peter-jeppsson-1
Foto: Henrik Montgomery/TT

”Oacceptabelt att myndighet svartmålar företag”

Publicerat av Daniel Mellwing och Jakob Stenberg

I ett nytt mobilspel vill Arbetsmiljöverket illustrera hur arbetsgivare kan frestas att kompromissa med anställdas säkerhet. Men spelet möter hård kritik från flera arbetsgivarföreträdare. ”Det är fullständigt oacceptabelt att en myndighet har och sprider ett sådant synsätt, till råga på allt med skattepengar”, säger Peter Jeppsson, vice vd på Svenskt Näringsliv.

Vad är viktigast för dig – pengar eller människor? Så inleds trailern till Arbetsmiljöverkets mobilspel ”The Boss – var går din gräns?” . Enligt Arbetsmiljöverket är syftet med kampanjen ”att illustrera hur arbetsgivare kan frestas att kompromissa med sina anställdas säkerhet för att vinna fördelar gentemot sina konkurrenter, och att osund konkurrens leder till att människor far illa”. På Youtube har trailern, som publicerades den 4 december förra året, 452 181 visningar (den 10/1 2018).

Enligt myndigheten ser sig en av fem arbetsgivare tvingade att fuska för att överleva.

I mobilspelet får användaren agera chef eller arbetsgivare inom antingen bygg- eller restaurangbranschen. Men kampanjen får nu kritik av Visita, bransch- och arbetsgivarorganisationen för den svenska besöksnäringen.

– Att Arbetsmiljöverket arbetar med frågor kring osund konkurrens är positivt och något som vi på Visita självklart bejakar. Vi ifrågasätter dock hur kampanjen har utformats. Budskapet i kampanjen kan inte ses på annat sätt än ett ifrågasättande av företagare i allmänhet och restaurangföretagare i synnerhet, säger Antje Dedering, chefsjurist på Visita.

– Besöksnäringen är en starkt växande näring i vilken oerhört många seriösa företagare verkar och som dessutom bidrar till att många får en första fot in på arbetsmarknaden. Att Arbetsmiljöverket som myndighet svartmålar en bransch på detta sätt är oacceptabelt, fortsätter hon.

Peter Jeppsson, vice vd på Svenskt Näringsliv, betonar vikten av att Arbetsmiljöverket och andra aktörer arbetar mot osund konkurrens.

– Naturligtvis ska alla företag konkurrera på lika villkor. Men genom spelet svartmålas företagare och arbetsgivare samtidigt som man skapar en konflikt mellan pengar och människor. Myndigheten sprider därmed en bild av att arbetsgivare generellt är skurkar som värderar pengar högre än arbetstagare, till råga på allt med skattepengar. Det är fullständigt oacceptabelt.

Under lång tid har Svenskt Näringsliv försökt påverka myndighetens bild av företagare och arbetsgivare, något som Arbetsmiljöverket vid upprepade tillfällen förbisett, menar Peter Jeppsson.

– Lanseringen av spelet bekräftar myndighetens fördomsfulla bild av arbetsgivare. Det är hög tid för Arbetsmiljöverket att lägga sina resurser på rätt aktiviteter, säger han.

 

Arbetsmiljöverket svarar på kritiken

Är det er uppgift att lägga skattepengar på mobilspel av det här slaget?

– Spelet är en del av en långsiktig informationssatsning som Arbetsmiljöverket driver för att sätta fokus på problemet med osund konkurrens. Kampanjen är en del av vårt regeringsuppdrag 2015-2018. Vi vill påverka företagare och arbetsgivare att undvika att tänja på arbetsmiljöreglerna. Liksom andra myndigheter och opinionsbildare använder vi olika kanaler för att kommunicera och vi prövar med jämna mellanrum nya sätt att nå ut. Syftet med The Boss är att illustrera hur arbetsgivare kan frestas att kompromissa med sina anställdas säkerhet för att vinna fördelar gentemot konkurrenterna. Osund konkurrens leder till att människor far illa.

Målar det upp en rättvisande bild av företagare, anser ni? I spelets trailer framställs det som att företagare antingen kan välja pengar eller människor, så är det väldigt sällan i verkligheten?

– Vi kritiserar inte seriösa arbetsgivare och inte företagare som grupp. Kampanjen pekar på att oseriösa arbetsgivare, som ägnar sig åt osund konkurrens, skaffar sig fördelar på de seriösas bekostnad. Vi hoppas att det framgår för den som spelar The Boss. Vi vill få de företagare som inte tycker om att fuska men ändå gör det för att de känner sig tvungna och inte tänker igenom konsekvenserna, att tänka till. En annan målgrupp vi vill nå är anställda som utsätts för följderna av osund konkurrens.

Spelet inriktar sig på bygg- och restaurangbranscherna, men osund konkurrens finns även inom offentliga verksamheter. Hur har ni tänkt kring urvalet?

– Osund konkurrens på arbetsmarknaden är ett utbrett problem. Enligt analyser på EU-nivå och erfarenheter från systermyndigheter i andra länder finns det näringar där problemet är mer vanligt än i andra. Branscher som brukar nämnas är hotell- och restaurant, bygg, transport och gröna näringar (jordbruk/skogsbruk/bärplockning). Därför valde vi att prioritera just bygg och restaurang i The Boss. Arbetsmiljöverkets tillsyn och arbete begränsas naturligtvis inte bara till dessa branscher.

Arbetsmiljöverkets presstjänst har svarat på frågorna via mejl.
Daniel Mellwing Jakob Stenberg

Publicerad av Daniel Mellwing och Jakob Stenberg den 2018-01-10 - 22:45  #Arbetsmiljö