Logo
Logo
Nyhet9 mars 2020 - 12:03

Nya förhandlingschefen: EU ska inte peta i den svenska modellen

Torbjörn Granevärn är en garvad förhandlare, som är ny på jobbet. För en vecka sedan blev han Visitas förhandlingschef. Och han har en tuff avtalsrörelse framför sig, där fackens krav innebär kostnader på långt över fyra procent för besöksnäringen. "Kraven är orimligt höga", säger han.

Torbjörn Granevärn, förhandlingschef, Visita
"Vi kommer från en period där vi har haft en årlig kostnadsökningstakt på ungefär 2,2 procent och nu ligger fackets yrkanden på mer än det dubbla. Jag är djupt oroad för hur det kan slå, speciellt i vår bransch", säger Visitas nya förhandlingschef Torbjörn Granevärn.Foto: Claudio Bresciani / TT

Coronaviruset härjar, världsekonomin haltar och regeringen har redan varit ute och flaggat för att tillväxten kommer att få sig en törn. Det är i ett oroligt läge som Torbjörn Granevärn kliver in i sin nya roll som förhandlingschef på besöksnäringens bransch- och arbetsgivarorganisation Visita.

– Utöver det pekar mycket annat också på att vi står inför en reell nedgång. Vilken enskild faktor som kommer att vara den utlösande, det kan jag inte säga nu, säger han.

Branschen försöker hålla sig lugn, trots coronalarmen. Men vissa företag har det tufft och ingen vet hur det här fortsätter. Det är klart att det är ett orosmoln för besöksnäringen, menar Torbjörn Granevärn. Samtidigt är de fackliga kraven högre än i föregående avtalsrörelse.

– Kraven är orimligt höga. Vi kommer från en period där vi har haft en årlig kostnadsökningstakt på ungefär 2,2 procent och nu ligger fackets yrkanden på mer än det dubbla. Jag är djupt oroad för hur det kan slå, speciellt i vår bransch, säger han.

Torbjörn Granevärn, förhandlingschef, Visita
"För många grupper, inte minst nyanlända och unga, är vår bransch första steget in på arbetsmarknaden. Jag tror att det är sunt att ha en låg tröskel", säger Torbjörn Granevärn.
Foto: Claudio Bresciani / TT

Förutom krav på höjda löner med tre procent kräver facken utökade pensionsavsättningar och höjda ingångslöner. Kostnadsökningar som skulle slå hårt mot branscher som anställer många unga, berättar Torbjörn Granevärn. För besöksnäringen, bemanningsbranschen och handeln innebär de fackliga kraven kostnadsökningar på en bra bit över 4 procent, visar beräkningar av Svenskt Näringsliv.

– Jag är inte principiellt emot en utvecklad pensionsplan men det här handlar om radikala kostnadsökningar. Och det är klart, omsätter man det här i jobb så handlar det om tusentals arbetstillfällen som riskeras, säger Torbjörn Granevärn.

– För många grupper, inte minst nyanlända och unga, är vår bransch första steget in på arbetsmarknaden. Jag tror att det är sunt att ha en låg tröskel. Vi vill istället satsa på att premiera prestation och erfarenhet för att skapa förutsättningar för arbetsgivare att betala duktiga medarbetare mer, så att de stannar och utvecklas i branschen, fortsätter han.

100 000 jobb kan försvinna

Men nu kan över 100 000 ungdomsjobb inom just besöksnäringen, bemanningsbranschen och handeln försvinna, enligt Svenskt Näringslivs beräkningar av de fackliga kraven. Till exempel kan anställningen för 20 000 restaurang- och köksbiträden vara i fara.

– Besöksnäringen har låga vinstmarginaler och därför måste man ta den här typen av siffror på allvar. Den här typen jobb är känsliga för kostnadsökningar, säger Torbjörn Granvärn.

Malin Ackholt, ordförande, Hotell- och restaurangfacket (HRF)
HRF:s ordförande Malin Ackholt menar att om företagen höjer priset som kunderna ska betala, så kan lönerna höjas.
Foto: Sören Andersson

Så lät det dock inte när Malin Ackholt, Hotell- och restaurangfackets ordförande, intervjuades av Arbetsmarknadsnytt i höstas. Då sa hon att hennes bransch ska öka i snabbare takt än i andra branscher och att arbetsgivarna borde ta mer betalt av gästerna för att kunna höja lönerna.

– Facket gör det väldigt enkelt för sig genom att skicka notan för sina förslag vidare men så fungerar det inte för svenska företagare. Priset mot kund avgör hur många gäster man får, det förstår även HRF. Vi behöver hitta lösningar där fler är med och delar på notan, säger Torbjörn Granevärn.

Van vid turbulens

Torbjörn Granevärn är van vid turbulens. De senaste fyra åren har han haft jobbet som vice vd och förhandlingschef på Svenska Flygbranschen, en del av Transportföretagen. Där har han hanterat en rad varsel, konflikter och tuffa förhandlingar. Inte minst har han lärt sig att tackla tuff retorik från motparten när det hettar till i pressade lägen.

– Jag trivs bäst när båda parter kan fokusera på att lösa knutar tillsammans istället för att lägga energi på att bekämpa varandra. Jag ser verkligen fram emot att skapa bra förutsättningar för en attraktiv, hållbar och konkurrenskraftig besöksnäring tillsammans med Visitas motparter, säger han.

Men det finns gott om utmaningar. Torbjörn Granevärn pekar på att det är viktigt att hitta lösningar på integrationsutmaningen. Arbetet måste ske på flera fronter och inte stänga ute stora grupper människor genom att höja kostnaden för jobb utan höga utbildningskrav, menar han.

– Den sammanpressade lönebilden är ett problem som påverkar möjligheten att få en anställning, såväl som för medarbetare att satsa och göra lönekarriär i branschen, säger han.

Hur allvarligt är det att EU tar steg in på svensk arbetsmarknad?
– Vi befinner oss i en situation där man inom EU pratar om att lagstifta om minimilöner och petar i den svenska modellen, en modell som samtliga parter är överens om tjänar oss väl, säger Torbjörn Granevärn och fortsätter:

– Jag är mycket bekymrad över den utvecklingen. Någonstans är ju lönerna kärnan i vårt uppdrag, så när politiken går in och lagreglerar är det klart att det begränsar förutsättningarna för näringen att utvecklas av egen kraft. Den svenska modellen har levererat reallöneökningar, trygghet och ekonomisk stabilitet under decennier.

Torbjörn Granevärn, förhandlingschef, Visita
"Någonstans är ju lönerna kärnan i vårt uppdrag, så när politiken går in och lagreglerar är det klart att det begränsar förutsättningarna för näringen att utvecklas av egen kraft", säger Torbjörn Granevärn om EU:s förslag om minimilöner.
Foto: Claudio Bresciani / TT

Det är svårt nog som det är, inte minst på grund av generösa konfliktregler, även om det skedde en viss förändring i maktbalansen efter hamnkonflikten. Då ändrades lagstiftningen så att möjligheterna att genomföra konflikter begränsades när arbetsgivaren är bunden av ett kollektivavtal.

– Konfliktreglerna är en viktig del i den svenska modellen, men det saknas ju någon form av proportionalitetsprincip, menar Torbjörn Granevärn.

Många lägger sig i

Och EU är inte de enda som parter i parternas uppdrag. Storbanker, Konjunkturinstitutet, Riksbanken och andra lägger sig i allt mer.

– Vi, arbetsmarknadens parter, har ett viktigt uppdrag att skapa förutsättningar för respektive bransch att bli attraktiv, konkurrenskraftig och hållbar. Det gör vi bäst i samarbete och förhandling mellan parterna, säger Torbjörn Granevärn.

Han menar att det är viktigt med ordning och reda i avtalsrörelsen och han har förtroende för att motparten har samma inställning.

– Jag upplever att Hotell- och restaurangfacket vill ta ansvar och jag är övertygad om att vi gemensamt kan arbeta konstruktivt och nå lösningar på branschens utmaningar, säger han.

Den 31 mars ska parterna inom industrin ha enats om ett märke för kostnadsökningarna. Samma dag går även Visitas avtal med Hotell- och restaurangfacket ut. Med andra ord väntar en hektisk tid på nya jobbet för Torbjörn Granevärn.

#Avtalsrörelse#Avtalsrörelse#Svenska modellen#Politik#Kollektivavtal#Lönebildning#Integration
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist