Logo
Logo
Nyhet1 oktober 2018 - 11:10

Parterna bildar EU-råd: "Regeringen har varit naiv"

EU-kommissionens förslag till ökad lagstiftning på arbetsmarknadsområdet blir allt fler. Därför har parterna beslutat att bilda ett råd för att samarbeta kring gemensamma intressen på EU-nivå. ”Den svenska modellen utsätts för allt större påfrestningar”, säger Peter Jeppsson, vice vd på Svenskt Näringsliv.

Foto: TT

Det är LO, PTK och Svenskt Näringsliv som nu går samman för att tillvarata gemensamma intressen på arbetsmarknadsområdet. Bakgrunden är bland annat risken för att den så kallade sociala pelaren skulle generera lagstiftning som går stick i stäv med den svenska modellen.

Svenskt Näringslivs vice vd Peter Jeppsson.
Foto: Henrik Montgomery/TT

– Vi har en väldigt speciell modell i Sverige och i Norden. Nu genereras mer och mer av arbetsmarknadens regelverk i Bryssel och ambitionen därifrån är att det ska bli ännu mer. Somliga vill att våra frågor ska regleras på EU-nivå, men vi tycker att det ska regleras på nationell nivå, säger Peter Jeppsson, vice vd på Svenskt Näringsliv.

Svårt att värna intressen

Han menar att EU-medlemskapet är bra för företagen och för deras medarbetare, men känner en oro för de förslag som EU-kommissionen lägger fram kring lagstiftning på arbetsmarknadsområdet.

– Det blir svårt att värna våra intressen om regelverket bestäms i Bryssel. Den svenska modellen utsätts för allt större påfrestningar och det kan i förlängningen också drabba våra viktiga kollektivavtal, säger Peter Jeppsson och poängterar att det är viktigt att värna parternas självbestämmande och avtalsfrihet.

Arbeta långsiktigt

Karl-Petter Thorwaldsson, ordförande för LO, betonar värdet av den svenska modellen.

LO:s ordförand Karl-Petter Thorwaldsson.

– Vi har en svensk modell som fungerar väldigt bra. Genom rådet kan vi arbeta ännu mer långsiktigt för att tillvarata våra gemensamma intressen när det gäller arbetsmarknadsfrågor på EU-nivå, säger han i ett pressmeddelande.

Peter Jeppsson konstaterar att i de här frågorna har arbetsmarknadens parter mycket gemensamt och det finns därför all anledning att samarbeta. Han får medhåll från PTK:s ordförande Martin Linder.

PTK:s ordförande Martin Linder.

– Vi har idag ett bra samarbete på den fackliga sidan i dessa frågor men ska vi kunna värna och utveckla den svenska arbetsmarknadsmodellen måste vi även arbeta gemensamt med arbetsgivarsidan, säger han i ett pressmeddelande.

Har uppvaktat regeringen och kommissionen

Arbetsmarknadens parter har redan tidigare vid ett flertal tillfällen har uppvaktat såväl den svenska regeringen som EU-kommissionen för att presentera sin syn på hur arbetsmarknadsfrågorna ska hanteras.

– Nu strukturerar vi arbetet ytterligare och inrättar Arbetsmarknadens EU-råd, säger Peter Jeppsson.

Löfven och Juncker säger emot varandra

I slutet av förra året genomfördes ett toppmöte om den så kallade sociala pelaren. Statsminister Stefan Löfven var då tydlig med att poängtera att det inte fanns någon risk att pelaren skulle bli lag och att de som varnade om ökad överstatlighet hade fel.

– Det där är en skröna som passar dem som egentligen inte vill prata om sociala villkor. Det är deras sätt att motarbeta sakfrågan, sa han till SVT i november.

Det var i november 2017 som Stefan Löfven bjöd in till toppmöte i Göteborg. Han förnekade då att den sociala pelaren skulle kunna bli lag. Nu säger EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker (till vänster) att det är dags att göra toppmötets intentioner till lag.
Foto: Jonas Ekströmer/TT

Men så sent som i mitten av september i år hade EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker en helt annan åsikt.

– Det är dags att vi gör de goda intentionerna som vi uttalade vid Göteborgs-toppmötet till lag, sade Jean-Claude Juncker i ett tal i EU den 12 september.

Kritisk till regeringen hantering

Peter Jeppsson är kritisk till hur regeringen har hanterat frågan.

– Jag tycker att den svenska regeringen har varit alldeles för naiv i sitt förhållningssätt till det här. Vi har varnat hela tiden för att det här ska hända om vi inte ser till att hålla emot, säger han.

– Den svenska regeringen har vaknat sent, konstaterar Peter Jeppsson.

#Politik#Kollektivavtal#Svenska modellen
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist