Logo
Logo
Nyhet1 juni 2020 - 18:06

Nya LAS-krisen – så allvarlig är den

När arbetsmarknadsminister Eva Nordmark sågade Las-utredningen satte turbulensen igång. Nu är både C och L på krigsstigen och varnar för att Januarisamarbetet är i gungning. Men hur allvarligt är läget egentligen?

Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)
Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)Foto: Henrik Montgomery/TT

Det stormar kring januarisamarbetet efter att LAS-utredningen presenterades under måndagen. Arbetsmarknadsministern Eva Nordmark, S, var tidigt ute och sågade förslagen och menar att de inte lever upp till ”balans mellan parterna”, vilket har fått både Centerpartiet och Liberalerna att ryta ifrån. Direktiven utgår från överenskommelsen i Januariavtalet och måste respekteras, menar Liberalernas partiledare Nyamko Sabuni. Kommer parterna inte överens så är det färdigförhandlat. ”Utredningen levererar precis det vi har beställt”, sa hon under en pressträff och Centerpartiet är inne på samma linje.

Riksdagsledamoten Niels Paarup-Petersen, C, menar att utredningens förslag om LAS är rimliga och ligger i linje med det som partiets företrädare har stångat sig svettiga för under många år. Att arbetsmarknadsminister Eva Nordmark sågar utredningen, är så klart något som stör, och som inte tas emot väl.

Niels Paarup-Petersen (C)
Niels Paarup-Petersen (C)
Foto: Henrik Montgomery/TT

– Januariavtalet är väldigt, väldigt tydligt om att det ska läggas fram förslag, och nu har parterna fortfarande tid på sig att komma med ett bättre förslag. Om de kommer med ett förslag så ligger det till grund annars är det den här utredningens förslag som ligger till grund för diskussionerna, så är det ju. Oavsett vad Eva Nordmark tycker om det så är det ju det som vi har kommit överens om. Det är det här som är den nya spelplanen så att säga, säger han.

Jobbas på flera fronter

Niels Paarup-Petersen menar att det inte finns någon tvekan om att det behövs en ökad flexibilitet på arbetsmarknaden, och att det jobbas på flera fronter för att flexibiliteten ska öka när det kommer till just kompetens.

– Jag sitter även i utbildningsutskottet och där sitter vi och väger kompetenspaket för att säkra att arbetstagare ska få ökad tillgång till kompetens. Det är en massa saker som görs nu när behoven på arbetsmarknaden snabbt förändras över tid. Din trygghet kan inte ligga i att du är på samma arbetsplats i många år, så ser inte arbetsmarknaden ut längre, och det är de flesta överens om, säger han.

Utredningens förslag ligger enligt honom i rätt linje, och han håller inte med om att balansen är skev, som Eva Nordmark menar. Snarare ligger det i linje med hur verkligheten har utvecklats.

– Jag tycker inte att utredningen är extrema i sina förslag, utan tryggheten för Sveriges arbetstagare ökas bäst genom att stärka deras förmågor på arbetsmarknaden som helhet, inte för att vara på samma arbetsmarknad i 30 år. Det är det som är det väsentliga, och som utredningen fångar, det är nämligen så verkligheten ser ut, säger han.

Men vad händer om S inte accepterar den nya spelplanen? Hur reagerar ni då?
– Du förstår nog att den typen av diskussioner om hur man ska reagera i slutänden är svåra. Som sagt, parterna förhandlar fortfarande, och det är det som är grunden, det är det som avgör hur den vidare processen kommer att se ut, säger han.

Men om parterna inte kommer överens? Vad händer då med Januariavtalet?
– Jag ser det som en självklarhet att vi måste få en ökad flexibilitet i arbetsrätten, det är hela syftet med den här utredningen i Januariavtalet, och att öka arbetstagarnas kompetens. Men parterna har tid, det är det S ofta glömmer, att den svenska modellen är arbetsmarknadens parter, säger han.

Niels Paarup-Petersen medger dock att det kan bli en politisk konfrontation och en svår nöt att knäcka om S fortsätter att sätta sig på tvären.

– Vi har kämpat i många år, men frågan har vägrats i politiska manifest, frågan är känslig materia i Sverige. Men det finns en tydlig skrivning i Januariavtalet och regeringen vilar på Januariavtalet, det är grunden. Så vi förväntar oss att det genomförs saker, men som sagt parterna har lite tid på sig, säger han.

Ännu inte fullskaligt krig

Tommy Möller, statsvetare vid Stockholms universitet, menar att det ännu inte är fullskaligt politiskt krig, men att det som nu händer visar hur känslig frågan kring LAS är i Sverige.

Statsvetaren Tommy Möller
Tommy Möller
Foto: Henrik Montgomery/TT

– Ja, alltså, utifrån båda utgångspunkterna så är det förståeliga resonemang som förs. Januariavtalet är ju inte preciserat så till den grad i det som utredningsförslaget mynnar ut i. När arbetsmarknadsministern efterlyser en annan balans, så är det inte i sig något som strider mot Januariavtalet kan man säga. Men alla har ju vetat att sedan avtalet ingicks, att när den här dagen kommer så kommer Socialdemokraterna och Centerpartiet att ha diametralt skilda utgångspunkter. Och där är vi nu.

Nu återstår att se om den här striden kan lösas utan att behöva rubba Januariavtalet.

– Om Centerpartiet menar att utredningsförslaget är själva spelplanen, att det liksom är på dem premisserna diskussionerna framåt ska ske, så betyder det väl att om det inte blir som utredningen föreslår så kan C inte acceptera något annat. Om det är det de menar så är det ju inte så himla förhandlingsbart, säger Tommy Möller och fortsätter:

– Men om de menar att det här är utgångspunkten för en förhandling om hur en eventuell lag ska se ut, så betyder det inte heller så särskilt mycket rent konkret. Utan man konstaterar bara att det ligger en utredning med ett antal förslag och att man tycker att det är därifrån man ska diskutera.

Säger arbetsmarknadsministern nej till att starta diskussionen utifrån dessa premisser kan det bli bråk, menar Tommy Möller.

– Det som väntar nu är en politisk konfrontation och en förhandling i den mån som parterna inte kan lösa det här på egen hand. Men vad vi kan anta på goda grunder är att frågan blir svår att lösa, och det kommer att ta lång tid, om det ens går, säger han.

Förhoppningar om att slippa lagstiftning

Stefan Löfven och regeringen har fortfarande förhoppningar om slippa lagstiftning, genom att parterna själva förhandlar fram ett avtal. Men nu ökar alltså trycket om parterna inte kommer överens. Enligt både C och L är det nu utredningens förslag som är utgångspunkten, inte något annat. Avsteg från detta kan hota Januariavtalet.

Spelar ett högt spel

Men hur går det då för parterna? Under vintern har sex LO-förbund hoppat av förhandlingarna med Svenskt Näringsliv men samtalen mellan LO, PTK och Svenskt Näringsliv ska återupptas i slutet av sommaren.

Forskaren Nils Karlson, vd på Ratio, menar att Socialdemokraternas Eva Nordmark spelar ett högt spel.

Nils Karlson
Nils Karlson

– Det är ett mycket blygsamt förslag. Fackförbunden har försökt sätta agendan i medierna och gett intrycket att det är 10-1 till arbetsgivarna, men det håller jag inte alls med om. Alla förstår att LAS behöver moderniseras och jag tror att förslaget är något som parterna kan komma fram till utan problem. Jag tror inte heller att förslagen är så svåra för facken att svälja. Parterna kan dessutom göra det bättre. De kan bredda frågan om flexibilitet och trygghet på arbetsmarknaden och väva in fler frågor som rör kompetensutveckling, och göra förslagen mer radikala.

Men varför markerade Nordmark?
– För att hon vill signalera att regeringen är vänster, att vi i Socialdemokratin alltid har försvarat LAS med näbbar och klor, men faktum är att Socialdemokraterna förhandlade bort LAS redan i Januariavtalet för att få regeringsmakten. Och jag tror faktiskt inte att förslaget faller. Jag tror att regeringen genomför det, såvida parterna inte kommer överens om något bättre. Regeringen kan tvingas avgå om den inte accepterar förslaget. Och S vill inte släppa makten, säger Nils Karlson.

– Jag tycker snarare att Eva Nordmark borde avgå i så fall. Om man har ingått ett avtal så måste man hedra det. Så enkelt är det.

Vad kommer att hända med parternas förhandlingar?
– Jag är positiv till att de lyckas kommer överens. Inget säger heller att hela LO måste vara med. Stora reformer på arbetsmarknaden genomförs ofta utan att alla fackföreningar är med. Titta bara på utredningarna som (S) gjorde på 90-talet och som resulterade i Industriavtalet och Medlingsinstitutet. Det var stora reformer. Fack som till exempel Transport, Elektrikerna och Byggnads var inte ens med när Saltsjöbadsavtalet skrevs på.

– Parterna har en imponerande förmåga att komma överens, vilket exempelvis de förändrade konfliktreglerna 2019 visar, säger Nils Karlson.

”Olyckligt uttalande”

Samtidigt menar han att Eva Nordmarks uttalande kan få konsekvensen att pressen på parterna att komma överens minskar.

– Det är ett olyckligt uttalande från Eva Nordmark. Parterna behöver viss press för att komma överens. Alla vettiga människor inser att LAS behöver moderniseras. Och det är bättre om det sker genom partsuppgörelser än genom lag.

Det har som sagt varit många turer i de förhandlingar om trygghet och omställning, LAS, som LO, PTK och Svenskt Näringsliv genomför. LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson liknar Januaripartiernas hot om att lagstifta vid att ”förhandla med ett vapen mot pannan”. Han säger till SvD att en möjlig väg är vägra fortsätta förhandla med Svenskt Näringsliv.

Egna utredningar

Men parterna ska snart presentera sina egna utredningar och ta ställning till dem.

Mattias Dahl, vice vd, Svenskt Näringsliv
Mattias Dahl
Foto: Sören Andersson

Mattias Dahl, vice vd på Svenskt Näringsliv, håller inte med Eva Nordmark om att utredningens förslag ger en ”kraftig slagsida” till arbetsgivarens fördel.

– Hon måste ha läst utredningen och förstått den oerhört snabbt. Det låter märkligt, sa han tidigare till Arbetsmarknadsnytt.

– Jag kommer att läsa utredningen med stort intresse och analysera den, men fram till dess kommer jag bara kunna ha övergripande uppfattningar. Däremot konstaterar jag att LO ägnar mycket tid och kraft åt att förhålla sig till utredningen, sa Mattias Dahl.

#LAS#Politik#Svenska modellen
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist