Logo
Logo
Nyhet29 januari 2019 - 10:01

Parterna eniga: Konflikträtten bör ändras snabbt

Det måste gå snabbare att förändra konflikträtten. Det menar LO, TCO, Saco och Svenskt Näringsliv. Bakgrunden är hamnkonflikten, där ett fackförbund genomför konflikter år efter år, trots att det finns ett kollektivavtal i hamnarna.

Göran Arrius, Samuel Engblom, Torbjörn Johansson, Peter Jeppsson
Göran Arrius, Samuel Engblom, Torbjörn Johansson och Peter Jeppsson.Foto: TT + pressbilder

Det var i början av sommaren som arbetsmarknadens parter, det vill säga LO, TCO, Saco och Svenskt Näringsliv, presenterade ett lagförslag som skulle förändra konflikträtten. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson accepterade förslaget och nu är det ute på remiss.

Parterna har skickat in ett gemensamt remissvar. I det svaret framgår tydligt att det finns ett behov av att tidigarelägga lagstiftningen. Istället för att, som regeringen föreslår, införa ändringen den 1 januari 2020, så vill parterna att det ska ske vid halvårsskiftet, det vill säga 1 juli 2019.

– Lagförslagen, som genomför parternas förslag, har tillkommit mot bakgrund av en långdragen och kostsam konflikt som än idag är olöst. Nu när parterna är eniga och det även ser ut som att förslagen kommer att få ett brett politiskt stöd, bör förslagen genomföras så snart som möjligt, säger Göran Arrius, ordförande för Saco till Arbetsmarknadsnytt.

Beslutades innan senaste varslen

– Att vi i det gemensamma remissvaret föreslog ett tidigare ikraftträdande än det som fanns i promemorian handlar om att förslaget är väl förberett varför det är onödigt att vänta med genomförandet, säger Sacos samhällspolitiska chef Samuel Engblom.

Han menar att parternas svar inte har något med den nu pågående hamnkonflikten att göra utan att förändringarna var nödvändiga redan innan de senaste varslen kom.

LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson vill inte uttala sig innan remisstiden har gått ut, men han har tidigare sagt att förslaget är en ”balanserad lösning”.

– Det är ett kirurgiskt ingrepp som inte inskränker löntagarnas demokratiska rätt att strejka, sa han i ett pressmeddelande i somras.

En skjuts framåt för svensk konkurrenskraft

Svenskt Näringslivs vice vd Peter Jeppsson konstaterar att det är ovanligt att de fyra parterna är så eniga, i synnerhet i en fråga som rör konflikträtten.

– Vår enighet talar sitt tydliga språk. Det ska inte vara möjligt att ett företag som redan har köpt fredsplikt genom att ingå kollektivavtal ska drabbas av den typ av konflikter som nu sker i de svenska hamnarna, säger han.

– Skulle lagen bli verklighet, vilket allt talar för, skulle det stoppa den typen av konflikter som Hamnarbetarförbundet nu utsätter de svenska hamnarna och därmed det svenska näringslivet för. Det skulle sätta stopp för åratal av osäkerhet kring svensk export och ge svensk konkurrenskraft en skjuts framåt, konstaterar Peter Jeppsson.

Fakta

Det nya förslaget siktar endast in sig på att förhindra stridsåtgärder där arbetsgivaren redan är bunden av ett kollektivavtal för arbetet i fråga.

Det innehåller inte något som påverkar rätten att vidta sympatiåtgärder, politiska stridsåtgärder eller indrivningsblockader.

Ingen inskränkning görs heller i rätten att vidta fackliga stridsåtgärder i syfte att uppnå ett kollektivavtal.

Sista svarsdag för remissen är 31 januari 2016.

#Hamnkonflikten#Konflikt#Kollektivavtal#Svenska modellen
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist