Logo
Logo
Nyhet12 oktober 2020 - 16:10

Ny dom: ABB-ingenjören Ali körs över – staten slipper betala

ABB-ingenjören Ali Omumi stämde staten efter att ha utvisats och på felaktiga grunder stoppats från att komma tillbaka till Sverige. På måndagen kom domen som säger att staten kan bete sig så utan påföljd. ”Jag har inte träffat en enda svensk som tycker att jag har fel”, säger han. Nu ska domen överklagas.

”Jag önskar att någon hade gjort detta före mig”, säger ingenjören Ali Omumi, som nu överklagar till nästa instans.Foto: TT + Henrik Sjögren

– De här kompetensutvisningarna har inneburit personliga tragedier för de som har utvisats felaktigt. De har varit skadliga för Sverige också, så vi kommer att överklaga den här domen. Staten måste ta ansvar för kompetensutvisningarna, säger ett av ombuden, Alexandra Loyd, från organisationen Centrum för rättvisa, om dagens dom.

Det var våren 2018 som Migrationsverket meddelade maskiningenjören och ABB-medarbetaren Ali Omumi, ursprungligen från Iran, att han skulle utvisas från Sverige. Anledningen var att hans förrförra arbetsgivare hade missat att teckna en försäkring.

Efter utvisningen flyttade Ali Omumi till Istanbul i Turkiet tillsammans med sin familj. Därifrån ansökte han om ett nytt arbetstillstånd för att få fortsätta arbeta hos ABB i Ludvika. Men Migrationsverket avslog ansökan eftersom myndigheten menade att Ali Omumi var tvungen att vänta en längre tid innan han fick söka om ett nytt arbetstillstånd.

Kruxet är att den så kallade ”karantänsregeln” – väntetiden – saknar stöd i lagen. Trots detta används den internt på Migrationsverket och tolkas olika beroende på handläggare. Tillsammans med Centrum för rättvisa stämde Ali Omumi därför Migrationsverket. När Migrationsdomstolen i Malmö senare konstaterade att Migrationsverkets karantänsregel var påhittad, fick Ali Omumi år 2019 återvända till Sverige.

Förlorade i rätten

Under det år som Ali Omumi bodde i Istanbul hade han dock varken haft jobb eller inkomst. Därför stämde han och Centrum för rättvisa i december i fjol staten på 600 000 kronor som kompensation för inkomstbortfallet. De argumenterade för att bortfallet är ett resultat av att han dels utvisades på felaktiga grunder och dels av att hans tillbakaresa till Sverige fördröjdes av karantänstiden.

Men nu har alltså Stockholms tingsrätt beslutat att Migrationsverket inte agerade fel när Ali Omumi utvisades år 2018. Att Migrationsdomstolen bedömde att Migrationsverket hade gjort fel när myndigheten meddelade Ali Omumi att han hade varit för tidig med sin jobbansökan anser Stockholms tingsrätt inte heller vara tillräckliga skäl för att staten ska betala skadestånd.

– Vi menar att det är fel att han utvisades på grund av en försäkringsmiss från sin förrförra arbetsgivare. Han jobbar inte längre kvar på det företaget. Men Stockholms tingsrätt tar ingen hänsyn till att han har bytt arbetsgivare. De gör samma fel som Migrationsverket där, säger Alexandra Loyd och fortsätter:

– Tingsrätten säger att myndigheten har haft fog för att utvisa honom. De säger att det bara är ”uppenbart felaktiga bedömningar” som kan leda till ett ansvar för staten och att det inte har varit ”uppenbart” i det här fallet.

Att Migrationsverkets ”karantänsregel” underkändes av Migrationsdomstolen anser inte Stockholms tingsrätt vara av betydelse: ”Enbart det förhållandet att migrationsdomstolen, vid bedömningen av frågan, gör en annan bedömning än Migrationsverket är inte tillräckligt för att det skall läggas Migrationsverket till last som ett skadeståndsgrundande fel”, står det i domen.

– Tingsrätten menar också att Ali Omumi inte har kunnat bevisa någon karantänsregel. Men vi har runt 25 andra domar som visar det, säger Alexandra Loyd.

”Känner ett ansvar”

Ali Omumi säger att han är besviken över tingsrättens beslut. Han säger att han inte förstår hur rätten inte kan se vilken skada som systemet har orsakat honom och familjen.

– Men på ett sätt har jag vunnit också eftersom jag har lyckats uppmärksamma frågan om kompetensutvisningar. Jag anser att Sverige är ett fantastiskt land som behöver bättre regler för arbetskraftsinvandrare. Förhoppningsvis vinner vi nästa gång och kan bidra till att förändra reglerna, säger Ali Omumi och fortsätter:

– Jag vet att vi har folkopinionen med oss. Jag har inte träffat en enda svensk som tycker att jag har fel. De säger att de önskar att det fanns fler personer som jag i landet.

Ali Omumi säger att han har fått flera jobberbjudanden från andra länder – två från Norge, ett från Tyskland och ett från Kanade sedan tidigare – men att han väntar och hoppas på att politiker i Sverige snart ska hitta en lösning för arbetskraftsinvandrare.

– På ABB i Ludvika har vi över 50 nationaliteter. Utan dessa skulle verksamheten inte överleva.

Nu ska Ali Omumi tillsammans med Centrum för rättvisa överklaga domen till hovrätten. Målet är att andra kompetensutvisade inte ska gå igenom samma möda som hans familj.

– Jag känner ett ansvar i den här frågan. Jag önskar att någon hade gjort detta före mig, säger han.

Alexandra Loyd säger att hovrätten först kommer att bestämma sig för om den kommer att ta upp fallet eller inte, vilket hon tror att den kommer att göra. I så fall skulle hovrättens beslut avgöras inom ett år.

– Jag tror att det här är ett mål som kommer att hamna i Högsta domstolen för att det är en så pass viktig fråga om statens ansvar för kompetensutvisningarna. Det kommer att behöva avgöras av högsta instans, säger hon och tillägger:

– Det ska mycket till för att få staten fälld i domstol. Jag tror att Högsta domstolen skulle våga komma fram till det. Staten måste hållas ansvarig för de här orimliga utvisningarna.

#Kompetensutvisningarna#Ali Omumi#Integration#Migration#Migrationsverket
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist