Logo
Logo
Nyhet15 oktober 2020 - 14:10

Nu stängs världen igen – Sverige får ta smällen

Nedstängningar och beslut om restriktioner sprider sig som en löpeld från land till land. Ledare härmar varandra, vilket har drivit världsekonomin och Sverige mot en mycket djupare kris än nödvändigt. Nu varnar forskare, ekonomer och branscher för en ”följa John-effekt”.

Foto: TT

Trots den stora osäkerhet som rådde efter coronautbrottet verkande ändå en majoritet av OECD-länderna bombsäkra på att lockdowns och restriktioner var den bästa medicinen. Men vad grundade sig dessa beslut på? Hade varje lands beslutsfattare gjort den bästa bedömningen av landets tillstånd? Inte enligt en svensk forskningsrapport där bland annat Karl Wennberg, professor i företagsekonomi vid Linköpings universitet har medverkat. Rapporten visar att nedstängningen snarare var ett resultat av ett följa John-beteende. En förklaring är att i tider av djup kris utsätts politikerna för ett internt tryck och därför visar de hellre prov på handlingskraft än att bli beskyllda för passivitet eller komma på efterkälken.

En diagramkurva i rapporten visar hur slående likt OECD-länderna agerade kring nedstängningar efter att pandemin slog till. Skolstängningarna är ett glasklart exempel. Fram till 9 mars hade knappt 10 procent av länderna beslutat att stänga sina skolor. Men nästa dag hade 80 procent tagit samma beslut. Liknande trender går även att se vad gäller inställda evenemang, reserestriktioner och nedstängda kontor.

Kopierar grannens beteende

Enligt Karl Wennberg går det att dra två viktiga slutsatser från rapporten. Den ena är att följa John-fenomenet når ända upp till statens makthavare. Att människor kopierar varandra är i sig inget nytt i forskarvärlden. Redan på 1950-talet upptäckte svensken Torsten Hägerstrand att läkare tenderar att härma varandra i medicinska innovationer.

Karl Wennberg
Foto: Annika Moberg

– Det är ett vanligt mänskligt beteende att man tittar på grannen och kopierar deras beteende, men är väldigt speciellt att stater gör det också, säger Karl Wennberg.

Den andra slutsatsen är att ett följa John-beteende på statlig nivå riskerar att underminera ett lands demokratiska principer. En medborgare borde kunna förvänta sig att dess makthavare tar väl avvägda beslut för landets bästa snarare än snegla på grannländerna, menar Karl Wennberg.

– När ett land som exempelvis Spanien stänger ner landet, öppnar upp igen och sen återigen inför ett utegångsförbud tröttnar till slut befolkningen. Det är inte bra för det demokratiska systemet, säger han.

Teknikföretagens chefekonom Mats Kinnvall tycker att rapportens fynd rimmar väl med hur samhället ser ut idag.

Mats Kinnwall

– Jag tror att det ligger mycket i det. När vi nu lever i ett digitalt samhälle där informationen flyger i ljusets hastighet och alla vet vad den andra gör, tenderar man att agera likadant. Vi ser att mäktiga ledare agerar snabbt för att visa handlingskraftighet även om deras beslut saknar vetenskapligt stöd, säger han.

Förvärrat krisen

Enligt Mats Kinnwall har följa John-effekten förvärrat den konjunktursvacka vi ser idag. I en konjunkturprognos från i maj visar Teknikföretagen att även om tidigare pandemier som Asiaten (1957) och Hongkong-influensan (1968) har skördat fler dödsoffer än corona, har konjunkturen aldrig tagit så mycket stryk som nu. En stor förklaring är de snabba nedstängningarna, menar chefekonomen.

– De tidigare pandemierna ledde till ett visst hack i kurvan men det gav inga stora efterfrågechocker under en lång period. Men nu ser vi den djupaste kraschen sen 1930-talet. I Kina svetsade man in människor i sina hus och i andra länder förbjuds medborgarna att gå ut och köpa mat. Om man stänger ner ekonomin på det här sättet kan resultatet bara bli ett. Vi ser också hur detta sprider sig som ringar på vattnet, säger Kinnwall.

Fordonsindustrin fick bromsa

Trots att Sverige gick sin egen väg och avvek från trenden att stänga ner samhället, har även vår ekonomi fått ta smällarna för andra OECD-länders följa John-beteende.

Ett exempel är den svenska fordonsindustrin som fick bromsa in rejält i samband med vårens snabba och simultana nedstängningar i Europa. När fordonstillverkarna AB Volvo, Volvo Cars och Scania stängde ner sin produktion under flera veckor, slog det i sin tur mot hundratals svenska leverantörer.

Peter Bryntesson
Foto: Jeanette Larsson

– Leverantörerna får in mycket artiklar från Spanien, Tyskland, Frankrike och Italien och sen bygger de samman ett subsystem som man levererar till fordonstillverkarna. Men när länderna stängde ner i våras så fanns det flera artiklar som inte kunde komma till Sverige. Allt hänger ihop. Om det saknas så mycket som en artikel på det löpande bandet då blir det tvärnit. En bil bara kan inte rulla på tre hjul, säger Peter Bryntesson, senior rådgivare på Fordonskomponentgruppen (FKG), en branschorganisation för leverantörerna till fordonsindustrin.

Även om fordonsindustrin har blivit relativt förskonade från konkurser och rekonstruktioner, har nedstängningsvågen bidragit till att branschen har fått skala ner sin produktion och anpassa sig till det ”nya normala”.

– Den svenska fordonsindustrin har i stort sett klarat sig rätt så bra, men det är sant att de globala händelserna har varit väldigt kännbara. I nuläget är volymen hög eftersom man betar av gamla ordrar som pausades när pandemin slog till. Men när de ordrarna är avbetade kommer volymen att gå ner, säger Peter Bryntesson.

Karl Wennberg tror att vi har sett det värsta av följa-John beteendet, åtminstone på statlig nivå. I nuläget verkar makthavare ha dragit lärdomar av följa John-beteendets effekter och insett att länder inte kan härma varandra på det här sättet.

– Nu verkar man mer titta på nedstängningar på regionnivå för att mer effektivt hålla tillbaka viruset. Vi ser att man experimenterar med det i England. Det har även pratats om behovet av en större nedstängning av Stockholm för att hindra smittspridningen i Sverige, säger Karl Wennberg.

Mats Kinnwall tycker det är positivt att följa John-beteendet i viss mån har avtagit eftersom det ger konjunkturen en chans att återhämta sig.

– Jag tror att man har insett att motåtgärder är en hopplös strategi som bara går ut över ekonomin. Om man ska stänga ner och öppna upp hela tiden kommer vi att hålla på i all evighet. För spridningen kommer ändå att komma tillbaka.

Följa John-beteendet må vara över för tillfället. Men bara vetskapen om att det når ända upp till statlig nivå kommer att vara ett viktigt bidrag i den framtida forskningen kring kriser och beteenden, tror Karl Wennberg.

– Den här modellen kan hjälpa oss att förstå hur besluten sprider sig globalt och hur trendkänsliga beslutsfattare faktiskt är.

#Coronakrisen#Coronakrisen#Teknikföretagen#Mats Kinnwall#Karl Wennberg#FKG#Peter Bryntesson#Konjunktur
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist