Logo
Logo
Nyhet29 januari 2021 - 12:01

Ny rapport: Så ska facken bli mer attraktiva

Även om fackens nedåtgående trend delvis har brutits under pandemin har den fackliga anslutningsgraden sjunkit kraftigt de senaste decennierna samtidigt som den har ökat för arbetstagarorganisationerna. Om den sjunkande trenden fortsätter riskeras den svenska modellen, enligt Lars Calmfors, aktuell med en ny rapport om vad som motiverar anställda att vara med i facket.

Foto: Mostphotos

– Utvecklingen antas påverka maktbalansen mellan parterna på arbetsmarknaden. På sikt kan det hota den svenska kollektivavtalsmodellen som förutsätter en balans mellan starka parter på båda sidor, säger Lars Calmfors, professor i nationalekonomi.

Men trenden skiljer sig mellan arbetare och tjänstemän. För tjänstemän har fallet i anslutningsgrad stannat upp efter 2008 och därefter syns en liten uppgång, men på arbetarsidan har nedgången fortsatt. Det gör att organisationsgraden idag är betydligt högre på tjänstemannasidan än på arbetarsidan.

I en ny rapport från tankesmedjan Fores, ”Vad finns det för anledning att vara med i facket?”, försöker författarna Lars Calmfors, Julia Nederberg och Carolina Persson reda ut vad som ligger bakom det minskade intresset för facket. Genom en enkät och intervjuer med arbetstagare har de studerat arbetstagares motiv för att vara anslutna eller inte.

Inkomstförsäkringar avgörande

Det visar sig att inkomstförsäkringar och a-kassa är de starkaste skälen till att vara med i facket, och det värderas högre än till exempel högre lön och bättre arbetsvillkor.

Under ett seminarium om rapporten bekräftade Unionens ordförande Martin Linder att inkomstförsäkringen är viktig för förbundet och det inte är något att skämmas för.

– Det är ofta ett viktigt skäl för att gå med i facket och det ger oss bättre styrka att förhandla och påverka i samhällsdebatten.

Han känner inte igen sig i att lönefrågan anses oviktig.

– Den är väldigt viktig och het bland våra medlemmar och förbund. Men det är ju heller inte så enkelt att du får högre lön om du går med i facket. Vår uppgift är att se till att en rimlig del av produktivitetsutvecklingen går till löneökningar.

Enligt Martin Linder handlar det för Unionens del i huvudsak om att se till att medlemmarna blir tillräckligt duktiga och får rätt förutsättningar för kompetensutveckling så att de kan utvecklas i sin karriär för att på det sättet ha en bra löneutveckling.

– Det är en blandning av förhandlande och ett coachande stöd till medlemmarnas löneutveckling – och det är en kommunikativ utmaning.

Pedagogiskt problem

Kommunals ordförande Tobias Baudin konstaterar att ett annat pedagogiskt problem för facken är att kollektivavtalen omfattar alla på arbetsplatsen, även de som inte är med i facket. Samtidigt har Kommunal individuell lönesättning i nästan alla sina avtal.

– Där har vi inte riktigt hängt med. En facklig styrka borde vara att Kommunal kan hjälpa till inför lönesamtalet och därigenom ge medarbetaren möjlighet att påverka lönen. Här har vi börjat erbjuda coachade samtal.

Även sociala normer, att arbetskamrater och vänner anser att man ”bör” vara med, spelar en viss roll, visar rapporten. Olika samhällsmotiv, en vilja att bidra till jämställda löner till exempel, har däremot ingen större betydelse.

Outnyttjad potential

Hur arbetstagare ser på facket skiljer också mellan olika grupper. Till exempel är kvinnor mer positiva än män och arbetare mer positiva än tjänstemän.

Bland unga och personer med utländsk bakgrund är organisationsgraden visserligen låg men de är samtidigt mer positiva till facket än äldre och personer med svensk bakgrund. Det innebär att det verkar finnas en outnyttjad potential för facken i dessa grupper, konstaterar rapporten.

Unionen har på senare tid aktivt jobbat mycket med sin egen organisationsmodell, hur det bästa medlemserbjudandet ska byggas och hur strategin kring medlemsavgifter ska se ut för att attrahera fler medlemmar.

– En av de insikter vi gjorde för tio år sedan var att det inte räcker att bara gå runt och säga att ”vi är ett bra fackförbund”. Man måste ”sälja” ett fackligt medlemskap och ha ett bra erbjudande, säger Martin Linder.

Tobias Baudin är inne på samma linje. 

– Vi måste se till att vara relevanta i den tid vi lever i. De som inte är medlemmar – vad förväntar sig de? Vad vill de att vi ska erbjuda? Det gäller att vi säljer medlemskap och argumenterar på ett sätt som gör att de väljer att bli medlemmar.

Satsa på ungdomar och utrikes födda

I rapporten ”Vad finns det för anledning att vara med i facket?” presenteras hur en strategi för att öka den fackliga organisationsgraden skulle kunna se ut. Här är några av förslagen:

• Fortsätt att lyfta fram värdet av kompletterande fackliga inkomstförsäkringar. Fackförbund som idag inte erbjuder inkomstförsäkringar bör kanske ändra politik.

• Ge löntagarna en mer positiv bild av vad facket gör för att höja medlemmarnas löner, genom marknadsföring och faktiska insatser.

• Håll nere medlemsavgifterna. Det gäller särskilt för LO-facken. Överväga om värdet av förmåner som olika försäkringar ger verkligen överstiger kostnaden i form av högre medlemsavgift.

• Rikta fler insatser mot ungdomar och utrikes födda.

#Fackligt#Kommunal#Unionen#Tobias Baudin#Martin Linder#Svenska modellen
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist