Logo
Logo
Nyhet16 november 2020 - 16:11

Nya restriktionerna proppen ur för många företag

Åtta personer. Fler än så kommer inte att få delta vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, om regeringen får bestämma. Och även om alla förstår att smittan måste stoppas är beskedet ett hårt slag för företagare i flera branscher. ”Nu kommer försäljningen halveras igen”, säger Per Virving på Scenteknik AVL.

”Nu har vi äntligen kommit igång och haft en försäljning, men nu kommer den att halveras igen”, säger Per Virving.Foto: Sören Andersson

Per Virving är vd för Scenteknik AVL som levererar ljud-, ljus- och bildlösningar till bland annat företagskonferenser. Han menar att regeringens nya besked är svåröverskådliga, men konstaterar att det kommer att skapa problem.

– Nu har vi äntligen kommit igång och haft en försäljning, men nu kommer den att halveras igen, säger han.

Han berättar att företaget nu, efter smällen i våras, när nästan alla jobb avbokades över en natt, har byggt upp digitala studior, för att ha digitala möten, men inte ens det kommer nu att gå att genomföra. För trots att hans verksamhet inte handlar om offentliga tillställningar, så tror han att hans kunder kommer att ställa in.

– Vi är 10–20 personer för att kunna göra en vettig konferens, med bland andra mina tekniker och kundens medarbetare.

– Jag hoppas att vi kan hitta rutiner för att separera oss på plats, säger Per Virving.

Scenteknik bestod av 17 personer innan coronakrisen. Några fick sluta direkt, men ytterligare andra blev permitterade.

– Men permitteringen fungerar inte fullt ut för oss, för jag får sämre täckningsbidrag per arbetad timme.

Exakt vad de nya restriktionerna kommer att innebära för Scenteknik är svårt att säga.

– Kortsiktigt kommer det här framför allt bara att innebära att jag tappar mer pengar, men på lång sikt kan effekterna bli mycket mer långtgående, säger Per Virving.

Har inte resurser att klara ny våg

Sven-Olov Daunfeldt är professor och forskningschef på Handelns forskningsinstitut. Han menar att de nya restriktionerna kommer att sända en mycket kraftig signal till allmänheten. Och den signalen kommer att innebära stora intäktsbortfall för företag inom hotell- och restaurangbranschen, detaljhandeln och kultursektorn, menar han.

– Många företagare inom dessa branscher har på olika sätt lyckats med att överleva den första vågen av pandemin. Nu kommer nog proppen dras ur för många av dessa företagare, säger han och fortsätter:

– De har inte resurser att klara en ny våg. Vi kommer därför att få se fler konkurser och en ökad arbetslöshet. Hur allvarligt det blir beror på hur länge som restriktionerna kommer att gälla.

Sven-Olov Daunfeldt menar att det är extra bekymmersamt eftersom dessa branscher är vägen in på arbetsmarknaden för många och typiska instegsbranscher för unga och nyanlända.

– Pandemin kan leda till ett växande utanförskapsproblem bland dessa grupper också på längre sikt. Speciellt alarmerande är det för utrikes födda eftersom många i den gruppen hade stora problem att etablera sig på arbetsmarknaden redan innan pandemin, säger han.

”I praktiken näringsförbud”

På besöksnäringens branschorganisation Visita, som bland annat organiserar just hotell och restauranger, är chefsjurist Stefan Lundin orolig över vad de nya restriktionerna kommer att innebära. Redan innan de nya restriktionerna har trätt i kraft är branschen den som kanske har drabbats hårdast av alla under coronakrisen.

– Visita har självklart full respekt för att covid-19 är en mycket allvarlig sjukdom som måste bekämpas, men när restriktionerna i praktiken innebär näringsförbud för många företag behöver de följas av omfattande stödåtgärder för att rädda jobb och företag, säger han och fortsätter:

– Trots att statistik visar att det inte förekommer någon omfattande smitta på serveringsställen vill regeringen åter införa regler som de själva dömt ut som orimliga. 

Bland annat har regeringen valt att ta bort det så kallade trubadurundantaget. Det möjliggjorde för serveringsställen, teatrar, biografer och sportanläggningar att ta emot en publik på 300 sittande gäster. 

– Serveringsställen är redan hårt reglerade vad avser åtgärder mot smittspridning och Visita ifrågasätter därför behovet av att ta bort detta undantag utifrån smittspridningsskäl, säger Stefan Lundin. 

#Coronakrisen#Coronakrisen#Sven-Olov Daunfeldt#Företagsamhet
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist