En överkryssad handskakning
Foto: Mostphotos

Nya siffror: Två av tre har svårt att hitta rätt kompetens

Publicerat av Ana Cristina Hernández, Jakob Stenberg och Stina Bengtsson

Två av tre svenska företag har svårt att hitta rätt kompetens, visar en ny undersökning som Svenskt Näringsliv har genomfört. ”Kompetensbristen är akut”, säger Peter Thomelius på Visita.

Louise Dolck Strömberg

Louise Dolck Strömberg, Axis Communications, vittnar om hur svårt det är att hitta medarbetare med rätt kompetens.

Foto: Axis Communications
Peter Thomelius, utbildningschef, Visita

"Kompetensförsörjningen är en av de absolut största utmaningarna", säger Visitas utbildningschef Peter Thomelius.

Foto: Peter Knutson
Bettina Kashefi, chefekonom, Svenskt Näringsliv

"Hög arbetslöshet parallellt med kompetensbrist i de flesta sektorer visa tydligt hur illa arbetsmarknaden fungerar", säger Bettina Kashefi, chefekonom på Svenskt Näringsliv.

Foto: Sören Andersson

Ungefär 65 procent av de svenska företagen har haft problem med att hitta kompetent arbetskraft det senaste året. Svårast är det i branscher med personrelaterade tjänster, som bemanning, men även anläggningsarbeten, datorprogrammering och restaurangbranschen. Störst är problemen i Södermanland, Skåne, Stockholm, och Dalarna. Siffrorna kommer från Svenskt Näringslivs företagarpanel, där drygt 3 300 svenska företag svarade på frågan om de har haft problem att hitta kompetent arbetskraft det senaste året.

Skåneföretaget Axis Communications, som tillverkar och säljer trygghetskameror över hela världen, är ett av de drabbade företagen.

– Här på våra svenska kontor växer vi med cirka en person om dagen, säger Louise Dolck Strömberg, HR-direktör på Axis, om rekryteringsbehovet.

Hon berättar att Axis Communications jobbar med en så högavancerad teknologi att det ofta krävs en teknisk utbildning för att anställas. Det är en av anledningarna till att Axis har sitt huvudkontor i Lund och ytterligare ett svenskt kontor i Linköping.

– Lund och Linköping har universitet där vi kan rekrytera ifrån direkt efter examen, men ändå är det inte tillräckligt, säger hon.

Gäller att attrahera och behålla

Louise Dolck Strömberg pekar främst på två problem. Det ena är att locka unga till teknikyrken. Det andra är konkurrensen om de personer som har rätt kompetens.

– Teknik och digitalisering behövs numera inom alla branscher. Då gäller det att attrahera kompetens, men också att behålla de kollegor man har samt att kunna ersätta de som lämnar, säger hon.

Att ”alla” kommer att behöva vara tekniker framöver, som Louise Dolck Strömberg beskriver det, kan förhoppningsvis leda till att fler väljer tekniska utbildningar. 

– Men det beror på hur man saluför de tekniska utbildningarna på gymnasiet. Det behövs en skola som förklarar vad det innebär att jobba med teknik. Vad gäller högre utbildning måste studenterna så fort som möjligt göra något slags arbetspraktik. Detta kan säkerställa en närmare relation till arbetslivet och att fler hittar rätt och tar ut sin examen, säger hon.

Louise Dolck Strömberg säger att det behövs ett bättre samarbete mellan utbildningsväsendet och näringslivet. Därutöver säger hon att en skola som breddar intresset för teknik kanske också lockar de elever som i vanliga fall inte hade tänkt att söka tekniska utbildningar.

– Det är viktigt att locka människor från alla grupper, att hitta ”pärlorna” som vi missar.

En av de största utmaningarna

Visita, bransch- och arbetsgivarorganisation för den svenska besöksnäringen, har länge arbetat kompetenskrisen. Och just restaurang-, catering- och barverksamhet är en av de branscher enligt undersökningen har störst svårigheter med rekrytering. Där uppger 78,3 procent av företagen att de har haft problem med att hitta arbetskraft det senaste året.

– Kompetensförsörjningen är en av de absolut största utmaningarna och bristen på till exempel kockar och serveringspersonal med erfarenhet är akut, säger Peter Thomelius, utbildningschef på Visita.

Anledningarna till krisen är flera, anser han.

– Dels kan näringen göra mer för att fler ska stanna, men det handlar också om att förbättra utbildningarna och få fler att inse att besöksnäringen har många olika jobb där man kan utvecklas. Där har näring och utbildningarna ett gemensamt ansvar.

Peter Thomelius efterlyser ökade satsningar på utbildningar.

– Till exempel fryser pengar inne som kunde ha gått till utbildningar eftersom kommunerna inte förmår att använda dem. Dessutom vill vi se ett kompetensavdrag som gör det lika förmånligt att investera i sin personal som maskiner. På så sätt kan vi få fler att stanna och utvecklas i näringen, säger han.

Illa fungerande arbetsmarknad

Samtidigt som komptenskrisen är stor inom de allra flesta branscher kommer nu signalerna att arbetslösheten ökar. Bettina Kashefi, chefekonom på Svenskt Näringsliv, efterlyser en bättre matchning på arbetsmarknaden, så att företagen ska kunna anställa och så att människor ska komma i arbete.

– Det kan tyckas paradoxalt, men samtidigt som många företag går för högvarv och behöver anställa människor har vi stora grupper som står utanför. Att många är arbetslösa är inte detsamma som att kompetensen finns att tillgå för de företag som nu larmar om kompetenskris, säger hon.

– Hög arbetslöshet parallellt med kompetensbrist i de flesta sektorer visa tydligt hur illa arbetsmarknaden fungerar, fortsätter Bettina Kashefi.

Om undersökningen

Syfte
Att undersöka i vilken grad Svenskt Näringslivs medlemsföretag har haft problem med att hitta kompetent arbetskraft under det senaste året.

Svarande
3 324 slutförda intervjuer (40 procents svarsfrekvens).

Metod
Internetundersökning. För detaljerad branschstatistik har endast branscher med tio svar eller fler tagits med i beräkningen.

Tidsperiod
22 augusti - 6 september 2019

Läs hela undersökningen.

Ana Cristina Hernández Jakob Stenberg Stina Bengtsson

Publicerad av Ana Cristina Hernández, Jakob Stenberg och Stina Bengtsson den 2019-09-23 - 13:35  #Kompetensförsörjning