Högskolebehörigheten head
Foto: Mostphotos

Näringslivet: Gör det enkelt för yrkeselever att få högskolebehörighet

Publicerat av Stina Bengtsson

Gör det enkelt för eleverna, skriver företrädare för ett stort antal arbetsgivarorganisationer i Svenska Dagbladet, och vill se att grundläggande högskolebehörighet blir förvald på gymnasiets yrkesutbildningar. Vi hoppas på en blocköverskridande överenskommelse, menar Johan Olsson på Svenskt Näringsliv.

Johan Olsson

Johan Olsson.

Det vore smart att göra det enkelt för elever som går de yrkesinriktade programmen på gymnasiet att läsa in högskolebehörighet. Det menar ett stort antal företrädare för olika arbetsgivarorganisationer, som idag skriver en debattartikel i Svenska Dagbladet.

Regeringen valde nyligen att lägga fram ett förslag där den grundläggande behörigheten ska vara förvald för den som går ett yrkesprogram. Idag är det tvärtom – att läsa till högskolebehörighet är något elever måste välja till. Det har lett till ett problem för många branscher, där bristen på kompetens är skriande.

Misslyckad retorik

– Det har blivit ett misslyckande i retoriken från politikens håll, menar Johan Olsson, skolpolitisk expert på Svenskt Näringsliv. Elever och inte minst föräldrar tror att det inte går att läsa in högskolebehörighet på yrkesprogrammen, trots att det är precis tvärtom.

Johan Olsson menar att det istället ska bli möjligt att välja bort att läsa in högskolebehörigheten, det vill säga att han instämmer i regeringen förslag i just denna fråga. Det tror han skulle innebära att fler redan från början förstod att yrkesutbildningar på gymnasiet inte begränsar elevernas möjlighet att läsa vidare.

Praktiska problem

Dessutom har nuvarande ordning inneburit praktiska problem. Johan Olsson menar att det har inneburit att elever som egentligen har velat lägga till de högskoleförberedande kurserna många gånger har tvingats välja bort dem av praktiska skäl.

– De valfria kurserna har ofta lagts sena eftermiddagar eller under den tid när eleverna har så kallad APL, det vill säga arbetsplatsförlagt lärande, säger han.

Johan Olsson skulle önska en blocköverskridande överenskommelse kring frågan. Risken är annars, menar han, att förslaget inte blir verklighet.

– Vi hoppas att en riksdagsmajoritet, som håller även över valet, kan enas om att göra högskolebehörigheten förvald. Det skulle innebära att fler elever väljer gymnasieutbildningar som leder till jobb direkt efter examen, säger han.

Läs debattartikeln i Svenska Dagbladet.

Stina Bengtsson

Publicerad av Stina Bengtsson den 2018-05-07 - 13:24