Folktom restaurang i Stockholmsnatten
Foto: Anders Wiklund/TT

Nya siffror: Hälften av småföretagen kan tvingas säga upp personal

Nio av tio små- och medelstora företag påverkas negativt av coronakrisen, visar Vismas Affärsbarometer. Närmare hälfen riskerar att behöva säga upp personal i närtid.

”När en kris kommer så här snabbt är den väldigt svår att parera. /.../Men genom relevanta statliga initiativ och åtgärder kan många företag få tid att fatta bättre beslut. Därför är det avgörande att politikerna är tydliga i sin kommunikation. Det måste finnas en grund för svenska företag att fatta beslut på”, säger Henrik Salwén, vd för Visma Advantage i ett pressmeddelande.

Men än så länge ser framtiden mörk ut. Drygt sju av tio företag oberoende av bransch, räknar på vikande försäljningssiffror under det närmaste halvåret.

Mest negativa är företag verksamma inom kultur- och nöjessektorn, där samtliga svarande spår en nedgång i försäljning. Undantaget är jordbrukssektorn, där framtidstron ökar med drygt 1 procent.

Publicerad av Redaktör den 2020-03-26 - 11:19  #Arbetslöshet #Konjunktur #Coronakrisen