Logo
Logo
Nyhet23 februari 2018 - 19:02

Motivation och mentorskap Tirhams väg till jobb

Det tar lång tid för nyanlända att komma i arbete i Sverige. Men Tirham Shakila från Bangladesh tillhör undantagen. Efter tre år i Sverige har hon nu en tillsvidareanställning. Nycklarna är hennes egen motivation och drivkraft kombinerat med kontakten med en mentor. Nu har hon satt ännu högre mål.

Foto: Stina Bengtsson

I Sverige har vi näst högst skillnad i sysselsättning mellan inrikes och utrikes födda i hela OECD. Det berättade forskaren Patrik Joyce när han presenterade sin rapport Inspiration för integration. I sin rapport redogör han för skillnaderna i insatser mellan Sverige och fyra jämförbara länder och konstaterar bland annat att språket är viktigt för snabb integration. Han menar också att insatser som ligger nära arbetsmarknaden leder snabbast till riktiga arbeten.

Tirham Shakila kom från Bangladesh till Sverige för tre år sedan. Hon är utbildad ekonom i hemlandet och var från början inställd på att snabbt lära sig det svenska språket och skaffa ett arbete.

– När jag kom hit visste jag inte hur jag kunde komma in på arbetsmarknaden, men jag funderade mycket på hur jag kunde göra, berättade hon vid Ratios seminarium som handlade om hur näringslivet kan bidra för att få fler invandrare i arbete.

Viktigast med språket

Tirham Shakila trodde först att hon skulle behöva läsa en masters för att få jobb, men insåg ganska snabbt att det var ännu viktigare att lära sig det svenska språket. Därför gick hon en intensivkurs och sökte samtidigt praktikplats på flera olika ställen. Samtidigt fick hon tips om ett mentorskapsprogram på Jusek, där invandrade akademiker kan få mentorer med samma yrkesbakgrund, men med kunskaper om den svenska arbetsmarknaden.

– Min mentor hjälpte mig och gav mig hela tiden tips om hur jag kan komma in på arbetsmarknaden. Jag kommer från ett helt annat land med helt annan kultur än den svenska och därför var det svårt för mig, sa Tirham Shakila.

De träffades varje månad och under hela perioden hjälpte mentorn Tirham Shakila med tips och kontakter. Samtidigt fortsatte Tirham att plugga svenska och även gå på språkkaféer och annat för att öva på att tala svenska. Efter ett tag fick hon en praktikplats som kontorsassistent på ett företag.

– Där krävdes inte så mycket och jag kunde också prata engelska där, vilket var tur för mig, sa hon.

Hon hade praktik två månader, men sökte sig sedan vidare och fick en ny praktikplats, nu som ekonomiassistent på ett svenskt företag.

– Där fick jag lära mig mer än i skolan eftersom alla var hjälpsamma. Jag hade jättebra kollegor, berättade hon.

Dröm att jobba på storbank

Efter två praktikplatser kände Tirham Shakila att det var dags att hon fick ett ”riktigt” jobb. Drömmen var en anställning på en storbank. Hon fick en projektanställning på Swedbank.

– Jag tänkte att jag kan börja jobba som projektanställd och att det förhoppningsvis blir en tillsvidareanställning sedan, sa hon.

Efter ett år tog projektanställningen slut och hon fick ingen tillsvidareanställning, för att banken hade anställningsstopp.

– Då tänkte jag att jag kan inte fortsätta så här, att bara vara projektanställd. Jag vill söka vidare!, sa hon.

Hon sökte jobb och fick en provanställning hos vindistributören Oenoforos.

– Men nu är det en tillsvidareanställning. Och jag har jättebra arbetsuppgifter. Jag lär mig hela tiden. Mina kollegor rättar mitt språk hela tiden och det är jag glad för, berättade Tirham Shakila.

”Har inte varit lätt”

– Det här har inte varit lätt för mig. Många tror att jag har haft tur, men så är det inte. Jag har haft motivation och en positiv inställning och jag har inte bara suttit hemma.

Nu är det många av Tirham Shakilas landsmän från Bangladesh som kontaktar henne och frågar hur hon lyckas. De vill ha tips från henne för hur de själva ska komma in på den svenska arbetsmarknaden.

Och själv har hon ett nytt tydligt mål

– Om fem år vill jag vara chef på mitt företag, avslutade Tirham Shakila.

#Kompetensförsörjning#Integration#Kompetensförsörjning#Utbildning
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist