människor
Foto: TT

Ny rapport: "Sverige håller på att stänga för kompetensinvandring"

Publicerat av Stina Bengtsson

Arbetskraftsinvandringen behöver öka rejält, men istället sätter myndigheterna stopp för människor som kommer till Sverige för att arbeta. Det konstaterar bransch- och arbetsgivarorganisationen Almega i en rapport som släpptes idag.

Almegas rapport visar att avslagen på förlängt arbetstillstånd har ökat dramatiskt på senare år. 2012 var de drygt 300, medan de under 2017 uppgick till över 1 800, alltså en sexdubbling jämfört med för fem år sedan.

– Sverige håller på att stänga gränsen för kompetensinvandring, säger Almegas näringspolitiske chef Andreas Åström.

Just nu är behovet av arbetskraft på historiskt höga nivåer i Sverige. När Arbetsmarknadsnytt ställde frågan till samtliga branschorganisationer inom Svenskt Näringsliv visade det sig att alla utom en menade att kompetensförsörjningen var deras viktigaste fråga eller bland de viktigaste.

”Skyhög kompetensbrist”

Andreas Åström

Andreas Åström på Almega menar att om vi inte skapar bättre regler för kompetensinvandring, så riskerar vi att få en företagsutvandring.

– Kompetensbristen är skyhög och företagen skriker efter arbetskraft. Läget är mycket mycket allvarligt, säger Andreas Åström.

Rapporten säger att antalet inrikes födda i arbetsför ålder kommer att minska med 50 000 till år 2035. Samtidigt ökar vård- och omsorgsbehoven kraftigt. Statistik från SCB visar att det kommer behövas 260 000 fler sysselsatta bara inom vård och omsorg till år 2035.

Inom såväl Almegas kompetensområden som många andra finns behov av programmerare och it-tekniker, men behoven handlar också om kockar, bagare, byggarbetare och många fler. Många företag skulle kunna anställa många fler medarbetare, om kompetensen fanns i Sverige.

– Det finns en uppenbar risk att om vi inte skapar bättre regler för kompetensinvandring, så riskerar vi att få en företagsutvandring, säger Andreas Åström.

I december fällde Migrationsöverdomstolen en dom som många då trodde skulle innebära att praxis ändrades och att många av de kompetensutvisningar som grundar sig på små misstag av arbetsgivare eller till och med myndigheter stoppades. Nu erfar Arbetsmarknadsnytt att flera personer trots det har fått nej på sina ansökningar om förlängda arbetstillstånd även efter domen.

”Myrsteg i rätt riktning”

Regeringen har föreslagit en lagändring för att stoppa en del av kompetensutvisningarna. Lagändringen ska träda i kraft till sommaren. Men Andreas Åström menar att de inte räcker och Almega har därför föreslagit ett antal åtgärder. Det handlar bland annat om att skapa en nationell strategi för att Sverige ska kunna locka till sig talanger, men även också om att Migrationsverket bör ändra på sina rutiner och krav, för att det ska bli enklare för människor att få stanna.

– Ändringen i lagstiftningen är små myrsteg i rätt riktning. Vi behöver en aktiv politik för att öka arbetskraftsinvandring, menar Andreas Åström.

– I avvaktan på att lagstiftningen ändras borde kompetensutvisningarna stoppas, avslutar han.

Stina Bengtsson

Publicerad av Stina Bengtsson den 2018-01-19 - 16:54  #Kompetensförsörjning