genom Europeiska kommissionen.

I ett pressmeddelande skriver Arbetsmarknadsdepartementet att ”Arbetsförmedlingen kommer inom kort att få i uppdrag att tillsammans med arbetsmarknadens parter analysera förutsättningarna för och utreda utformningen av en modell för upphandlad matchning till etableringsjobb. Avsikten är att externa aktörer ska stå för en väsentlig del av matchningen till etableringsjobb”.

#Etableringsanställningar
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist