OECD
Foto: Britta Pedersen

OECD uppmanar Sverige: Gör om LAS

Publicerat av Henrik Sjögren

Att utveckla förutsättningar för fler och bättre jobb samt förebygga utanförskap på arbetsmarknaden. Det är två av de områden som OECD fokuserar på i sina rekommendationer till medlemmarna. Nyligen presenterades en ny jobbstrategi för organisationens medlemmar.

I år är det 24 år sedan som OECD för första gången presenterade sin Jobs Stragegy med råd och rekommendationer för medlemsländerna angående hur de bäst ska utforma sin arbetsmarknadspolitik inför kommande utmaningar. I år gjordes en uppdatering –mot bakgrund av de stora förändringar som sker just nu inom miljöområdet, demografin, globaliseringen och digitaliseringen.

Alexander Hijzen, seniorekonom vid OECD, har arbetat med uppdateringen och besökte nyligen Sverige för att berätta om de nya rekommendationerna som gäller för Sverige.

– Det har hänt mycket sedan den senaste uppdateringen 2006. Bland annat har vi upplevt den största finansiella krisen sedan andra världskriget. Globaliseringen och digitaliseringen har för all överskådlig framtid förändrat sättet att arbeta på. Vår nya strategi tar därför en mycket bredare och mer framåtblickande ansats än tidigare, sa Alexander Hijzen sa han på ett seminarium.

Tre områden

Det är framförallt inom tre områden som den uppdaterade versionen av rekommendationerna gäller – att utveckla förutsättningar för fler och bättre jobb, att förebygga utanförskap på arbetsmarknaden och skydda individer mot risker kopplat still arbetslöshet, samt att förbereda för framtida möjligheter och utmaningar kopplat till förändringar i ekonomin och på arbetsmarknaden.

– För Sveriges del förordar OECD mer balanserade anställningsskyddsregler. Vi kan konstatera att Sverige inte har det i dag. Vårt förslag är att göra anställningsskyddet, avseende tillsvidareanställningar, mer flexibelt, sa Alexander Hijzen.

Han ansåg även att Sverige inte ensidigt bör fokusera på reformer som gör de tidsbegränsade anställningarna mer attraktiva.

Överreglerad produktmarknad

Oskar Nordström Skans

Oskar Nordström Skans, professor i nationalekonomi.

Foto: MIKAEL WALLERSTEDT

Deltog på seminariet gjorde även Oskar Nordström Skans, professor i nationalekonomi. Han ansåg att rekommendationerna i huvudsak var relevanta, men saknade en viktig del i strategin.

-- Jag skulle vilja se mer angående den överreglerade produktmarknaden. Det är viktigt att marknaden inte överregleras. Framförallt i den nya ekonomin som växer fram. En överreglerad marknad leder till en försämring av människors chanser på arbetsmarknaden till förmån för automatisering och robotar, sade Oskar Nordström Skans.

Han ansåg dessutom att den nya uppdaterade strategin saknar något av den enkelhet som präglade den första upplagan 1994. Något han fick medhåll om av John Wahlstedt, arbetsrättschef på Teknikföretagen. Han ansåg att den nya strategin tar ett alldeles för brett grepp.

john-wahlstedt

John Wahlstedt, Teknikföretagen.

Foto: Eva Lindblad/1001bild.se

– Strategin är som den perfekta julklappen. Alla får vad de vill ha. Det finns en risk med detta då politiker kan plocka och välja det som passar de egna intressena bäst, sa John Wahlstedt.

Mer fokus på LAS

Han ville även att mer fokus sätts på lagen om anställningsskydd (LAS), en lag han inte tycker har hängt med i utvecklingen sedan den tillkom 1974.

– Den stelbenta arbetsrättslagstiftningen försämrar flexibiliteten på arbetsmarknaden. Enligt en undersökning tycker 70 procent av arbetsgivarna att lagen gör företagare mindre villiga att anställa. Tre fjärdedelar uppger att de på grund av detta ofta kräver högre kvalifikationer än vad de annars hade behövt göra. Något som stänger ute stora grupper, sa Johan Wahlstedt.

Han menade också att arbetsrättslagstiftningen leder till försämringar på ett annat viktigt område för den svenska arbetsmarknaden – integrationen av nyanlända.

– Sverige har tagit emot ett stort antal flyktingar de senaste åren. Vi måste integrera dem och på det området sköter vi oss dåligt i nuläget. Det tar hela åtta år för hälften av invandrarna att få någon form av sysselsättning. Det är väldigt länge, även om det har skett en viss förbättring den senaste tiden, sa Johan Wahlstedt.

Han anser att yrkesutbildningssystemet måste förbättras för att fler nyanlända ska komma i arbete. Men det viktigaste är att det skapas fler lågkvalificerade arbeten för låga anställningskostnader.

– Ska vi klara integrationen på arbetsmarknaden måste det bli mindre riskfyllt att anställa och kostnaderna måste sjunka för vissa typer av lägre kvalificerade anställningar, sa Johan Wahlstedt.

Henrik Sjögren

Publicerad av Henrik Sjögren den 2018-11-28 - 09:25  #Politik #LAS