Per Widolf, Industriarbetsgivarna, Tomas Undin, Teknikföretagen, och Marie Nilsson, IF Metall
Foto: Industriarbetsgivarna, Sören Andersson

Per Widolf, Industriarbetsgivarna, Tomas Undin, Teknikföretagen, och Marie Nilsson, IF Metall

Parterna försiktigt positiva till nytt avtalsförslag

Publicerat av Stina Bengtsson

De opartiska ordförandena (Opo) i löneförhandlingarna föreslår ett fortsatt treårigt löneavtal, något som både fack och arbetsgivare ställer sig relativt positiva till.

– Vi är positiva till skissen på ett treårigt avtal som Opo har lagt fram. Industrin är kapitalintensiv och har långa planeringshorisonter. Därför behövs stabilitet och förutsägbarhet, säger Per Widolf, förhandlingschef på Industriarbetsgivarna, i ett pressmeddelande.

Teknikföretagens förhandlingschef Thomas Undin är inne på samma linje, men betonar att de pågående pensionsförhandlingarna påverkar avtalsförhandlingarna.

– De kostnadsökningar som uppstår i pensionsfrågan måste kunna kompenseras med motsvarande kostnadssänkningar i avtalen inom industrin. Kostnaderna måste därför vara kända, säger han.

Facken inom industrin poängterar att löneökningarna måste vara ”de rätta” och skriver i ett pressmeddelande att ”Förbunden är beredda att träffa ett längre avtal, förutsatt att löneökningarna är de rätta, att det finns med ytterligare avsättningar till arbetstidsförkortning-deltidspension/flexpension, samt en låglönesatsning på de avtalsområden där detta krav finns med”.

Stina Bengtsson

Publicerad av Stina Bengtsson den 2020-03-10 - 15:01  #Avtalsrörelse #Svenska modellen #Kollektivavtal