Logo
Logo
Nyhet20 februari 2020 - 11:02

Nya lagförslaget ökar fackens makt – ”Det här är inte bra”

Arbetsmiljöarbetet ska i första hand skötas lokalt. Det menar Svenskt Näringsliv, som ifrågasätter att regeringen vill ge facken ökad makt. "Det är bra att regeringen vill satsa på säkra arbetsplatser, men lagförslaget är inte bra", säger arbetsmiljöexpert Amelie Berg.

Eva Nordmark (S), arbetsmarknadsminister, och Amelie Berg, arbetsmiljöexpert på Svenskt NäringslivFoto: TT och Svenskt Näringsliv

Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark presenterar idag ett lagförslag som ska ge fackliga regionala skyddsombud möjligheten att både komma in och agera på arbetsplatser där det inte finns fackliga medlemmar.

– Det är bra att regeringen vill satsa på säkra arbetsplatser, men lagförslaget som nu läggs fram är inte bra. Det hade varit bättre om regeringen underlättade för medarbetare som inte är fackmedlemmar att kunna bli lokala skyddsombud på arbetsplatserna, säger Amelie Berg, arbetsmiljöexpert på Svenskt Näringsliv.

Hon menar att de regionala skyddsombuden inte har tillräckligt god lokalkännedom om de enskilda arbetsplatserna. Därför är risken att arbetsmiljöarbetet blir sämre än dom någon som faktiskt dagligen finns på plats är ansvarig.

– Vi vill att arbetsmiljöarbetet i första hand ska bedrivas av dem som finns i verksamheten, både av arbetsgivare och av lokala skyddsombud, säger Amelie Berg.

”Problematiskt när fackliga företrädare får myndighetsuppgifter”

I en debattartikel i DN idag, torsdag 20 februari, skriver arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, tillsammans med förbundsordförandena i IF Metall och Byggnads att ”De regionala skyddsombuden är viktiga för att öka säkerheten och minska riskerna på arbetsplatser som saknar en egen lokal skyddsorganisation, deras insatser räddar liv. De stöttar både anställda och arbetsgivare i deras dagliga arbetsmiljöarbete”.

– Att de regionala skyddsombuden kan finnas till för att stötta arbetsplatser är bra. Men det blir problematiskt när fackliga företrädare får myndighetsuppgifter och ska kontrollera arbetsplatser utan egna medlemmar, fortsätter hon.

– Den här lösningen skapar snarare osäkerhet än säkerhet, säger Amelie Berg.

Susanne Andersson Pripp, vd för Hotell Ett i Östersund.
Foto: Robert Henriksson/TT

Hon får medhåll från Susanne Andersson Pripp, vd på Hotell Ett i Östersund.

– Regeringens förslag är helt fel väg att gå. Ett bättre sätt att lösa detta är att ge företagen utbildning och stöttning i sitt arbete för att förstå vikten av att någon på arbetsplatsen tar rollen som skyddsombud. Då får vi fler skyddsombud men också skyddsombud som känner den arbetsplats de är på. Och vi ska komma ihåg att även om ett företag idag inte har ett skyddsombud betyder inte att man inte aktivt jobbar med frågorna, sa hon till Arbetsmarknadsnytt i höstas.

I sin debattartikel skriver arbetsmarknadsministern och fackförbunden också: ”Att företag med svenska kollektivavtal, men en stor andel utstationerade arbetstagare, inte kan kontrolleras på samma sätt som andra företag med kollektivavtal är inte rimligt. Det leder till att företag som gör rätt riskerar att konkurreras ut av oseriösa företag som tummar på säkerheten genom kryphål i lagen”.

Skattepengar borde gå till oberoende rådgivare

Redan idag går 112 miljoner kronor per år från staten till regionala fackliga skyddsombud. Det är pengar som Amelie Berg menar istället borde gå till oberoende arbetsmiljörådgivare, som inte minst skulle kunna stötta arbetsgivare som inte har några fackanslutna medlemmar eller är bundna av kollektivavtal.

– Med mandat från Arbetsmiljöverket skulle de oberoende rådgivarna kunna få tillträde till arbetsplatser som regeringen kallar för oseriösa. På så sätt skulle de problem som vi är överens om finns, kunna åtgärdas av just oberoende parter, snarare än fackförbund, säger Amelie Berg.

Carin Stoeckman, vd för Byggmästar'n i Skåne
Foto: BJÖRN LINDGREN / TT

Enligt Amelie Berg skulle de redan befintliga 112 miljonerna räcka till att anställa minst 110 oberoende rådgivare. Och hon skulle gärna se att det blir fler än så, något även Carin Stoeckmann, vd för Byggmästar’n i Skåne instämmer i.

– Ja, jag ser hellre att Arbetsmiljöverket får utökade resurser för tillsyn och avstämning av att det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar i företagen, än att man utökar de regionala skyddsombudens mandat att företräda personer som har valt att inte vara medlemmar i den fackliga organisationen. Då riktas insatsen och resurserna till alla företag, oavsett om de har kollektivavtal eller ej, vilket är bättre för utsatta arbetstagare, säger hon till Arbetsmarknadsnytt i höstas.

#Arbetsmiljö#Politik
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist