Logo
Logo
Nyhet11 november 2020 - 15:11

Nytt förenklat avtal inom märket för energibranschen

Förhandlingarna mellan EFA och Seko om energibranschens löneökningar är klara. Avtalet landade på märket och ger goda löneökningar för anställda inom Branschavtal Energi, enligt Tomas Torstensson, vd på EFA.

Tomas Torstensson är vd på EFA
Tomas Torstensson är vd på EFAFoto: Pressbild + TT

Med löneökningar på totalt 5,4 procent på 29 månader ligger det nya kollektivavtalet mellan EFA, Energiföretagens Arbetsgivareförening, och Seko, Service- och kommunikationsfacket, i nivå med det så kallade märket som har satts av industrins parter. Det innebär en löneökning på tre procent vid den första revisionen 1 november i år och ytterligare 2,4 procent vid nästa revision 1 april 2022.

– Vi är nöjda med avtalet eftersom det ligger inom märket men också för att vi har gjort förbättringar i avtalet som underlättar tillämpningen, säger Tomas Torstensson, vd på EFA.

Förutom att vissa oklarheter i avtalet för energibranschen har retts ut består förbättringarna av en tydligare reglering av arbetstidsförkortning inom avtalsområdet. Tomas Torstensson är också nöjd med att de sifferlösa processlöneavtalen med tjänstemännen fortsätter.  

– 5,4 procent är en hög nivå under rådande omständigheter med coronapandemin och den allmänna nedgången.

Felaktiga medieuppgifter

Med tanke på vad det nya avtalet innebär för branschen reagerade Tomas Torstensson när andra medier nyligen antydde att låglönesatsningen i uppgörelsen inte skulle ligga inom märket på 5,4 procent.

– Det är olyckligt eftersom det inte stämmer.

Bakgrunden är att LO och IF Metall fick igenom sina krav inom industrin på att de lägsta lönerna ska höjas till 26 100 kr vid den första revisionen och till 26 831 vid den andra revisionen 2022. Men liksom vid den förra avtalsrörelsen ser arbetsgivare och fack olika på om justeringen av de lägsta lönerna ska räknas in i den totala löneökningen på 5,4 procent eller inte.

I Branschavtal Energi, som är ett av två energiavtal, görs ingen avräkning för låglönesatsningen. Eftersom lönerna i branschen är högre än 26 100 kronor per månad har låglönesatsningen ingen eller endast marginell påverkan, konstaterar Tomas Torstensson.

– För arbetsgivarna ger avtalet inga kostnadsökningar utöver märket.

”Alla måste respektera märket”

I branscher där många löner ligger under 26 100 blir kostnaden för lönehöjningarna högre än märket med låglönesatsningar om inte dessa justeringar avräknas eller hanteras på annat sätt inom det totala löneökningsutrymmet.

– Det är en tuff diskussion att ta med facken men den är helt nödvändig utifrån ett resonemang där vi alla måste respektera märket på 5,4 procent.

Nu har förhandlingarna om Kraftverksavtalet inletts mellan EFA och Svenska Elektrikerförbundet. Även här vill EFA se över möjliga förbättringar i de allmänna villkoren som kan göra avtalet bättre för företagen.

I Branschavtal Energi har parterna kommit överens om att under avtalsperioden arbeta med olika arbetsmiljöfrågor, och det är något som EFA vill få till även inom Kraftverksavtalets område.

– Arbetsmiljö och säkerhet är viktiga frågor för oss och branschen. För våra montörer kretsar mycket kring den fysiska arbetsmiljön och för tjänstemännen kring den psykosociala arbetsmiljön. Vi ser stora fördelar med att arbeta gemensamt med de här frågorna, säger Tomas Torstensson.

#Avtalsrörelse#Industriavtalet#Avtalsrörelse#Industriavtalet#Lönebildning#IF Metall#Elektrikerförbundet#EFA#LO#Seko
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist