Logo
Logo
Nyhet18 augusti 2020 - 09:08

Nu drar LAS-förhandlingarna igång – så tuffa blir de

Idag, tisdag, går startskottet för förhandlingarna om reglerna på framtidens arbetsmarknad. Fack och arbetsgivare vill på egen hand komma överens om vad som ska gälla, men än så länge står de långt ifrån varandra. Misslyckas de hotar politisk inblandning.

Mattias Dahl, Svenskt Näringsliv, Torbjörn Johansson, LO, och Martin Linder, PTKFoto: Sören Andersson + TT

LAS, lagen om anställningsskydd, har ifrågasatts ända sedan den kom 1974. Till en början mest från arbetsgivarsidan men sedan en tid tillbaka även från fackligt håll. Men det var först när Januariavtalet tillsatte en LAS-utredning som arbetsmarknadens parter på allvar fick eld i baken och började prata ihop sig om att försöka stoppa utredningens förslag till ny lagstiftning.

Idag, tisdag, sätter sig arbetgivarorganisationen Svenskt Näringsliv och de fackliga arbetsmarknadsparterna LO och PTK vid förhandlingsbordet. Målet är att de på egen hand ska komma fram till nya anställningsregler som parterna accepterar.

– Politikernas tydliga budskap till arbetsmarknadens parter att ”vi tänker göra något om inte ni gör något” har spetsat till det hela. Kan vi inte enas har parterna misslyckats en gång för mycket och då får vi lagstiftning utifrån LAS-utredningen, säger Mattias Dahl, vice vd på Svenskt Näringsliv.

Om LO, PTK och Svenskt Näringsliv är för den svenska modellen måste de komma överens för att hålla politikerna borta, konstaterar han.

– Att vi är överens om det i teorin är en sak men vi behöver också visa det i praktiken.

50 år av förändring

Teknikutveckling, globalisering, nya arbetssätt och affärsmodeller, förändrade attityder. Listan över faktorer som har påverkat och förändrat arbetsmarknaden sedan 1974 då LAS kom kan göras lång, påpekar Mattias Dahl.

– Även om vi har olika perspektiv så har både fackens och våra medlemmar krav på förändring – de vill se regler som är relevanta för dagens arbetsmarknad. För varje år som parterna inte levererar byggs trycket upp, säger han.

Parterna ligger närmare arbetsmarknaden än vad politikerna gör och har lättare att anpassa villkoren efter de behov som uppstår via kollektivavtalen.

– Det absolut viktigaste nu är att parterna får tillbaka taktpinnen så att vi hamnar i en värld så som det var innan LAS, där parterna satte reglerna på arbetsmarknaden. Lagstiftning är per definition svår att ändra och blir ganska klumpig. Det har vi facit på nu.

Svenskt Näringslivs fokus i förhandlingarna är regler som skapar större förutsägbarhet och som därmed gör det lättare för företag att ta beslut om att anställa. Det är genom att våga ta på sig risken och kostnaden att anställa som företag kan växa och ta nya affärer, konstaterar Mattias Dahl.

– Därför är det viktigt att det går att säga upp en anställd som inte fungerar till en förutsägbar kostnad. Men vi vill också diskutera ett bättre system för att fånga upp de som blir av med jobbet.

”Skitanställningar”

LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson lyfter ökningen av visstidsanställningar som ett stort problem som behöver lösas. Arbetsgivare borde kunna planera sin verksamhet bättre, anser han.

– Det är massor av människor som aldrig får en riktig anställning. Förr blev man inlasad – nu blir man utlasad. Vi har fått ett nytt daglöneri och problematiken har eskalerat något vansinnigt – från dåliga anställningar till skitanställningar.

Ett annan fråga som LO vill förhandla om är omställningssystemet. För att hänga med i utvecklingen har många företag större fokus på investeringar i ny utrustning än i sin personal, menar han.

– När maskinen har köpts sägs befintlig personal upp och ersätts med nyanställda som passar ihop med maskinen. Vi vill se en större långsiktighet.

Ekonomisk trygghet

En tredje viktig förhandlingsfråga för LO är att sysselsättningsgraden för en anställd i vissa fall kan ändras utan hänsyn till turordningsreglerna som gäller vid uppsägning. Exempelvis att en medarbetare som flyttas till en annan tjänst måste gå ner i tid.

– Anställningstrygghet handlar också om en ekonomisk trygghet. Försvinner pengarna har man ingen trygghet längre, säger Torbjörn Johansson.

Han konstaterar att både fack och arbetsgivare är ute efter samma sak för sina medlemmar.

– Både anställda och företagare vill ha trygghet men på olika sätt. Frågan är om det går att hitta flexibilitet med trygghet, både för alla. Allt går att göra men det har också en prislapp.

Även om LAS-frågan alltid har varit het så har den eskalerat ”nu när politikerna trampade in i den”, konstaterar han.

– I de bästa av världar ser parterna varandras behov och hittar lösningar tillsammans. Men vi kommer inte att gå med på att sälja bort betydande trygghetsfrågor – då är det bättre att politikerna kör över oss.

Ställa om kompetens

För tjänstemännens centrala organisation PTK handlar förhandlingarna inte bara om LAS utan om att stärka anställningsskyddet brett, förklarar PTK-ordförande Martin Linder som även är Unionens ordförande. Framför allt vill PTK att möjligheten till omställning och kompetensutveckling förstärks.

– Som anställd är det viktigt att under hela arbetslivet få chansen att fylla på och ställa om sin kompetens, utifrån egna intressen och förutsättningar men också utifrån hur arbetsmarknaden förändras.

Då behövs det också finnas ett bättre system för att ge alla som behöver utbilda sig eller ställa om vägledning och ekonomiska förutsättningar för att kunna göra det – även de som är mitt i livet och har familj, påpekar han.

– Att få rätt förutsättningar för att ha rätt kompetens vid rätt tillfällen är det som på riktigt skapar långsiktig trygghet för individen i arbetslivet.

Vill förhandla om enklare regler

En annan del handlar om att säkra det formella anställningsskyddet när en anställd blir uppsagd.

– Det är klart att vi kan förhandla om enklare regler kring uppsägning av personliga skäl men vi kan aldrig gå med på att det kan ske godtyckligt. I den typen av situationer måste facket ha fortsatt inflytande.

Enligt Martin Linder är de kommande förhandlingarna ett vägskäl för den svenska modellen.

– Vi är taggade inför förhandlingarna och vill göra allt vi kan för att hitta bra lösningar. När arbetsmarknaden förändras måste vi som parter visa att vi klarar att driva en självständig förhandling och utveckla de regleringar vi har.

Det vore olyckligt om parterna inte når en överenskommelse, betonar han.

– Hamnar vi i ett läge där politikerna fattar beslut ovanför parternas huvud riskerar vi den svenska modellen.

#LAS#Svenska modellen#LO
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist