Logo
Logo
Nyhet11 september 2020 - 15:09

Ny undersökning: Så vill svenska folket att LAS förändras

Behåll allmän visstid och gör det enklare att säga upp av personliga skäl. Det svarar svenska folket i en Demoskopundersökning om LAS som Arbetsmarknadsnytt har låtit genomföra. "Jag är inte förvånad", säger Liberalernas partiledare Nyamko Sabuni.

En moderniserad arbetsrätt och Nyamko Sabuni (L)
"Svaren bekräftar vår bild att nuvarande utformning av LAS är omodern och illa anpassad för dagens arbetsmarknad. Det är särskilt glädjande att sju av tio anser kompetens ska vara avgörande för att behålla jobbet", säger Liberalernas partiordförande Nyamko Sabuni om resultatet av den Demoskopundersökning om LAS som Arbetsmarknadsnytt har låtit göra.Foto: TT

Det börjar närma sig deadline. Om bara några veckor ska parterna vara överens om LAS – annars tar politiken över. För att känna pulsen på hur allmänheten ser på frågan om anställningstrygghet lät Arbetsmarknadsnytt Demoskop göra en undersökning. Och sifforna talar ett tydligt språk: LAS stämmer inte överens med vad svenska folket tycker.

Bland annat menar en majoritet av de över tusen svaranden att egen kompetens är viktigast för anställningstryggheten. Bara en av åtta svarar att det är lång anställningstid som är viktigast. Även bland LO-medlemmarna är kompetens viktigare än anställningstid. Där svarar fyra av tio kompetens, men bara en av fem lång anställningstid.

– Jag är inte förvånad. Svaren bekräftar vår bild att nuvarande utformning av LAS är omodern och illa anpassad för dagens arbetsmarknad. Det är särskilt glädjande att sju av tio anser kompetens ska vara avgörande för att behålla jobbet.

Det säger Liberalernas partiordförande Nyamko Sabuni till Arbetsmarknadsnytt. Hon får medhåll från Centerpartiets arbetsmarknadspolitiske talesperson, Martin Ådahl.

Martin Ådahl (C)
Martin Ådahl (C)
Foto: Claudio Bresciani / TT

– Det visar att majoriteten verkligen anser att dagens fyrkantiga regelverk på arbetsmarknaden inte fungerar och vill ha en förändring, inte minst av ”sist-in-först-ut”. Tvärtom vad som ibland påstås i debatten är det här motståndet mot dagens föråldrade LAS-regler något som bekräftats i många mätningar över tid. Svenska folket vill ha en förändring, säger han.

Arbetsgivare vågar inte chansa

Både Nyamko Sabuni och Martin Ådahl menar att det är mycket viktigt att LAS förändras och att det har blivit ännu viktigare på grund av coronakrisen.

– Dagens arbetsrätt riskerar att arbetsgivare inte vågar chansa på att anställa personer utan arbetslivserfarenhet, vilket särskilt drabbar unga och utrikes födda, säger Nyamko Sabuni.

– Dagens LAS-regler är ett av de främsta skälen till den allvarliga tudelningen av svensk arbetsmarknaden, mellan dem i jobb och en grupp som står utanför jobb och trygghet, säger Martin Ådahl och betonar att LAS fyrkantiga regler skapar extra osäkerhet i ett redan osäkert läge.

– Så det är både fundamentalt och dessutom akut viktigt just nu, säger han.

Allmän visstid viktig väg in

En av de tuffaste nötterna att knäcka i LAS-förhandlingarna är den om allmän visstid. Även där visar Demoskop-undersökningen tydligt vad svensken i allmänhet anser. Sex av tio att ett avskaffande av allmän visstid skulle göra många tidsbegränsat anställda utan jobb. Även bland LO-medlemmarna är en majoritet emot ett avskaffande av allmän visstid.

Nyamko Sabuni menar att det inte är anställningsformen som är viktigast.

– Vi ser att allmän visstid är en viktig väg in på arbetsmarknaden, inte minst för unga och utrikes födda, samtidigt som det ger möjlighet för arbetsgivare att hantera det behov av flexibilitet som finns. För Liberalerna är det viktigaste att dessa behov tillgodoses, inte hur och att skyddet för den formen av anställning blir bättre. Om parterna finner annan lösning en den som utredningen föreslår ser vi fram emot att ta del av dem.

Nästan alla vill förenkla uppsägning

Om svaret på frågan om allmän visstid är tydligt, så är det ännu tydligare vid en annan riktigt svår fråga i förhandlingarna – den om uppsägning av personliga skäl. Där svarade nästan samtliga svarande att misskötsamhet är rimlig grund för uppsägning, en majoritet att samarbetssvårigheter är det. Stödet bland LO-medlemmar är på samma nivå.

Nyamko Sabuni håller med.

– När en medarbetare inte sköter sig drabbar det inte bara arbetsgivaren utan också kollegor som får utföra kollegans arbete eller utstå svåra situationer. Det är viktigt att det blir mer förutsägbart och mindre kostsamt att säga upp när det bygger på saklig grund och att arbetstagaren får ersättning om det blivit fel, säger hon.

Martin Ådahl menar att bollen ligger hos parterna.

– Jag tror att alla är ense om att de måste bli mer logiskt och tydligt hur den som missköter sitt jobb kan sägas upp.

Parterna bör komma överens

I början av sommaren presenterades regeringsutredningen En moderniserad arbetsrätt, den så kallade LAS-utredningen. Utredningen föreslår bland annat ett ökat antal undantag i turordningsreglerna och att möjligheten att ogiltigförklara en uppsägning tas bort hos en arbetsgivare med max 15 anställda.

Men även om utredningens förslag inte på något sätt är bortglömda menar Nyamko Sabuni att det i första hand är parterna som bör komma överens.

– Utredaren är en av de skickligaste arbetsrättsjuristerna i Sverige och har följt direktiven som förhandlats fram mellan regeringen Liberalerna och Centerpartiet. Mitt budskap är samma budskap som det har varit sedan Januariavtalet slöts. Om parterna når en överenskommelse om hur LAS ska reformeras på ett sätt som ger ökad flexibilitet ska förslag läggas i linje med parternas överenskommelse. I annat fall genomförs utredningens förslag.

Martin Ådahl är inne på samma linje.

– Vi vet ju att de här reformerna, trots att de har stöd bland de flesta svenskar, är smärtsamma för socialdemokratin och att det blir mycket hård retorik kring detta. Men Socialdemokraterna vet ju vad som gäller i Januariavtalet. Kommer parterna överens, vilket vi hoppas, gäller deras förslag, och annars genomförs utredningens förslag, säger han.

Vad allt landar i vet ingen. I slutet av september ska LAS-förhandlingarna vara klara. Hot eller möjlighet – kommer parterna inte överens så kliver politiken in och tar över rodret.

Fakta om undersökningen

Arbetsmarknadsnytt har låtit Demoskop, via sin webbpanel, ställa frågor till allmänheten om LAS. Under perioden 28 augusti till 2 september genomfördes 1 131 intervjuer bland förvärvsarbetande.

Resultaten i korthet:

Knappt sex av tio stödjer idén om att ersättningen från a-kassan är högre i början för att sedan minska ju lägre man är arbetslöshet.

Utredarens förslag i korthet

Turordningsregler
• Undantagen från turordningsreglerna utökas till fem för alla arbetsgivare. • Vid omplacering ska arbetstagaren utan upplärning eller utbildning ha kvalifikationer för arbete som någon annan utför. • Möjligheten till att slå samman driftsenheter tas bort. • Vid exakt lika anställningstid får arbetsgivaren bestämma vem som behåller jobbet vid en arbetsbrist.

Kompetensutveckling
• Arbetsgivare ska i skälig utsträckning erbjuda kompetensutveckling för alla arbetstagare med minst sex månaders sammanlagd anställningstid. Föreslås gälla vid både tillsvidareanställning och tidsbegränsad anställning. • Arbetsgivare som inte uppfyller sitt ansvar ska betala skadestånd till arbetstagare om anställningen avslutas på grund av arbetsbrist. • Arbetsgivare ges en informationsskyldighet gentemot arbetstagaren och fackliga organisationer vad gäller kompetensutvecklingen.

Kostnader vid uppsägning
• Anställda hos arbetsgivare med mer än 15 anställda kan genom intermistisk prövning få lön och andra förmåner under tvistetiden och uppsägningen kan ogiltigförklaras. • Möjligheten till ogiltigförklaring av en uppsägning tas bort för anställda hos en arbetsgivare med högst 15 anställda (ogiltigförklaring kan fortfarande ske enligt speciallagar, till exempel diskrimineringslagen, lagen om fackliga förtroendemän och föräldraledighetslagen). Arbetstagaren ska få skadestånd, minst åtta månadslöner, vid osakliga uppsägningar. • De högsta skadeståndsnivåerna vid osaklig uppsägning höjs.

Balans mellan tillsvidareanställningar och tidsbegränsade anställningar
• De med allmän visstidsanställning kvalificerar sig till företrädesrätt vid återanställning efter 9 månader. • En företrädesrätt för de med allmän visstidsanställning till lediga tillsvidareanställningar efter 9 månader föreslås.


Källa: Statens offentliga utredningar

Så säger Januariavtalet

I överenskommelsen mellan regeringen och samarbetspartierna C och L, som slöts i januari 2019, sades så här om vad som skulle ses över kring arbetsrätten. Det blev också i praktiken direktiven för utredningen om en moderniserad arbetsrätt.

Arbetsrätten moderniseras och anpassas efter dagens arbetsmarknad samtidigt som en grundläggande balans mellan arbetsmarknadens parter upprätthålls.

Arbetsrätten ska ge företagen flexibilitet och skydda den enskilde arbetstagaren mot godtyckliga uppsägningar.

Lagen om anställningsskydd ska ändras genom tydligt utökade undantag från turordningsreglerna. Utredningen som får i uppdrag att utarbeta denna lagändring ska vidare lägga förslag som, särskilt för mindre företag, innebär lägre kostnader vid uppsägningar, samtidigt som rättssäkerhet och skydd mot godtycke upprätthålls.

Källa: Januariavtalet

#Politik#LAS#Svenska modellen
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist