Logo
Logo
Nyhet11 januari 2019 - 10:01

Nytt bakslag för regeringen om arbetslösheten

EU har nu sin lägsta arbetslöshet på över tio år. Men samtidigt som det går bra för hela EU ligger Sverige på 19 plats bland EU:s länder när det gäller arbetslöshet. Det är långt ifrån den förstaplats som är regeringens mål för 2020. ”Det var oklokt från början att sätta det där målet”, säger professor Harry Flam.

Foto: Alexander Larsson Vierth/TT
Harry Flam är inte förvånad över att regeringens inte lyckas nå arbetslöshetsmålet.
Foto: Magnus Hjalmarson Neideman/SvD/TT

– Jag är inte förvånad att regeringen inte har lyckats nå sitt mål. Vi ansåg redan från början att Sverige skulle ha svårt att uppnå målet, säger Harry Flam, professor i internationell ekonomi och ordförande för Finanspolitiska rådet.

Han får medhåll från Stefan Fölster, nationalekonom och chef för Reforminstitutet.

– Regeringen har, trots sitt ambitiösa mål, gjort ganska lite för att uppnå det, säger han.

Stefan Fölster menar att den svenska ekonomiska politiken är baserad på att vi har starka fackföreningar. Det har, enligt honom, gjort att arbetsmarknadspolitiken gynnar dem som redan har jobb, men försvårar för dem som vill få en fot in på arbetsmarknaden.

– Regelverken gör det ovanligt svårt för till exempel nyanlända och unga, jämfört med andra länder, säger han och exemplifierar med LAS och utbildningssystemet.

Många var kritiska

Redan när målet sattes upp var många kritiska till det. Finanspolitiska rådet var en av de instanser som ifrågasatte relevansen i att sätta den typen av mål.

– Målet är orealistiskt. Regeringen borde ha satt andra mål än detta, säger Harry Flam.

Även Stefan Fölster tycker att det var ett dåligt mål från början, men han menar också att regeringen efter att målet sattes har genomfört flera åtgärder som har gjort det ännu svårare att uppnå det än det var från början. Ett exempel är höjningen av arbetsgivaravgiften för unga. Och även om arbetslösheten för unga nu sjunker i Sverige, sjunker den inte lika fort som den gör i andra länder, förklarar han.

– Det är en förklaring till att vi totalt sett har högre arbetslöshet än andra länder i Europa, säger han.

– Samtidigt har fackföreningarna drivit på för att höja de redan höga lägstalönerna, fortsätter Stefan Fölster.

Dåligt att jämföra med andra länder

Harry Flam menar till exempel att det är dåligt att jämföra sig med andra länder, och att därmed sätta ett mål efter det, inte minst för att till exempel konjunkturen kan se annorlunda ut från land till land.

– Den svenska regeringen råder ju inte över vilken konjunktur som omvärlden har, säger Harry Flam.

En annan skillnad är att Sverige inte mäter arbetslöshet på samma sätt som till exempel Tyskland och Österrike, som kan anses vara bland de mest jämförbara länderna. Och i just Tyskland och Österrike finns andra skillnader, som Stefan Fölster lyfter fram.

– Där har man lärlingsplatser med lärlingslön även för dem som till exempel inte har klarat en gymnasieexamen. Det gör att många nyanlända ungdomar i Tyskland väldigt lätt i en utbildning och ett arbetssammanhang, säger han och påpekar att det är mycket svårare i Sverige, vilket han beklagar.

Två anledningar till placeringen

Att Sverige nu, enligt Eurostat, befinner sig på 19 plats i EU, ett snäpp sämre än vid senaste mätningen, kan framför allt förklaras av att flyktingarna som kom 2015 nu börjar komma ut på arbetsmarknaden. Det gör att arbetslösheten har ökat i den kategorin i Sverige, samtidigt som den goda konjunkturen i EU gör att arbetslösheten sjunker i många länder och alltså nu är lägre än på över tio år. Det är de två viktigaste anledningarna till att Sverige nu är så långt ner på listan, menar Harry Flam.

– Samtidigt måste man säga att vi verkligen har en tudelad arbetsmarknad. Infödda svenskar ligger på runt fyra procent, vilket det är svårt att komma under, säger han.

Förespråkar inhemska mål

Harry Flam förespråkar att Sverige skulle använda egna inhemska mål och att dessa ska vara olika för till exempel svenskfödda och utlandsfödda, eftersom det är grupper som har olika förutsättningar.

– Kanske skulle målen också sättas med avseende på vilken utbildning människor har, säger Harry Flam.

Stefan Fölster tycker att Sverige borde ha ett sysselsättningsmål.

– Det hade varit mer naturligt, inte minst för en socialdemokratisk regering, säger han.

Målet om att ha EU:s lägsta arbetslöshet till år 2020 var ett vallöfte från Socialdemokraterna inför valet 2014. Det har också under hela den senaste mandatperioden varit ett mål för regeringen Löfven. Att det inte kommer att kunna uppnås är nu allt mer uppenbart.

– Det var oklokt från början att sätta det där målet, säger Harry Flam.

Läs hela Eurostats rapport.

Arbetsmarknadsnytt har kontaktat Arbetsmarknadsdepartementet för en kommentar. Natali Sial, pressekreterare för arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson, låter meddela att de avstår att kommentera just nu.

#Arbetslöshet#Politik
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist