Trafikverket
Foto: Fredrik Persson / SCANPIX

Nyanlända ska få tågen att komma fram i tid

Publicerat av Stina Bengtsson

En utbildning för nyanlända ska bidra till att avhjälpa bristen på kompetenta ingenjörer i järnvägsbranschen. Trafikverket har tillsammans med Arbetsförmedlingen och ett antal konsultbolag tagit fram konceptet och rekryterat deltagarna. ”Alla vinner på det här”, säger utbildningsledaren Thomas Frost.

I augusti började 50 nyanlända ingenjörer sin utbildning på Trafikverksskolan. Målet är att de om ett knappt år ska ha jobb, antingen på Trafikverket eller hos någon av alla de konsultbolag inom järnvägsbranschen som deltar i projektet.

– Det finns ett stort engagemang från branschen. Flera företag sitter i vårt utbildningsråd, har deltagit i rekryteringarna och har skrivit avsiktsförklaringar om anställning, berättar utbildningsledaren Thomas Frost.

Järnvägsbranschen saknar många ingenjörer. För Trafikverket innebär utbildningen en ökad tillgång på viktig kompetens.

Vinst för hela samhället

– Många av de som kommit till Sverige har utbildning och erfarenhet som järnvägsbranschen behöver. Utbildningen gör att vi snabbare kan ta tillvara deras kompetens samtidigt som det ger stora vinster för individerna, arbetsgivarna och hela samhället, säger Niclas Lamberg, HR-direktör på Trafikverket i ett pressmeddelande.

– Alla vinner på det här, säger Thomas Frost.

Utbildningen började med två veckors introduktion. I skrivande stund är de 50 ingenjörerna på en tio veckor lång kurs i yrkessvenska. Därefter är det dags för den huvudsakliga delen av utbildningen – den som ger kunskaper i teknik och regelverk i den svenska järnvägsbranschen.

– Eftersom det här handlar om människor som redan är ingenjörer kommer de komma in i utbildningen snabbt, säger Thomas Frost.

I utbildningen ingår också praktik hos Trafikverket och hos konsultbolagen. I juni tar deltagarna sin examen och då ska de vara redo att börja jobba.

De 50 deltagarna valdes ut med hjälp av Arbetsförmedlingen, som hittade kandidater bland alla nyanlända som är inskrivna som arbetssökande. Sammantaget har nästan 150 personer intervjuats av såväl Trafikverket som konsultbolagen.

– De 50 som vi valde ut har visat att de har stor motivation och stort engagemang. De vill verkligen något med detta och de vill skapa sig ett liv där de får användning för de kunskaper de redan har, berättar Thomas Frost.

Osama al Nasrallah

Osama al Nasrallah drev konsultbolag i hemlandet Syrien.

Drev bolag i Syrien

Osama Al Nasrallah kommer från Syrien. Där drev han ett konsultföretag och hade många statliga uppdrag. När kriget kom fick han lägga ner sitt företag och blev då lärare i matematik och fysik, men efter ett tag tvingades han fly och hamnade till slut i Sverige.

– Det här är en guldchans för mig för att kursen förkortar vägen från min utbildning till arbetslivet, säger han till SVT.

Presenterade idén

Magnus Midander är Swecos kontaktperson i projektet och ingår i utbildningsrådet. Han berättar att han presenterade idén om projektet för Trafikverket tillsammans med en kollega från Rejlers. Rejlers fick sedan i uppdrag att göra en förstudie, innan Trafikverket fattade beslut om att köra igång.

– Vi har försörjningsbrist i hela landet. Om vi ska kunna bidra i arbetet för att genomföra de enorma investeringar som Trafikverket ska göra framöver så måste vi hitta resurserna där de finns. Det finns så många välutbildade nyanlända som vi tillsammans måste hjälpa in på arbetsmarknaden, säger Magnus Midander.

Sweco anställer kompetenta medarbetare i hela världen. Bland annat har de ingenjörer anställda i Indien. Att vara en del i utvecklingen av en utbildning här i Sverige för den kompetens som finns här är självklart för företaget. Magnus Midander berättar att han deltagit i rekryteringsprocessen och träffat deltagarna flera gånger.

– Förutsättningen för oss var att vi skulle ha rekryteringsbara deltagare och att vi fick vara med och välja ut dem, säger han.

Enligt Swecos avsiktsförklaring ska de anställa tio av de 50 deltagarna. Trafikverket ska anställa 20 och övriga konsultbolag mellan två och fem var. Huvudsakligen handlar det om anställningar i Skåne, men Magnus Midander betonar att han ser ett behov av att genomföra liknande projekt i hela landet.

– Nu har vi ett fungerande koncept. Det vill vi sprida till Stockholm, Göteborg och andra ställen, berättar han.

Men kommer utbildningsdeltagarna bidra till att tågen kommer i tid?

– Ja, det kommer de ju. Det gör alla som jobbar inom järnvägen, avslutar Thomas Frost.

Kursdeltagare Trafikverket

Några av kursdeltagarna på studiebesök Trafikverksskolan i Ängelholm.

Stina Bengtsson

Publicerad av Stina Bengtsson den 2017-10-26 - 14:17  #Arbetsförmedlingen #Integration #Företagsamhet #Utbildning