Pia Bergman, Skatteverket
Foto: Anders Wiklund/TT

Myndigheter kraftsamlar för att hindra brott i arbetslivet

Under förra året trappade ett antal myndigheter upp sitt samarbete för att upptäcka brott kopplade till arbetslivet, rapporterar Ekot. Myndigheterna presenterade under torsdagen en rapport där de konstaterar att det är nödvändighet att skyndsamt stärka myndighetssamverkan mot brottslighet i arbetslivet.

Svenskt Näringsliv är nöjd med initiativet.

– Tyvärr är brottsligheten på arbetsmarknaden en realitet idag. För näringslivet innebär det ett direkt hot. Regeringen bör därför fortsatt prioritera detta arbete, säger Mattias Dahl, vice vd på Svenskt Näringsliv, på Svenskt Näringslivs webbplats.

Rapporten pekar också på att det förekommer att exempelvis asylsökande och papperslösa utnyttjas som arbetskraft i den informella ekonomin.

Pia Bergman, expert på ekonomisk brottslighet på Skatteverket, säger till Arbetet att det är ett problem att myndigheter inte kan dela relevant information med varandra på grund av sekretess.

– Man kan säga att fler och fler håller med mig om att detta måste vi lösa. I dagsläget vill nog politiken lösa det men vet inte hur, man är fast i den gamla integritetsdiskussionen, säger hon till Arbetet.

Publicerad av Redaktör den 2020-01-31 - 14:49  #Arbetsmiljö #Skatt