Hamnflagga
Foto: Adam Ihse/TT

Misstänkt protestaktion i Göteborgs hamn

Publicerat av Stina Bengtsson

Sedan igår kväll pågår vad som verkar vara en protestaktion i roroterminalen i Göteborgs hamn. Runt 90 procent av den extrapersonal som normalt arbetar i hamnen har inte dykt upp på arbetet. Nu misstänker företaget att Hamnarbetarförbundet ligger bakom.

Det var igår som problemen började. Normalt brukar mellan 70 och 80 så kallade blixtar, det vill säga motsvarande timanställda, jobba när roroterminalen i Göteborgs hamn behöver dem.

Björn Wånge

Björn Wånge.

Foto: Pressbild

– Men igår och idag har bara sju dykt upp, berättar Gothenburg Roro Terminals vd Björn Wånge.

Roroterminalen är en av de verksamheter där Hamnarbetarförbundet har ett stort antal medlemmar. Nu misstänker arbetsgivaren att det är det är Hamnarbetarförbundet som ligger bakom aktionen. Orsaken tros vara de nya scheman, som infördes den 17 september.

– Vi har förhandlat om nya scheman med Transportarbetarförbundet, som vi har kollektivavtal med, säger Björn Wånge.

Ny policy

I våras infördes en ny policy från arbetsgivarorganisationen Sveriges Hamnar. Policyn går ut på att endast ge fackföreningar utan kollektivavtal det inflytande som de har enligt lagen. Det innebär att Sveriges Hamnar och dess medlemmar, som Gothenburg Roro Terminal, numera alltså inte förhandlar eller samverkar med till exempel Svenska Hamnarbetarförbundet. Det har alltså inte heller skett vid förhandlingen av de nya schemana.

Den misstänkta protestaktionen orsakar problem inte bara för roroterminalen, utan även för dess kunder, det vill säga rederierna, och rederiernas kunder, som är de som skickar och tar emot varor som passerar terminalen.

Extra många fartyg

Just nu är dessutom de ankommande fartygen till Göteborgs hamn extra många, på grund av den storm som drabbade Västsverige i helgen. Den gjorde att fartygen inte kunde anlöpa hamnen som planerat.

Björn Wånge berättar att de har försökt att nå Hamnarbetarförbundet under hela dagen, men inte fått någon kontakt.

– Vi har försökt att nå den person som innan policyn trädde ikraft var deras representant hos oss, men vi har inte nått honom, säger han.

”Vägrar acceptera svenska modellen”

Joakim Ärlund är förhandlingschef för Sveriges Hamnar. Han säger att den misstänkta protestaktionen bara är en i raden av missnöjesyttringar från Hamnarbetarförbundet.

joakim Ärlund

Joakim Ärlund.

Foto: Lena Engstrand

– Detta är ännu ett exempel på att Hamnarbetarförbundet vägrar acceptera den svenska arbetsmarknadsmodellen. Så sent som förra året avvisade de alla kollektivavtalsförslag och istället försöker man tvinga igenom sin vilja genom stridsåtgärder och maskningsaktioner med hamnen, rederierna och svensk industri som gisslan, säger han.

Nya typer av konfliktyttringar

I början av sommaren kom arbetsmarknadens parter överens om ett lagförslag som, om det träder ikraft, kommer att förändra konflikträtten på den svenska arbetsmarknaden. Bakgrunden är de många konflikterna i just Göteborgs hamn. Sedan något år har det till synes dock varit lugnt i hamnen, men Joakim Ärlund menar att konflikterna numera ser annorlunda ut.

– Sedan konflikterna förra året har Hamnarbetarförbundet övergått till informella stridsaktioner genom att dränka arbetsgivarna i förhandlingsframställningar eller genom andra aktioner för att försvåra för bolagen att bedriva verksamhet, säger han.

Arbetsmarknadsnytt söker Hamnarbetarförbundet, hittills utan resultat.

 

Rättelse: I en tidigare version av denna artikel kallades aktionen något annat, vilket kunde tolkas som att ordinarie personal maskade. Det är inte fallet och vi ber om ursäkt för de eventuella missförstånd som har uppstått på grund av detta.

Stina Bengtsson

Publicerad av Stina Bengtsson den 2018-09-25 - 16:08  #Kollektivavtal #Hamnkonflikten