Logo
Logo
Nyhet20 augusti 2020 - 14:08

Ny rapport: Så många fler får jobb med sänkt marginalskatt

Sänk skatterna för inkomster över 42 500 kronor i månaden så skapas fler jobb. Det är kontentan av den rapport som nyligen publicerades av Teknikföretagen. Men det finns motståndare till skattesänkningslinjen.

Folkliv på en gata
Foto: Magnus Hjalmarson Neideman/SvD/TT

I korthet beskriver rapporten hur en marginalskattesänkning skulle innebära uppemot 15 000 nya årsarbetstillfällen bara inom industrin. Och det gäller inte bara personer som tjänar mer än brytpunkten för statlig skatt. Den sänkta marginalskatten skulle nämligen skapa incitament för att arbeta mer och hårdare, vilket skulle öka produktionsstöden. Även personer som ligger under gränsen för statlig skatt skulle vilja anstränga sig hårdare i hopp om en framtida befordran eller utsikterna att få en chefstjänst, menar rapportförfattarna.

– När människor som betalar marginalskatt får sänkt skatt börjar de jobba lite mer och lite hårdare, eftersom det helt enkelt lönar sig bättre. Därmed ökar produktionen i hela företaget och som en följd av detta ökar företagets behov av att köpa in underleverantörer och tjänster, sa en av dem, nationalekonomen Johan Lidefelt, på ett seminarium nyligen.

Denna produktionsökning skulle i sin tur dra med sig ytterligare sysselsättningsökningar i själva företaget vilket skulle innebära att fler personer kunde anställas. Därtill kommer ökat behov av till exempel underleverantörer, transportörer, teknikkonsulter, bemanningsföretag.

Jobb leder till jobb

Johan Lidefelt beskrev hur det går att få fram ett mått på antalet arbetade timmar som tillkommer om skatten sänks.

– Detta kombineras med forskning som visar att ett jobb inom industrin leder till 1,2 jobb inom underleverantörsleden, sa Johan Lidefelt.

När de som betalar inkomstskatt börjar jobba mer skapas uppskattningsvis 15 000 nya årsarbetstillfällen inom industrin, enligt rapporten. Det skulle utgöra en nödvändig knuff framåt i arbetet med att bekämpa den arbetslöshet som vi ser i dag och som alla prognoser pekar på kommer att växa till runt 11 procent kring årsskiftet.

LO ifrågasätter

Men det är en analys som inte alla skriver under på. LO-ekonomen Åsa-Pia Järliden Bergström hade invändningar på själva premisserna kring vad som skapar arbetstillfällen.

– Ni utgår från att det blir ett ökat arbetsutbud som automatiskt drar med sig andra företag. Den gängse uppfattningen i den ekonomiska forskningen är att det är efterfrågan som kommer först och sedan kommer behovet av fler arbetade timmar. Hur vet man att efterfrågan kommer i industrin, sa hon på seminariet och fortsatte:

– Skatter behövs till annat, särskilt med det läge vi har i dag. Det är synd att rapporten inte redovisar kostnaderna som är förknippade med ett sådant här förslag, och inte heller fördelningseffekterna. Detta förslag kommer att öka inkomstklyftorna och det är inte önskvärt, sa hon.

Men i övrigt menade Åsa-Pia Järliden Bergström att industrin har en stor betydelse. Hon tycker därför att det vore intressant att undersöka andra sektorer.

Många negativa effekter

Susanne Spector är seniorekonom på Nordea menade att rapportens styrka var att den på ett pedagogiskt sätt visar att mängder av jobb skapas även bland dem som inte direkt berörs av skattesänkningen.

– Det är så klart behäftat med osäkerhet kring exakt hur många jobb som skapas av marginalskattesänkningen, men man får en tydlig bild av sambanden. Det finns skäl att tro att de svenska marginalskatterna är på sådan nivå att det har negativa effekter på utbildningsval, allokering av arbetskraft, produktivitet, högkvalificerad arbetskraftsinvandring, med mera, sa hon.

Men även Susanne Spector skulle vilja se effekterna för hela ekonomin och inte bara industrin.

– Jag skulle gärna se ett ännu större grepp och se hur det påverkar hela landet och inte bara industrin. Det skulle vara intressant att veta hur den totala ekonomin påverkas av den ökade sysselsättningen och vilka kostnader förslaget för med sig för samhällsekonomin, sa hon.

Behövs motivering

Statsvetaren och ledarskribenten Stig-Björn Ljunggren menade att det ur en politisk synvinkel skulle behöva motiveras varför marginalskattesänkningar behövs just nu, när behovet inom offentlig sektor är så stort som det är för närvarande.

– Det som ur ett ledarskribentperspektiv slår en är om det här överhuvudtaget är politiskt genomförbart. Man luftlandsätter en marginalskattesänkningsrapport mitt i ett pandemiskt kaos, där alla i stort sett riktar in sig på att vi måste stärka välfärden och satsa mer på sjukvård och åldringsvård, sa han.

Stig-Björn Ljunggren menade att detta också sker då tidsandan rent allmänt har förändrats från att handla om marginalskatter till att handla om hur vi stärker välfärden.

– Därför är det ju lite motlut i lanseringen. Det är skillnad på att ha rätt och att få rätt. Hur motiverar man att detta ger mer pengar till välfärden? Hur ska ni lyckas driva igenom detta politiskt, undrade han.

Tydligt fokus

Rapportförfattaren Mats Kinnwall menade att det inte var rapportens uppgift att ta hänsyn hur skattesänkningarna ska genomföras eller hur det ska gå att få igenom förslaget politiskt.

– Fokus på rapporten är vare sig finansieringsgrad eller fördelningspolitiska aspekter. Vi har ett tydligt fokus – att visa att en marginalskattesänkning i allmänhet påverkar arbetskraftsutbudet och även att det gör det för dem som inte betalar marginalskatt, sa Mats Kinnwall.

Rapporten är skriven av Mats Kinnwall, chefekonom på Teknikföretagen, Lena Hagman, ekonom på Teknikföretagen, Johan Lidefelt, nationalekonom på Svenskt Näringsliv, och Oscar Brissle, ekonom på Svenskt Näringsliv.

#Skatt#Företagsamhet
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist