Logo
Logo
Nyhet4 juni 2019 - 14:06

Nya regler för utländska arbetare dissas av fack och arbetsgivare

"Minimilön" tas bort i utstationeringsdirektivet. I stället ska "lön" enligt de centrala kollektivavtalen vara det gällande för utländsk personal som jobbar tillfälligt i Sverige, enligt en utredning. Varken fack eller arbetsgivare är särskilt nöjda.

Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson tog på tisdagen emot Utstationeringsdirektivet.Foto: Erik Simander/TT

– Principen är lika lön för lika arbete på samma plats, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) vid en pressträff i samband med att hon tar emot Utstationeringsutredningen som är en följd av ett ändrat EU-direktiv.

– Det här kommer att förändra en hel del för utländska arbetare som kommer att få ett utökat skydd, säger utredaren Marie Granlund.

Mycket förhandlande

Skyddet stärks även för dem som kommer att vara utstationerade längre än tolv månader. Då utökas fackens möjlighet att strejka för även andra typer av anställningsvillkor. En annan förändring är bättre skydd för utländsk personal i bemanningsföretag, enligt utredningens förslag.

Förändringarna kommer att få störst betydelse inom byggbranschen. Och både Sveriges Byggindustriers och LO-facket Byggnads var snabba ut och kommentera.

– Det blir svårare att anlita utländsk arbetskraft, säger Sveriges Byggindustriers förhandlingschef Mats Åkerlind.
Foto: SBi.

– Det blir svårare att anlita utländsk arbetskraft, säger Byggindustriernas förhandlingschef Mats Åkerlind och pekar på att ”lön” i stället för ”minimilön” blir svårare att förhandla om.

I snitt handlar det om sex veckor för utstationerad tillfällig personal. Då riskerar det att bli ett himla förhandlande om lönen för varje projekt av utländsk personal, enligt Mats Åkerlind.

Försvårar kompetenskrisen

Han får medhåll av Niklas Beckman, som är arbetsrättsjurist på Svenskt Näringsliv.

Niklas Beckman på Svenskt Näringsliv konstaterar att förändringarna kommer försvåra kompetenskrisen.

– Det här kommer att göra reglerna mer komplicerade, rättsosäkra och administrativt betungande än vad de är i dag. Den ökade affärsrisken och de ökade kostnader som ändringarna innebär kommer att försvåra för de företag som vill arbeta tillfälligt i Sverige. Det är till nackdel för både företagen och deras anställda, säger han.

Niklas Beckman konstaterar att bristen på arbetskraft redan i dag är ett problem för Sverige.

– Ändringarna i Utstationeringsdirektivet kommer att göra det svårare för utländska tjänsteföretag och förvärra den situationen ytterligare. Det kan slå mot bland annat den svenska byggsektorn och bostadsbyggandet, säger han.

En halvmesyr

Byggnads är inte heller nöjt:

Byggnads ordförande Johan Lindholm tycker att det förändrade Utstationeringsdirektivet är en halvmesyr.
Foto: Claudio Bresciani / TT

”Vi behöver en upprättelse av den svenska modellen – inte en halvmesyr. Utredningen tar några steg i rätt riktning men det är långt ifrån tillräckligt. Att inte följa svenska regler för resor och traktamenten innebär fortsatt att man ställer arbetare mot arbetare. Det kommer vi aldrig att acceptera”, skriver Byggnads ordförande Johan Lindholm i en kommentar.

De nya reglerna föreslås börja gälla från juli 2020. Ylva Johansson bedömer att förslagen, trots att det lär finnas en del partier som inte jublar åt de nya reglerna, ska gå igenom riksdagen eftersom de bygger på ett EU-direktiv som förändrades härom året.

#Kompetensförsörjning#Kompetensförsörjning#Politik
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist