Bemanning
Foto: Maria Steén

Nytt kollektivavtal för bemanningsbranschen

Publicerat av Carl Göransson

Förstärkt arbetsförmedlande roll och en ny arbetsgrupp som ska se över reglerna om när den anställde inte är uppbokad men tillgänglig för uppdrag. Det är delar av den överenskommelse som Bemanningsföretagen nått med LO-förbunden.

I onsdags tecknade Bemanningsföretagen och de 14 LO-förbunden ett nytt kollektivavtal som berör drygt 30 000 personer.

I det nya avtalet med samtliga LO-förbund bereds branschen möjlighet att förstärka sin arbetsförmedlande roll, särskilt för nyanlända. Parterna kommer nu att träffa företrädare för regeringen för att konkretisera hur branschen kan underlätta för nyanlända att komma i arbete inom ramen för regeringens snabbspår.

–Det är viktigt att branschens arbetsförmedlande roll erkänns så här otroligt brett på arbetsmarknaden, säger Henrik Bäckström, förbundsdirektör på Bemanningsföretagen i ett pressmeddelande.

När det gäller frågan om garantilön och tillgänglighetstid har parterna enats om att tillsätta en särskild arbetsgrupp för att utreda frågan. Syftet är att frågan ska regleras i nästa lönerörelse.

Carl Göransson

Publicerad av Carl Göransson den 2015-04-30 - 18:06  #Kollektivavtal