WEB_INRIKES
Foto: Adam Ihse / Scanpix

Nu nobbar även SKF Göteborgs hamn

Publicerat av Daniel Mellwing

Hamnkonflikten i Göteborg får fler och fler negativa konsekvenser. I dag meddelade industrijätten SKF Sverige att de styr bort sina leveranser från Göteborgs hamn till tyska hamnar. Även Swedebridge, som samordnar transporter från världens alla hörn, varnar för allvarliga konsekvenser.

I dag meddelade industrijätten SKF Sverige, som har fabrik i Göteborg, att de styr bort sina leveranser från Göteborgs hamn till framför allt tyska hamnar. Hamnen är alldeles för opålitlig, betonar Theo Kjellberg, presschef på SKF Sverige.

– Vi har fått börja titta på alternativa hamnar i Västsverige. Men efter att de hamnarna inte haft möjlighet att ta emot den utökade kapacitetsefterfrågan har vi börjat titta på hamnar ner till Europa. Nu i dagsläget så skickar vi alla produkter som tidigare skulle gått igenom hamnen med främst då lastbil ner mot främst då Hamburg. Det resulterar så klart i längre ledtider, utökade kostnader, och en utökad miljöpåverkan, säger han till Sveriges Radio.

”Göteborgs hamn är som kroppspulsådern”

Betydelsen av Göteborgs hamn kan inte underskattas, säger Joachim Steivik, vd på Swedebridge, som samordnar transporter från världens alla hörn. En mängd importerande och exporterande företag är kunder.

– Göteborgs hamn är som kroppspulsådern, den bara måste funka. I princip alla företag som importerar från Kina, Europa och andra ställen måste använda hamnen, säger han.

Men i dagsläget är kapaciteten i hamnen kraftigt nedsatt. Bara en liten del av leveranserna kommer fram i tid. Vanligtvis tar Göteborgs hamn emot 8 000–12 000 containrar i veckan, men förra veckan var den siffran nere i 1 500, berättar Joachim Steivik. Rederier tvingas lasta av i andra hamnar, så gott det går.

Höga merkostnader

– Rederierna kan lasta av var som helst i Europa. Importerande företag i Västra Götaland får varor avlastade i Helsingborg, Malmö, Rotterdam och andra ställen där det finns plats. Och företagen får stå för frakten, vilket kostar mellan 20 000 och 40 000 kronor per container, säger han.

Problemet är också att det börjar bli fullt i andra relativt närliggande hamnar.

– Leveranserna hamnar allt längre ifrån Sverige, säger han.

Joachim Steivik berättar om kunder som inte sover på nätterna och som har varor fastlåsta för flera miljoner kronor i olika hamnar. Företag är tvungna att ta banklån för att lösa likviditeten.

– Lägg till att företag får viten och krav på prisnedsättningar för försenade leveranser. Vänta bara tills konsumenterna drabbas på allvar, snart kommer hyllorna att gapa tomma, säger han.

Konflikten handlar kortfattat om att Hamnarbetarförbundet vill ha ett eget avtal med APM Terminals, trots att det redan finns ett avtal med fackförbundet Transport. Hamnarbetarförbundet menar också att arbetsmiljöarbetet har varit eftersatt. Läget är låst, trots flera medlingsförsök.

”Samhällsfarligt”

Arbetsgivarna har upprepade gånger påpekat att Hamnarbetarförbundet, som saknar kollektivavtal och därmed inte har fredsplikt, utnyttjar dagens konfliktregler.

– Hamnarbetarförbundet har passerat alla gränser. Jag tror faktiskt inte att de är medvetna om konsekvenserna. Det här är samhällsfarligt. Det är som att stänga av elnätet, menar Joachim Steivik.

Regeringen meddelade nyligen att de ska se över konfliktreglerna, men en eventuell ändring kommer att dröja åtminstone ett år. Den tiden har inte företagen, betonar Joachim Steivik.

– Läget är ohållbart. Skadan är redan skedd. Flera rederier lämnar inte längre pris på sjöfrakt till Göteborg då det är tveksamt om de kommer att gå dit överhuvudtaget, säger han.

Daniel Mellwing

Publicerad av Daniel Mellwing den 2017-06-09 - 20:46  #Konflikt #Hamnkonflikten