Arbetsförmedlingen

”Mycket fritt valt arbete på Arbetsförmedlingen”

Publicerat av Stina Bengtsson

Arbetsförmedlingen behöver bli bättre på att ge rätt insats till rätt person. På en arbetsmarknad som kokar är det inte rimligt att antalet arbetssökande ökar. Det menar Svenskt Näringsliv, som på ett seminarium presenterade rapporten Made in the United Kingdom med förslag för att skapa en mer effektiv matchning på arbetsmarknaden.

Arbetsförmedlingen är viktig för företagens kompetensförsörjning, menar Anders Weihe, förhandlingschef på Teknikföretagen.

– Tyvärr är väl alla idag överens om att Arbetsförmedlingen inte fungerar enligt den effekt som man har anledning att förvänta sig, sa Anders Weihe på Svenskt Näringslivs seminarium och menade att matchning och annat bör hanteras av privata företag.

Anders Weihe anser att det behövs en bedömning av nyanlända för att få ut dem i arbete, men konstaterade att det arbetet helt har fallerat.

– Man har verktyg, men de används inte, sa han och hänvisade till Svenskt Näringslivs rapport Made in the United Kingdom.

Rapporten är andra delen i Svenskt Näringslivs programserie om framtidens arbetsförmedling. Rapportförfattarna menar att ett väl utvecklat bedömningsstöd är avgörande för att de enskilda arbetssökande ska bli behandlade på ett likartat sätt och för att skapa samhällsekonomisk effektivitet. Rapporten konstaterar att Arbetsförmedlingen inte vill eller kan leva upp den till politiska viljeriktningen att skapa nya profileringsmetoder i matchningsprocessen. Bilden som rapportförfattarna har fått efter att ha genomfört djupintervjuer och läst forskningsstudier är att implementering och vidareutveckling av bedömningsstödet går för långsamt.

Transparens avgörande

– Transparens är viktig för att skapa delaktighet i insatserna och för att skapa motivation, sa rapportförfattaren Katrin Östman och hänvisade till Storbritannien, där transparens används i bedömningarna för att de arbetssökande ska kunna påverka sin egen anställningsbarhet.

– I Sverige får de arbetssökande inte ens veta att de blir profilerade och därmed får de inte veta på vilka grunder bedömningarna av deras anställningsbarhet görs, fortsatte Katrin Östman.

Oviljan att vara transparent är det största hindret för att kunna utveckla en fungerande processtyrning, menar rapportförfattarna.

Fem åtgärdsförslag

För att komma till rätta med problemen föreslår rapportförfattarna fem åtgärder för att stärka arbetet, för att utreda var jobben finns och vad som krävs för att bli anställningsbar. Det handlar kortfattat om att:

  • Bedömningsstödet ska användas även när handläggarna inte ser någon egen nytta av det för handläggningsarbetet.
  • Vidareutveckla bedömningsstödet för att identifiera om arbetssökande har någon form av hinder för att bli anställningsbar.
  • Skapa transparens kring de arbetssökandes anställningsbarhet och vad som krävs för att den arbetssökande ska bli anställningsbar.
  • Låt enbart personer som är anställningsbara få ta del av matchningstjänsterna – och bli tydlig med syftet med övriga insatser.
  • Utvärdera och inför ett ratingsystem för alla insatser och avveckla de insatser som inte fungerar.

– Förändringarna är fullt genomförbara och inte särskilt avancerade. Arbetsförmedlingen har redan en bra utgångspunkt med det bedömningsstöd och det profileringsinstrument som ingår i det, avslutade Katrin Östman. Hindren är kopplade till transparensen och implementeringen. En förutsättning för att det ska gå att genomföra är att ha en fungerande datainsamling.

Fler nyanlända skrivs in

Annika Sundén är analyschef på Arbetsförmedlingen. Hon menar att förutsättningarna för matchningen är svårare idag, eftersom en större andel av dem som finns inskrivna på Arbetsförmedlingen saknar adekvat utbildning. Det beror i sin tur på att fler och fler av dem som kom som nyanlända hösten 2015 nu får uppehållstillstånd och därmed blir tillgängliga för arbetsmarknaden.

– Effekten av en insats handlar om att rätt person ska ha rätt insats i rätt tid, sa hon. Viktigast är att få ett bra matchningsunderlag när en person skrivs in och hur de bedömning som arbetsförmedlaren gör ser ut.

– Effekterna av våra insatser beror på hur regelverket är konstruerat. Vi har över 30 insatser att välja mellan. De är ganska krångliga och de är målgruppsanpassade, fortsatte Annika Sundén. Till exempel är de subventionerade anställningarna många och svåra att förstå, både för arbetsförmedlare och arbetsgivare.

Annika Sundén tycker att rapporten har en övertro på vad ett bedömningsstöd kan uppnå och menar att trots att bedömningsstöd kan vara ett bra verktyg, så är det inte bara det som kan lösa utmaningarna.

– Det kommer inte gå att räkna sig fram till vilken insats som kommer passa för vem, sa hon. Det krävs en kombination med en kompetent arbetsförmedlare.

Många organisationer viktiga

Cecilia Fahlberg är regeringens särskilda utredare för den så kallade Arbetsmarknadsutredningen. Hon menar att det är många organisationer som är viktiga, som arbetsgivarorganisationer, partsorganisationer och andra, förutom Arbetsförmedlingen.

Utredningen har fått tre direktiv vad gäller Arbetsförmedlingen. Det handlar om huruvida Arbetsförmedlingen har ett ändamålsenligt uppdrag, vilka delar i Arbetsförmedlingens verksamhet som är myndighetsutövning och vilka delar som kan läggas ut på andra aktörer samt vilka resultat som går att se hos privata externa leverantörer.

– Frågan om bedömningsstöd väcktes tidigt under utredningen, berättade hon. Jag tror att det bör finnas en möjlighet till en högre standardisering. Jag tror att profileringsverktyget kan byggas ut och att det kan omfatta subjektiva faktorer.

– Det är viktigt att någon som har förlorat sitt arbete och som kommer till Arbetsförmedlingen får veta hur den personen kan komma vidare, fortsatte hon.

Ändrar hela sin verksamhetsmodell

Caroline Söder från Trygghetsfonden TSL menar att frågan som Svenskt Näringsliv lyfter i rapporten är viktig och att det är en bred palett av olika verktyg som krävs. Därför kommer TSL att ändra hela sin verksamhetsmodell för att skapa ett likvärdigt stöd över landet.

– Med det här kommer vi kunna upphandla rätt omfattning av stöd efter individens behov, men vi kommer också effektivisera vår verksamhet. Det gör att vi också kommer kunna erbjuda kompetensutveckling och validering, berättar hon.

Hon menar också att det är viktigt att olika organisationer förstår varandra. Därför vill TSL att det finns ett gemensamt språkbruk, för att bland annat kunna inte behöva göra bedömningar i flera led.

Fritt valt arbete

Ann-Kari Edenius på Bemanningsföretagen håller med om att det här är ett jätteviktigt arbete.

– Jag vill se att Arbetsförmedlingen omvandlas till något som liknar SMHI. SMHI levererar kunskap om väder, men de levererar inte regnkläder om det ska regna och inte solkräm om det ska vara sol ute. Tänk om Arbetsförmedlingen kunde leverera kunskap om arbetsmarknaden och hur man kommer i jobb, sa hon.

– Det är chockerande att det är så mycket fritt valt arbete över Arbetsförmedlingens uppdrag, sa hon. Kompetensbristen är det stora problemet för många företag idag.

Det är många andra som gör arbetsförmedlingen bättre än Arbetsförmedlingen idag, menar Ann-Kari Edenius. Om de som var inskrivna på Arbetsförmedlingen idag var tillgängliga för bemanningsföretag skulle matchningen gå mycket snabbare anser hon. Matchning fungerar bäst när det finns långa förtroendefulla uppdrag, där den som förmedlar arbete känner kunden och sina kandidater och den verksamhet som ska kompetensförsörjas både nu och i framtiden.

– Vi står mitt i en högkonjunktur. Arbetsmarknaden är urstark. Många människor står på tröskeln in på arbetsmarknaden. Kombinera de två sakerna och gör det nu, avslutade hon.

Stina Bengtsson

Publicerad av Stina Bengtsson den 2017-06-29 - 16:31  #Arbetslöshet