Logo
Logo
Nyhet21 december 2020 - 19:12

Parterna i öppet brev till regeringen: Stoppa minimilönerna

Ett möte med regeringen om EU:s minimilöner brådskar, anser arbetsmarknadens parter. Det är dags att använda såväl politiska som rättsliga medel för att stoppa direktivet, skriver de i ett öppet brev.

Statsminister Stefan Löfven (S) och arbetsmarknadsmister Eva Nordmark (S)
Foto: TT

Tidigare i höstas presenterade EU-kommissionen ett direktiv om lagstadgade minimilöner.

Förslaget möttes av högljudda protester från svenska politiker. Bland annat deklarerade arbetsmarknadsminister Eva Nordmark att hon är starkt kritisk till att EU lägger sig i lönebildningen. Även från arbetsmarknadens parter har mottagandet varit minst sagt kyligt.

I ett försök att höja tempot i frågan bjuder sex företrädare för arbetsmarknadens parter in statsminister Stefan Löfven och arbetsmarknadsminister Eva Nordmark till överläggningar om regeringens strategi för att försöka stoppa EU-kommissionens förslag.

Parterna är överens om att direktivet om minimilöner är ett allvarligt hot mot grunderna för den svenska kollektivavtalsmodell, liksom mot lönebildningen.

Nu är det dags att lyfta fram positionerna, agera tuffare och mer kraftfullt mot EU-kommissionen, anser de sex företrädarna.

”Vi förväntar oss att regeringen leder detta arbete på ett målmedvetet sätt och använder alla till buds stående medel, politiska och rättsliga, för att stoppa EU:s minimilönedirektiv” skriver representanterna för arbetsmarknadens parter i ett öppet brev.

Minimilöner i Europa

22 länder i EU har lagstadgade minimilöner. I kronor räknat ligger Luxemburg högst på nära 21 800 kronor i månaden och Bulgarien lägst på drygt 3 000 kronor i månaden. I relation till medianlönen är det istället minimilönerna i Frankrike och Slovenien som ligger högst bland EU-länderna. Sverige har ingen lagstadgad minimilön däremot finns ingångslöner i många kollektivavtal.

Källa: Ekonomifakta

Läs hela brevet

2020-12-22

Till Statsministern Arbetsmarknadsministern

Inbjudan till regeringen för brådskande möte om EU-direktiv om minimilöner

Vi, arbetsmarknadens parter, vill med detta brev bjuda in statsminister Stefan Löfven och arbetsmarknadsminister Eva Nordmark till brådskande överläggningar om regeringens strategi för att stoppa EU-kommissionens förslag till direktiv om tillräckliga löner i EU (minimilönedirektivet).

Vi parter är helt eniga om att minimilönedirektivet utgör ett allvarligt hot mot vår svenska kollektivavtalsmodell, såväl mot dess grunder som mot lönebildningen i sig.

Tisdagen den 15 december fann också en enig riksdag att direktivförslaget strider mot subsidiaritetsprincipen. Riksdagen konstaterade även att EU inte har befogenhet att lagstifta på området.

Det är därför vi med stor oro ser att regeringen inte agerar kraftfullt mot förslaget utan snarare med försiktighet och passivitet. Vi konstaterar att regeringen nu måste följa riksdagens linje och analys. Regeringen behöver bedriva ett mycket mer aktivt påverkansarbete mot andra medlemsländers regeringar och parlament i detta skede av subsidiaritetsprövningar och inledande rådsdiskussioner.

Regeringen behöver också framföra parternas analyser till rådet och dess rättstjänst på samma sätt som den danska regeringen gjort som ett resultat av sitt nära samarbete med de danska parterna.

Det här är en avgörande strid för den svenska modellen och vi måste agera beslutsamt på alla nivåer och i alla kontakter. Vi menar att det krävs en väsentligt tydligare och hårdare linje mot EU-kommissionen och en aktiv plan för att påverka medlemsstaternas regeringar och parlament.

Vi förväntar oss att regeringen leder detta arbete på ett målmedvetet sätt och använder alla till buds stående medel, politiska och rättsliga, för att stoppa EU:s minimilönedirektiv.

Gunnar Holmgren
Generaldirektör Arbetsgivarverket

Susanna Gideonsson
Ordförande LO

Göran Arrius
Ordförande Saco

Anders Knape
Ordförande SKR

Mattias Dahl
Vice vd Svenskt Näringsliv

Therese Svanström
Ordförande TCO

#EU#Arbetsrätt#Svenska modellen#Stefan Löfven#Eva Nordmark#Svenskt Näringsliv#LO#SKR#Saco#TCO#Lönebildning
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist