Logo
Logo
Nyhet17 november 2017 - 18:11

Nya byggbossen: Branschen ska vara sund och säker

Tidigare infrastrukturminister Catharina Elmsäter Svärd tillträdde nyligen som vd för Sveriges Byggindustrier. Vad upplever hon själv som de främsta utmaningarna, hur ser hon på byggbranschen och hur är det att gå från att vara toppolitiker till att vara tjänsteman i näringslivet? Arbetsmarknadsnytt träffade henne och frågade.

Catharina Elmsäter Svärd

– Vår sektor ska vara attraktiv, sund och säker, säger Catharina Elmsäter Svärd och menar att det är hennes ingång i sitt nya arbete.

Avtalsrörelsen börjar ebba ut och det är dags att börja fundera på hur Sveriges Byggindustrier ska samarbeta med motparten, i mellanperioden. Catharina Elmsäter Svärd konstaterar att det finns vissa områden där de båda organisationerna kan gå i armkrok, när de gemensamt tycker att en sakfråga är viktig.

– Kompetensförsörjningen är en sådan oerhört viktig fråga, säger hon och kopplar det till frågan om att vara en attraktiv sektor.

På grund av pensionsavgångar kommer byggindustrin behöva ungefär 50 000 nya medarbetare de närmaste åren. Till det kommer inte minst Trafikverkets beräkning inför den stora infrastruktursatsningen. Då krävs det ytterligare 230 000–240 000 nya medarbetare i branschen.

– Hur ser vi till att fler killar och tjejer attraheras av vår sektor? Det är mycket kopplat till attityder och hur det funkar på våra arbetsplatser. Och det handlar om hur vi får in fler tjejer i branschen, men också hur vi behåller de killar som redan finns där, fortsätter Catharina Elmsäter Svärd.

Stora behov av personal

Kompetensförsörjning är ett problem för stora delar av den svenska arbetsmarknaden. Företag inom nästan alla olika näringar har stora behov av personal. Frågan är hur byggbranschen ska sticka ut bland mängden av branscher som försöker locka kompetens.

– Vi behöver ju vara med redan i skolan. Att få ungdomar som bygger Simcity att förstå att de kan skapa Simcity på riktigt, beskriver Catharina Elmsäter Svärd. Vi måste jobba med studievägledare och vi måste fånga upp ungdomar så de väljer rätt gymnasieutbildning.

Hon säger att det handlar om att förmedla en känsla. Att få folk att förstå att när de är med och bygger en bro eller ett hus så handlar det inte bara om det.

– Man ska känna att man är med och bygger Sverige.

En viktig fråga för många branscher är att snabbare få nyanlända med yrkeskompetens i arbete, det vill säga att genomföra snabbare valideringar. Byggbranschen är en av de branscher där det nu finns så kallade snabbspår för validering. Dessutom var byggbranschen var först ut med så kallade yrkesintroduktionsutbildningar. Nu är fack och arbetsgivare på väg att komma överens om etableringsanställningar, där meningen är att nyanlända och långtidsarbetslösa lättare ska komma i arbete, genom att staten går in och betalar en del av lönen för så kallade ”enkla jobb”, alltså jobb med låga trösklar. Under upp till två år ska den nyanlände kunna ha en etableringsanställning där arbetsgivaren betalar 8 000 kronor av lönen och staten resten.

Gamla inställningar behöver förändras

– Byggnads har alltid varit noga med att alla på en arbetsplats ska ha samma lön, så etableringsanställningarna kan skapa problem, säger Catharina Elmsäter Svärd, som själv är positiv till lösningen.

– Gamla mentala inställningar kan möjligen kan behöva ställas om, fortsätter hon och menar att facket behöver förändra sitt sätt att tänka för att kunna acceptera etableringsanställningarna i den form de nu föreslås.

Byggbranschen har länge haft ett rykte om att vara sexistisk. Och även om det ryktet många gånger är överdrivet är det ett faktum att den absoluta majoriteten av alla anställda är män. Catharina Elmsäter Svärd berättar om hur olika medlemsföretag arbetar med att dels få bort trakasserier på arbetsplatserna, men också hur de arbetar för att motverka rykten som är oförtjänta. I veckan träffar hon fem av de största medlemsföretagen för att inte minst prata om hur de ska få in fler kvinnor i sektorn.

– Det handlar ofta om att sprida bra exempel och om hur vi gemensamt samarbetar för att lyfta hela branschen, säger hon.

Hon berättar att det tidigare var vanligt att företag ställde frågan om varför de skulle anställa en tjej, eftersom det blir mycket dyrare, då det i så fall skulle krävas två byggbodar. Men numera finns det byggbodar där duscharna är avskilda, vilket gör att det går att duscha i fred.

– Det visade sig att både män och kvinnor tyckte det var positivt. När man gör något som ska vara bra för en grupp, så blir det bra för många fler, konstaterar Catharina Elmsäter Svärd.

Politisk erfarenhet användbar

Men hur är det då att gå från att vara toppolitiker, som till och med fanns med i spekulationerna för ny partiledare när Reinfeldt avgick, till att bli vd i näringslivet?

– Väldigt mycket känns igen från det som jag har gjort tidigare. Till exempel är ju det här en medlemsorganisation, precis om där jag var förut, säger hon.

Hon känner också igen kontrasterna mellan storstad och landsbygd och de skillnader i intresse som kan uppstå där. Att hon nu är ute och håller mycket föredrag på konferenser är också något som hon säger att hon verkligen känner sig van att göra.

– Men det som jag verkligen känner är en fördel är att jag har varit på båda sidor. Det är inte så svårt för mig att förstå vad som sker bakom kulisserna i den politiska debatten, menar hon.

#Avtalsrörelse#Avtalsrörelse#Integration#Kollektivavtal#Politik
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist