Anna-Karin Hatt, Almega, Ulf Perbo, Transportföretagen och Karin Johansson, Svensk Handel
Foto: Pressbilder + TT

Anna-Karin Hatt, Almega, Ulf Perbo, Transportföretagen och Karin Johansson, Svensk Handel.

Näringslivstoppar: Det här vill vi se i valrörelsen

I den här valrörelsen är näringslivet helt bortglömt, tycker vissa. Men vad vill näringslivet att politikerna ska prata mer om inför valet om tre veckor? Arbetsmarknadsnytt har frågat.

Kompetensförsörjningen står högt på agendan när såväl Almega som Transportföretagen skickar in önskningar i den politiska debatten.

– Vi har fortfarande högkonjunktur och en jättestark efterfrågan som tjänsteföretagen möter, men de har otroligt svårt att hitta tillräckligt många medarbetare med rätt kompetens, säger Almegas vd Anna Karin Hatt.

Hon berättar att för fyra av tio av deras medlemmar är just problemen att hitta rätt kompetens det största hindret för företagen att växa.

Anna Karin Hatt efterlyser en diskussion om hur kompetensbristen kan lösas på kort sikt, men vill också se en långsiktig lösning på hur företagens behov av medarbetare med rätt kompetens kan tryggas

– Det måste bli mindre kostsamt för företag att vidareutbilda sina medarbetare. Idag är det mer fördelaktigt att investera i maskiner och inventarier än i medarbetares kompetens och därför ser vi behovet av ett Kompetensavdrag, säger Anna Karin Hatt.

Efterlyser bättre matchning

Men hon poängterar också att kompetensbristen kräver fler lösningar. Därför efterlyser hon bland annat bättre matchning på arbetsmarknaden genom en reformering av Arbetsförmedlingen, så att privata företag får sköta matchningen och myndigheten enbart får ansvar för själva myndighetsutövningen.

– Att vi har en rörlighet på arbetsmarknaden gör att människor väljer att komma till Sverige, fortsätter Anna Karin Hatt och menar att det också behövs arbetskraftsinvandring för att fylla alla behov som finns, inte bara inom tjänstesektorn, utan på hela arbetsmarknaden.

Akut brist på förare

Även på Transportföretagen är det kompetenskrisen som ur ett arbetsmarknadsperspektiv är den viktigaste valfrågan.

– Vi har stora rekryteringsproblem, med en akut brist på förare och mekaniker, säger Transportföretagens näringspolitiske chef Ulf Perbo.

Han trycker specifikt på körkortstagandet.

– Ska man få upp antalet lastbilsförare måste fler ta körkort, säger han och vill att det ska bli möjligt att ta CSN-lån för att ta körkort för tunga fordon.

Vägtransporter viktiga för arbetspendlingen

Men för Transportföretagen är också vägtransporterna en viktig fråga som de menar borde lyftas mer i valet. Ulf Perbo betonar att det inte minst är viktigt utanför storstäderna.

– Ungefär 85 procent av arbetspendlingen går på vägar, men inom politiken diskuteras det i stort sett inte alls, säger han.

Han menar att fungerande vägtransporter är avgörande för att människor ska kunna arbetspendla och ta jobb där de finns. På så sätt blir det också avgörande för att företagen ska hitta medarbetare att anställa.

Dyrt att anställa

Även Svensk Handel menar att kompetensförsörjningen är viktig, inte minst när behovet av logistiker och systemtekniker växer i takt med att handeln blir alltmer digital. Men en fråga som är ännu viktigare för dem är kostnaderna för att anställa.

– I takt med att handeln alltmer flyttar till nätet blir vår bransch alltmer internationellt konkurrensutsatt och då funkar det inte att ha så pass mycket högre arbetskraftskostnader i Sverige jämfört med andra länder, säger Karin Johansson, som är vd för Svensk Handel.

När arbetsgivaravgifterna för unga sänktes under förra regeringen innebar det 7 000 nya jobb i handeln, enligt Svensk Handels beräkningar. Att arbetsgivaravgifterna har höjts igen har drabbat företagen, bland annat genom att de inte längre kan anlita timanställda i lika hög utsträckning, hävdar Karin Johansson. Men hon vill inte se samma typ av sänkning av avgiften igen.

– Vi tycker att det vore bättre med en generell sänkning av arbetsgivaravgiften, som gäller alla. Det är märkligt att det ska vara dyrt att anställa när vi har en arbetsmarknad där vi behöver välkomna många människor in, säger hon.

Säkerheten i butiker högt på agendan

Men den fråga som ligger allra högst på agendan för Svensk Handel är tryggheten och säkerheten i butikerna. Enligt Karin Johansson är svenska butikers sammanlagda kostnad för säkerhetsåtgärder och stölder nästan lika stor som Polisens totala budget på drygt 24 miljarder kronor.

– I vissa fall kan det gå så långt att folk inte vill jobba kvar i butikerna, för det upplevs inte som tillräckligt säkert. I handeln är man väldigt brottsutsatt och det är en utveckling som vi snabbt måste bryta, säger Karin Johansson.

Önskelistan

Almega:

  • Inför kompetensavdrag
  • Reformera Arbetsförmedlingen
  • Utöka RUT till ett HEM-avdrag

Transportföretagen:

  • Sänkt skatt på jobbresor
  • Tillräckliga och rätt satsningar på infrastrukturen

Svensk Handel:

  • Sänk arbetsgivaravgiften
  • Ta vardagsbrotten på allvar
  • Inför ett tillträdesförbud för de som hotar butiker

Publicerad av Redaktör den 2018-08-16 - 14:38  #Kompetensförsörjning #Utbildning