Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) och Carina Lindfelt, chef för avdelningen Arbetsmarknad på Svenskt Näringsliv
Foto: TT + Svenskt Näringsliv

Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) och Carina Lindfelt, chef för avdelningen Arbetsmarknad på Svenskt Näringsliv

Nu blir det tuffare för kriminella i arbetslivet – "Bra nästa steg"

Publicerat av Stina Bengtsson

Regeringen tillsätter en utredare för att följa upp arbetet med arbetslivskriminalitet. Initiativet välkomnas av arbetsgivarna. ”Tyvärr har vi arbetslivskriminalitet i det här landet och det vill vi ha bort”, säger Carina Lindfelt, chef för avdelningen Arbetsmarknad på Svenskt Näringsliv.

– Arbetslivskriminalitet har ingen plats på vår arbetsmarknad. Samhällets syn på oseriösa företag som fuskar måste fortsatt vara kompromisslös. Företag som följer reglerna riskerar att konkurreras ut av oseriösa aktörer. Regeringen sätter hårt mot hårt. Det är viktigt att vi kallar problemen för vad de är. Vi har en arbetslivskriminalitet i Sverige där människor utnyttjas och som dessutom är en inkomstkälla för organiserad brottslighet, säger arbetsmarknadsminister Eva Nordmark i ett pressmeddelande.

I det tidigare uppdraget fick Arbetsförmedlingen, Arbetsmiljöverket, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket, Polisen och Skatteverket under 2018 – 2020 tillsammans utveckla arbetssätt för myndighetsgemensamma kontroller för att stoppa fusk, regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet.

Det arbetet har gett goda resultat. Bland annat har myndigheterna genomfört 3000 kontroller på arbetsplatser. Av de kontrollerade företagen har ungefär tio procent tvingats stänga hela eller delar av sin verksamhet på grund av de brister som myndigheterna hittade.

Den nu beslutade uppföljningen blir alltså en utredning, där utredaren får i uppdrag att analysera arbetet med myndighetsgemensamma kontroller mot fusk, regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet. Utredaren ska även lämna eventuella förslag på insatser inom området och vad som krävs för att arbetet mot fusk, regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet ska vara effektivt och ändamålsenligt.

Handlar inte om fler regler

På Svenskt Näringsliv är Carina Lindfelt, som är chef för avdelningen Arbetsmarknad, glad för beskedet.

– Tyvärr har vi arbetslivskriminalitet i det här landet och det vill vi ha bort, säger hon och poängterar att kriminell verksamhet i vissa företag riskerar att ställa även seriösa företag i dålig dager.

Carina Lindfelt anser att det uppdrag som de åtta myndigheterna har haft och det arbete som de har genomfört hittills har varit helt rätt och välkommet.

– Det här handlar inte om att skapa fler regler, utan om kriminell verksamhet som inte bryr sig om regler. Vi måste ha tillsyn och kontroll, säger hon.

– Regeringsuppdraget som de åtta myndigheterna har haft bör inte vara ett projekt, utan en permanent åtgärd. Och att man nu tar nästa steg är bra, fortsätter Carina Lindfelt.

Hon menar att nu är det viktigt att utreda exakt vilka problem som finns för att de åtgärder som sedan ska genomföras blir så relevanta som möjligt.

– Ju mer kunskap som utredaren och myndigheterna kan samla på sig desto mer relevant information kan politiken få, för att sedan kunna fatta beslut kring rätt åtgärder, säger Carina Lindfelt.

Stina Bengtsson

Publicerad av Stina Bengtsson den 2020-02-12 - 12:55  #Politik #Arbetsmiljö