Logo
Logo
Nyhet1 maj 2019 - 11:05

Parterna möts i ny förhandling

SAS och piloterna har satt sig tillsammans i Oslo och påbörjat förhandlingar med medlare i rummet. På plats är representanter från Sverige, Norge och Danmark. Samtidigt fortsätter strejken nu på sjätte dagen

Foto: Heiko Junge

Nu träffas parterna i den infekterade pilotstrejken i Oslo för att försöka lösa upp knutarna.

– Såvitt jag förstår har parterna påbörjat förhandlingar i Norge. Alltihop det här hänger ihop för Sverige, Danmark och Norge, arbetsgivaren är densamma för alla länderna, och piloternas förhandlingsorganisation också, säger Jan Sjölin från Medlingsinstitutet, som medlat mellan SAS och de svenska piloterna.

I Norge kommer parterna att mötas hos medlaren, den så kallade riksmäklaren, under förmiddagen i dag, uppger nyhetsbyrån NTB.

– Det är glädjande att parterna möts hos riksmedlaren i Norge. Strejken är inne på sin sjätte dag, och nu samlas förhandlingarna till Oslo för effektivitetens skull, men det sker separata förhandlingar för kollektivavtal för respektive land, säger Freja Annamatz, presschef på SAS.

Hon kan inte säga något mer om vad förhandlingarna kommer att avse, eller om SAS är beredd att ge avkall på några av de principer som tidigare legat fast.

– Jag kan inte kommentera kraven, säger Freja Annamatz.

Väntar signaler från Oslo

Jan Sjölin berättar att han och det svenska Medlingsinstitutet just nu inte gör något alls, annat än att stå i kontakt med den norske riksmäklaren.

– Vi väntar på signaler från Oslo, säger Jan Sjölin.

Från och med i dag ska drygt 900 kabinanställda och 70 lastare gradvis permitteras i den norska verksamheten. Bakgrunden är att SAS inte längre kan sysselsätta personalen.

I Sverige permitteras inte övrig personal som drabbas av strejken. Här omdisponeras i stället sysslolös personal till andra arbetsuppgifter. Det kan exempelvis betyda att kabinpersonal får arbeta på en flygplats tillfälligt.

Före förhandlingarna sade SAS upp särskilda avtal mellan sig och piloterna gällande samverkan, produktion, karriärvägar och regler för anställningstid.

Piloterna anser bland annat att de lönemässigt har hamnat efter sina kollegor i andra bolag. En annan huvudfråga rör mer förutsägbarhet när det gäller arbete och fritid.

Piloterna avvisade bud

Den 2 april, efter att förhandlingarna brutit samman, varslade SAS piloter i Danmark, Norge och Sverige om strejk med start 26 april vid midnatt, om ingen lösning nåtts.

På kvällen den 25 april lade medlarna i Sverige fram ett bud till parterna. Budet innehöll, enligt arbetsgivaren, att fler piloter ska kunna påverka och överblicka ett mer förutsägbart schema, samt få en löneökning på 2,3 procent. Fackets krav har beräknats innebära en löneökning på 13 procent.

Piloterna sade nej till budet, medan arbetsgivaren sade ja.

Efter att förhandlingsfristen löpt ut vid midnatt fortsatte de norska och danska parterna förhandlingarna på övertid, men på morgonen den 26 april meddelade norska och danska medier att även de piloterna tas ut i strejk.

TT

Här är piloternas krav

SAS-piloterna har i huvudsak tre krav på arbetsgivaren:

  • Löneökning med 13 procent (det ursprungliga kravet var 25 procent). På övriga arbetsmarknaden är det överenskomna så kallade märket, det vill säga den genomsnittliga löneökningen, knappt 2,2* procent för 2019. De svenska SAS-piloternas genomsnittliga utbetalda lön var förra året 93 000 i månaden (inklusive tillägg och traktamente).
  • Minskad arbetstid med fem dagar per år samt en ensidig möjlighet för piloter att löpande arbeta fem dagar följt av fyra dagars ledighet. Redan idag har SAS-piloter endast 184 arbetsdagar per år, att jämföra med vanliga tjänstemän och arbetare som har 224–229 dagar per år.
  • Begränsa SAS möjlighet att använda underleverantörer samt koncernens möjlighet att starta nya bolag som bedriver liknande verksamhet. andra bolag inom koncernen för att bedriva verksamheten.

* Märket för avtalsåren 2017–2019 är enligt Industriavtalet 6,5 procent, det vill säga i genomsnitt knappt 2,2 procent per år. Fördelningen i olika branscher kan dock variera.

#Konflikt#Strejk#Kollektivavtal
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist