Fönsterputsare
Foto: Mostphotos

Ny rapport: Hiss och diss av subventionerade jobb

Publicerat av Anders Carlsson

Ger subventionerade jobb riktiga jobb, utan subventioner? Båda ja och nej, visar en ny undersökning som också pekar på de problem som uppstår på arbetsmarknaden när vissa jobb betalas med skattemedel.

Rekryteringsstöd, GAS, anställningsstöd, nystartjobb, instegsjobb, etableringsjobb, extratjänster – kärt barn har många namn men de handlar alla om att med olika ekonomiska stöd och subventioner hjälpa människor in på arbetsmarknaden.

Tidigare var de i princip inriktade mot två grupper människor: de med någon form av funktionsnedsättningar och långtidsarbetslösa. Till dem läggs nu en tredje grupp, nyanlända.

Anders Forslund IFAU

Anders Forslund, IFAU.

Foto: Pressbild

– Antalet personer med subventionerade anställningar har ökat trendmässigt sedan år 2000, från under 20 000 till omkring 60 000. Det motsvarar därmed drygt en procent av arbetskraften de senaste åren.

Det säger professor Anders Forslund vid IFAU, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, som nyligen kommit med en rapport om subventionerade anställningar. I den går han igenom de olika stöd och subventioner som har förekommit under åren, hur de är utformade och vilka målgrupper de är riktade mot. Allt för att försöka komma fram till frågan om vilken effekt de haft: alltså om de har hjälpt människor in på arbetsmarknaden, från en subventionerad anställning till en icke subventionerad anställning.

Stora kunskapsbrister

Det visar sig dock vara en svår fråga att svara på. Det är stora kunskapsbrister på ett övergripande plan kring varför olika subventionsprogram fungerar eller inte fungerar, likaväl som det finns stora kunskapsbrister om de enskilda programmen ner på ”på golvet” bland dem som arbetar med att hjälpa människor in på arbetsmarknaden. Det gör i sin tur att många av de generösa subventionsprogrammen har utnyttjats av få, trots en stor möjlig målgrupp.

– Även om det finns en del ledtrådar till möjliga delförklaringar, informationsbrist och behov av mer ledarstöd är två exempel, skulle vi behöva veta mer för att kunna utforma programmen så att de når fler, skriver Anders Forslund i rapporten.

Han konstaterar dock att de subventionerade anställningsformerna trots allt ger ett bättre arbetskraftsutbud, viktigt särskilt i den högkonjunktur som fortfarande råder. Det går också att se att personer som har haft ett jobb där staten står för en del av lönekostnaden, kommer in på ett icke-subventionerat arbete sju procent snabbare i tid än de som inte haft det.

– För långtidsarbetslösa är det en värdefull förkortning av arbetslösheten.

Inte okomplicerat att subventionera

Men att subventionera anställningar med skattemedel är inte okomplicerat. Det finns ett par olika effekter som påverkar arbetsmarknaden i stort, menar Edward Hamilton, arbetsmarknadsexpert på Svenskt Näringsliv.

Hamilton

Edward Hamilton, Svenskt Näringsliv.

Foto: Stina Bengtsson

– Vi ser fyra områden som är problematiska. I första hand är det snedvriden konkurrens i olika branscher. Sen är frågan om vi lägger skattepengar på rätt saker och om det träffar de som verkligen behöver stödet.

– Sen har vi undanträngningseffekter. Den som inte har en subvention får helt enkelt inte jobbet. Det är tydligt när det gäller extratjänsterna, säger han.

Edward Hamilton menar att det krävs en nyanserad syn på lönestöden.

– Det viktiga är att de insatser som görs verkligen träffar rätt person. Samtidigt är det en balansgång eftersom stöden måste vara enkla för arbetsgivaren att ta till sig. Där har trots allt nystartsjobben varit viktiga i sin enkelhet för det enskilda företaget, konstaterar han.

Anders Forslund pekar på en ”portvakt” som kan möjliggöra en viss begränsning av stöden. Edward Hamilton menar att det beror på hur helheten ser ut vad gäller de arbetsmarknadspolitiska programmen i stort.

– En viktig del är de relativt höga kostnaderna för hela arbetsmarknadspolitiken, som arbetsgivarna finansierar till stor del genom sociala avgifter, avslutar Edward Hamilton.

Anders Carlsson

Publicerad av Anders Carlsson den 2018-10-18 - 12:49  #Arbetslöshet #Arbetsförmedlingen #Utbildning