Logo
Logo
Nyhet1 november 2020 - 09:11

Nya märket klart – ”Utomordentligt besvärligt”

5,4 procent över 29 månader. Det är den nya lönenormeringen på svensk arbetsmarknad efter att fack och arbetsgivare inom industrin har enats. ”Det har varit utomordentligt besvärligt att få ihop ett avtal”, säger Teknikföretagens förhandlingschef Tomas Undin.

Teknikföretagens förhandlingschef Tomas UndinFoto: TT

Ungefär tre miljoner löntagare omfattas av den nya lönenormeringen. När industrin nu har kommit överens ska ungefär 500 ytterligare kollektivavtal tecknas den kommande tiden.

– Det är en högre årstakt än tidigare, 2, 23 procent, säger IF Metalls ordförande Marie Nilsson på en presskonferens.

– Överenskommelsen innehåller en svår avvägning mellan förutsättningarna för företag i vitt skilda branscher vilka drabbas väldigt olika i coronakrisen. Klart är att nivån i det nya avtalet är hög för många i grunden livskraftiga företag som just nu har låg betalningsförmåga, säger Teknikföretagens förhandlingschef Tomas Undin.

Eftersom industrins avtal påverkar alla kollektivavtal inom samtliga branscher måste industrins förhandlare ta hänsyn till att det finns branscher som har drabbats hårdare av coronapandemin än andra.

– Det är allt ifrån de företag som mer eller mindre är förlagda med näringsförbud, företag som har liten betalningsförmåga och företag som mer eller mindre gått som normalt.

– Det har varit utomordentligt besvärligt att få ihop ett avtal, säger Tomas Undin på presskonferensen.

Egentligen skulle parterna inom industrin ha enats redan i slutet av mars, men avtalsrörelsen sköts upp på grund av coronapandemin. Inför avtalsrörelsen ställde facken inom industrin krav på treprocentiga löneökningar över tolv månader utöver bland annat en låglönesatsning. På grund av coronapandemin ville arbetsgivarna bromsa löneökningstakten för att kunna stärka företag som har drabbats av krisen. Men nu blir industrins avtal alltså 5,4 procent över 29 månader.

– Vi nådde inte ända fram. Jag personligen kan inte se att det här stärker industrins konkurrenskraft, säger Per Widolf, förhandlingschef på Industriarbetsgivarna.

– Jag skulle vilja nämna en viktig del i den här överenskommelsen. Vi tar ett steg mot ett mer jämställt arbetsliv för att minska gapet mellan män och kvinnor, säger Unionens ordförande Martin Linder och syftar på att parterna ska ta fram en handlingsplan för att motverka missgynnande till följd av föräldraledighet.

Avtalet för tjänstemän innehåller löneökningar om 5 procent över 29 månader. Tjänstemannaavtalet innehåller dessutom även en ökad avsättning till flexpension om 0,4 procent vilket ger ett totalt avtalsvärde på 5,4 procent.

Den nya överenskommelsen löper från och med den 1 november 2020 till och med den 31 mars 2023. Det sista året är uppsägningsbart, en säkerhetsventil om förutsättningarna skulle ändra sig avsevärt. Avtalet är inte retroaktivt, det vill säga att det inte blir några löneökningar för de första tio månaderna år 2020.

Arbetsgivarorganisationerna inom industrin är: Teknikföretagen, Industriarbetsgivarna, Livsmedelsföretagen, Grafiska Företagen, IKEM – Innovations- och kemiarbetsgivarna, Gröna Arbetsgivare, TEKO och TMF. 

Facken inom industrin är: GS, ­Livsmedelsarbetareförbundet, IF Metall, Sveriges Ingenjörer och Unionen.

#Avtalsrörelse#Coronakrisen#Avtalsrörelse#Coronakrisen#Teknikföretagen#Industriarbetsgivarna#Tomas Undin#IF Metall#Unionen#Martin Linder#Marie Nilsson
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist