Logo
Logo
Nyhet10 januari 2019 - 09:01

Ny statistik: Arbetsrätten är företagens värsta regelbörda

Arbetsrätten har seglat upp som en het fråga i regeringsbildningen, vilket Arbetsmarknadsnytt har skrivit om tidigare. Nu visar en ny undersökning att arbetsrätten, inklusive LAS, är det regelverk som svenska företagare tycker är allra jobbigast.

Foto: Mostphotos

86 procent av företagarna anser att hanteringen av lagar och regler är betungande eller mycket betungande för det egna företaget mätt i tid och pengar. Allra jobbigast är arbetsrätten, visar en undersökning som Arbetsmarknadsnytt och fPlus har beställt från Svenskt Näringslivs företagarpanel. Enligt undersökningen anser 54 procent av företagarna att arbetsrätten är den mest betungande regelområdet före arbetsmiljöregler, skatte- och momsregler, miljöregler samt redovisning och bokföring.

Arbetsrätten innehåller ett helt batteri med regler om bland annat kollektivavtal, föreningsrätt, medbestämmande, diskriminering, arbetstid, semester, företagshemligheter och inte minst anställning och anställningsskydd. Och det är det sistnämnda, Lagen om anställningsskydd, LAS, som ställer till mest problem för företagen.

Tudelat problem

Enligt professor Nils Karlson, vd för forskningsinstitutet Ratio, består problemet av två delar.

Regelverket kring uppsägning av personliga skäl fungerar inte i praktiken, menar professor Nils Karlson, vd på Ratio.
Foto: HENRIK MONTGOMERY / TT

– Det första är att regelverket kring uppsägning av personliga skäl inte fungerar i praktiken. Det är nästan omöjligt att bli av med en medarbetare som inte fungerar på arbetsplatsen, om personen inte gjort något brottsligt, vilket leder till att företaget måste köpa ut medarbetaren för flera årslöner. Det är dolt problem, men ett stort sådant ur företagens perspektiv, säger han.

– Det andra är turordningsreglerna som gäller vid uppsägning vid arbetsbrist. Företagen är ofta helt beroende av att behålla medarbetare som är kritiska för verksamheten men enligt turordningsreglerna är det ”sist in, först ut” som gäller.

Enligt Nils Karlson skapar LAS osäkerhet och friktion i företagen. Arbetsgivaren måste alltid förhandla med facket vid uppsägningar och utgången är ofta oviss och processen är krävande för alla parter.

– Konsekvensen blir att företagarna blir försiktigare när de anställer, vilket i sin tur skapar ett utanförskap på arbetsmarknaden som i första hand drabbar svagare grupper som ungdomar och invandrare. Företagarna vågar helt enkelt inte chansa lika mycket och anställa någon utan erfarenhet och referenser, säger Nils Karlson, som anser att det behövs en förändring av LAS där turordningsreglerna ersätts med någon form av kompetenskrav.

– Reglera kring uppsägning av personliga skäl är svårare att komma åt men även de kanske kan ersättas med kompetenskrav, säger han.

”Förnedrande process”

Johan Åsbrink, vd för Lunnagårds sjukhem i Eksjö, har egna erfarenheter av hur krångliga arbetsrätten och LAS är för företagare, bland annat från tidigare verksamheter där han har arbetat.

– Att säga upp någon av personliga skäl är så svårt och osäkert för alla inblandade att det nästan blir kontraproduktivt, säger Johan Åsbrink, som äger Lunnagårds sjukhem.

– Att vi har rätt personal är den överlägset mest känsliga faktorn för verksamheten med tanke på den service och den omvårdnad som vi ger de boende. Om en medarbetare brister i bemötande eller inte utför sina arbetsuppgifter på ett bra sätt påverkar det både de boende och kollegor. Men att säga upp någon av personliga skäl är så svårt och osäkert för alla inblandade att det nästan blir kontraproduktivt. Det är en förnedrande process som inte sällan leder till arbetsmiljöproblem, säger Johan Åsbrink.

Han har förståelse för medarbetarnas behov av att känna trygghet i sin anställning, men skulle ändå vilja se förändrade regler för uppsägning av personliga skäl med en tydligare prislapp.

– Om ett företag kan säga upp en anställd som inte sköter sig, men vet att det kostar ett fastställt antal månadslöner, blir systemet mer förutsägbart, mindre kränkande och mer självbalanserande. Antingen är problemen så stora att arbetsgivare är bredd att ta kostnaden eller så de inte det, förklarar Johan Åsbrink.

I förlängningen gör LAS att företagen blir mer restriktiva till att anställa och att rörligheten på arbetsmarknaden minskar, menar han.

– Med ökad rörlighet skulle fler människor hamna på rätt arbetsplats och på rätt jobb i stället för att fortsätta arbeta på en arbetsplats där de egentligen inte vill vara. Det skulle vara en stor vinst för alla, säger han.

Arbetsrätten har blivit en het fråga i regeringsbildningen och kampen om statsministerposten. Kan det leda till en förändring i regelverket?

– Ja, det är inte omöjligt. Verkligheten, med utanförskap och grupper av människor som har svårt att komma in på arbetsmarknaden, verkar ha hunnit ikapp Socialdemokraterna, som hittills varit hårt styrda av LO. Det ska bli väldigt intressant att se vad om händer, säger professor Nils Karlson.

Om underökningen

Undersökningen har gjorts av Svenskt Näringslivs företagarpanel på uppdrag av Arbetsmarknadsnytt och fPlus. Sammanlagt svarade 3 880 företagare på frågan i vilken utsträckning som olika regelområden är betungande, i tid och pengar, för det egna företaget.

Här är resultatet:

Plan- och byggandsregler: 31 procent

#LAS#Politik#Arbetsmiljö
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist