Arbetskraftsinvandring
Foto: Jonas Bilberg

Ny rapport: Arbetskraftsinvandring ger svenskt miljardklirr

Publicerat av Frida Nygren

Arbetskraftsinvandringen ökade rekordartat under 2018 och bidrog med 34 miljarder till BNP och tolv miljarder i skatteintäkter, visar en ny rapport. Men trots den starka utvecklingen kan nästa år att bli tuffare, menar Erik Holmgren, enhetschef på Migrationsverket.

Patrik Karlsson

Patrik Karlsson menar att svenska företag är beroende av arbetskraftsinvandring.

Foto: Sören Andersson
Patricia Kempff, ABB

På ABB har behovet av arbetskraftsinvandrare varit konstant, menar Patricia Kempff.

Foto: Foto Jonas Bilberg
Amelie Berg

Arbetskraftsinvandring gynnar inte bara enskilda företag utan hela samhället, menar Amelie Berg på Svenskt Näringsliv.

Foto: Ernst Henry Photography AB

Under 2018 ökade arbetskraftsinvandringen markant jämfört med föregående år. Runt 21 000 nya arbetstillstånd beviljades, visar en ny rapport från Svenskt Näringsliv. Inkluderas även förlängningar beviljades runt 30 000 arbetstillstånd under 2018. Bland de vanligaste yrkena är IT-specialister, civilingenjörer och systemutvecklare men även yrken som kräver andra kvalifikationer som bärplockare och yrken i restaurangbranschen.

Arbetskraftsinvandringen har stor betydelse för de svenska företagen, menar Patrik Karlsson, arbetsmarknadsexpert på Svenskt Näringsliv.

– De är beroende av arbetskraftsinvandringen för att fylla de behov av kompetens som inte kan mötas av den inhemska arbetsmarknaden.

Kompetensförsörjning en central fråga

Enligt Patricia Kempff, chef över public affairs på ABB och tillträdande näringspolitisk chef på Teknikföretagen, är kompetensförsörjningsfrågan ständigt central för de svenska företagen.

– För ABB:s del har behovet självklart varit konstant men vi har varit väldigt lyckosamma. Bland annat för att vi har lyckats fokusera mycket på samarbete med utbildningsväsendet, att vi har ett starkt varumärke och att vi även kan visa att vi kan erbjuda attraktiva karriärmöjligheter, sa hon på ett seminarium på tisdagen.

Hon tog även upp problematiken med de mycket uppmärksammade kompetensutvisningarna, som ofta har berott på bagatellartade fel, inte sällan gjorda av tidigare arbetsgivare. Ett exempel är ABB-ingenjören Ali Omumi, som utvisades förra sommaren för att han hade saknat försäkring hos just en tidigare arbetsgivare.

– Det ställer till det oerhört mycket för företagen. Vi kan uppleva att det skapar onödiga tryckvågor då det som får en negativ klang i Sverige får sedan spridning utomlands, sa Patricia Kempff.

Stort bidrag till BNP

Samtidigt visar rapporten att ökningen i förädlingsvärde, det vill säga bidraget till svensk BNP, uppgår till 34 miljarder kronor och att skatteintäkterna uppgår till tolv miljarder kronor.

Förhoppningen är att rapporten kan ge ett underlag för att påvisa hur viktigt det är att regelverket är välfungerande och rättssäkert både för den enskilde individen och företagen då det skapas stora värden av arbetskraftsinvandring, menar Amelie Berg, arbetsmarknadsexpert på Svenskt Näringsliv.

– Förutom att enskilda företag gynnas av arbetskraftsinvandringen gynnas även den samhällsekonomiska utvecklingen genom att öka produktionsnivåer och skatteintäkter. Det är därför viktigt att sprida kunskapen om hur arbetskraftsinvandringen påverkar hela det svenska samhället positivt, sa hon.

Längre väntetider framöver

Trots den rekordstarka utvecklingen 2018 kan nästa år bli tuffare, menade Erik Holmgren, enhetschef på Migrationsverket och hänvisade till myndighetens majprognos.

– Enligt den senaste prognosen ser vi en halvering av antalet fattade beslut inom arbetstillstånd och en fördubbling av antalet ärenden som väntar på beslut. Krasst betyder det att det kommer att bli längre väntetider. Får vi minskande anslag så behöver vi ofta prioritera asylverksamheten, sa han.

2021 ser det dock bättre ut, enligt Erik Holmgren. 

– Där vi är nu med praxis och förbättrade interna rutiner har bidragit till att vi är på ett mycket bättre ställe i dag jämfört med bara några år sedan. Vi har jobbat mycket med den här frågan.

Läs hela rapporten.

Frida Nygren

Publicerad av Frida Nygren den 2019-06-25 - 15:03  #Kompetensförsörjning #Integration