måttstock
Foto: Hasse Holmberg/TT

Oenighet om märket kan utlösa strejkvåg

Publicerat av Daniel Mellwing

Strejkvarslen duggar tätt. Under nästa vecka hotar strejker på bland annat fastighetsområdet, inom spårtrafiken och viktig industri. På måndag kan Fastighets utlösa de första stridsåtgärderna.

Nästa vecka hotar strejker på flera områden. Bland annat har Fastighetsanställdas förbund varslat om strejk vid sex företag på fastighetsområdet. Om parterna inte lyckas komma överens innan 06.00 på måndag nästa vecka är strejken ett faktum. Fastighets har även riktat strejkvarsel mot viktiga verksamheter inom industrin, bland annat vid Ringhals kärnkraftverk och Volvo.

– Stridsåtgärder av det här slaget, som drabbar områden där kollektivavtal redan är tecknade, utan någon rimlig proportion mellan syftet med åtgärden och skadan den orsakar, borde inte vara tillåtna, säger Peter Jeppsson, vice vd på Svenskt Näringsliv, i en kommentar.

Tvisten mellan Almega och Fastighets handlar om olika syn på märkets innehåll. Fastighets hävdar att märket är 6,5 procent plus LO:s gemensamma satsning på de som tjänar under 24 000 kronor i månaden. Almega däremot har flertalet gånger markerat att industrins märke är 6,5 procent på tre år och inget annat. Alla yrkanden som ligger utöver märket måste betalas genom andra förändringar inom kollektivavtalet som är av värde för arbetsgivarna, så att totalen hamnar inom 6,5 procent. Precis som skett på andra områden, exempelvis inom handeln och hotell- och restaurangbranschen.

– Fastighets försöker ge sken av att Almega inte vill medverka till en låglönesatsning, men det är felaktigt. Vi är beredda att komma överens med Fastighets om en låglönesatsning, men det får inte ske på ett sådant sätt att det märke som industrin satt spräcks”, säger Anna-Karin Hatt, vd Almega.

Också Seko har varslat Almega om stridsåtgärder. På spårtrafikområdet kan strejk bryta ut den 12 maj för att sedan trappas upp. Strejken väntas slå hårt mot svensk industri och export eftersom bland annat godstrafiken drabbas. Även allmänheten kommer att drabbas när tågen inte går.

Även på detta område råder oenighet om vad som ingår i märket. Seko anser liksom Fastighets att den så kallade låglönesatsningen ska läggas ovanpå märket på 6,5 procent på tre år.

– Seko begär inte mer än andra och kan inte vika ner sig i frågan om låglönesatsningen, säger Valle Karlsson, förbundsordförande Seko, till Sekotidningen.

Seko vill inte heller omfattas av samma fredsplikt som andra förbund, utan kunna ta till konfliktvapnet varje år trots att avtalet är på tre år, uppger Almega i ett pressmeddelande. Det är problematiskt att Seko och Fastighets tar till stridsåtgärder för att spräcka märket, som är en grundbult i den svenska arbetsmarknadsmodellen, betonar Anna-Karin Hatt, vd på Almega.

– Det är ett agerande som utmanar och i förlängningen underminerar den svenska modellen, säger hon.

Även Peter Jeppsson, vice vd Svenskt Näringsliv, konstaterar att 6F-förbunden Seko och Fastighets nu visar att de är beredda att strejka för att tvinga till sig mer än andra, vilket hotar industrinormen.

– Svenskt Näringsliv kommer att med kraft verka för att märket ska respekteras även framöver. Vi tar ansvar för en väl fungerande lönebildning och därmed för jobb och företagande i Sverige, säger han och efterlyser en översyn av konfliktreglerna.

Diskussionen är redan igång på flera håll.

Sverige har unikt generösa konfliktregler, framhöll Nils Karlson, vd på Ratio, nyligen under ett seminarium. Konflikträtten är närmast obegränsad och sympatiåtgärder kan användas på ett sätt som inte går i andra länder, betonade han.

Sverige saknar också en proportionalitetsprincip, vilket är vanligt i andra länder. Dessutom är skyddet för samhällsfarliga konflikter och samhällsviktiga tjänster svagare än i många andra länder, konstaterade Johanna Grönbäck, projektledare Ratio, under samma seminarium.

– Vi har ett svagare skydd för samhällsviktiga tjänster, vilket blir särskilt intressant i kontexten att vi också har väldigt generösa konfliktregler. Man skulle alltså kunna tänka sig att en samhällsfarlig konflikt i Sverige skulle kunna få väldigt stora konsekvenser i Sverige, relativt andra länder, säger hon.

Inte minst har hamnkonflikten i Göteborg ökat trycket på förändrade konfliktregler. Konflikten mellan Hamnarbetarförbundet och företaget APM Terminals har varit en följetång utan slut. Och igår kom ytterligare ett varsel från Hamnarbetarförbundets avdelning 4.

Även hot om konflikt innebär stora kostnader, betonar Nils Karlson.

– De stora kostnaderna är inte bara konfliktdagarna, det är stora kostnader före och efter en konflikt. Fem månader efter byggkonflikten förra året hade företagen väsentliga problem, sade han.

Företag som omfattas av Sekos varsel:

Konfliktobjekt som drabbas 12 maj:

SJ AB, Solna. Alla komfortoperatörer.

ISS Facility, Solna. Alla depåoperatörer, alla fordonsvårdare.

Sodexo AB, Solna. Alla tågstädare.

MTR Tunnelbanan AB, Stockholm. All anläggningspersonal, lokalvårdare och klottersanerare.

Konfliktobjekt som drabbas 16 maj:

SJ Götalandståg Ab, Göteborg. Alla lokförare.

Green Cargo AB, Luleå. Total arbetsnedläggelse samt blockad av samtliga arbetsuppgifter kopplade till lossning av LKAB:s malmtåg i Luleå, stridsåtgärd berör lokförare, bangårdspersonal och växlare.

Emtrain AB, Älvsjö. Alla.

Konfliktobjekt som drabbas 19 maj:

Baneservice Skandinavia AB, Göteborg. Total arbetsnedläggelse samt blockad av samtliga arbetsuppgifter i Skandiahamnen, stridsåtgärd berör bangårdspersonal och växlare.

Transdev Sverige AB, Malmö. Alla tågvärdar.

MTR Pendeltågen AB, Stockholm. Alla tågvärdar.

Daniel Mellwing

Publicerad av Daniel Mellwing den 2017-05-05 - 18:25  #Avtalsrörelse #Konflikt