Logo
Logo
Nyhet17 december 2018 - 14:12

Missnöjet spred sig när Background testade sex timmars arbetsdag

Det skulle leda till mindre stress, mer kreativitet, lägre sjuktal och förbättra stämningen hos personalen. I förlängningen skulle företaget bli lönsammare och en mer attraktiv arbetsgivare. Men införandet av sex timmars arbetsdag visade sig leda i helt motsatt riktning. ”Den goda stämningen raserades snabbt”, säger delägaren Jimmy Nilsson Masth.

Byrån Background i Falun testade sex timmar arbetsdag, men det blev en flopp. På bilden syns Gabriel Alenius, Per Mjöberg och Jimmy Nilsson Masth.Foto: Ulf Palm/TT
– Vi hade tagit till oss vissa politikers argument om att sjuktalen skulle bli lägre, kreativiteten skulle främjas och trivseln öka, säger delägaren Jimmy Nilsson Masth
Foto: Ulf Palm/TT

– Intresset från media, politiker och universitet var enormt i början och förväntningarna stora. Men nu i efterhand, när vi har facit, har intresset försvunnit. Det stämde väl inte överens med deras agenda, säger Jimmy Nilsson Masth, delägare på kommunikationsbyrån Background i Falun.

Företaget ville prova nya grepp för att växa. Under ett Almi-program väcktes idén om att införa sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön.

– Vi hade stabiliserat oss som byrå, men var hungriga och ville vidare. För att växa i vår bransch behöver man locka till sig den bästa kompetensen. Den är inte alltid så lätt att hitta på landsbygden. Att vara en attraktiv arbetsgivare är viktigt för oss, säger Gabriel Alenius, en av delägarna.

Hade tagit till sig politiska argument

Såvitt de båda delägarna visste hade det aldrig testats i ett mindre tjänsteföretag. Men någon måste vara den första och provar man inte så går det inte heller att veta.

– Vi hade tagit till oss vissa politikers argument om att sjuktalen skulle bli lägre, kreativiteten skulle främjas och trivseln öka. Därmed skulle fler vilja jobba hos oss. Nu i efterhand har jag insett att mycket är klyschor. Förespråkarna fokuserar enbart på den anställda individen och inte på företaget som helhet, säger Jimmy Nilsson Masth.

Medieuppbådet kom snabbt när det blev känt att byrån med sina sju anställda skulle införa sextimmarsdag på prov under nio månader. Vänsterpartiet besökte företaget med bland annat en riksdagsledamot, som visade stor entusiasm.

-- Det var galet. Dalarnas Tidningar började med ett reportage. Sveriges Television hängde på. Så småningom hängde BBC på och nyheten spreds över världen, bland annat i Japan, Brasilien och Australien. Något land hade missuppfattat det hela och rapporterade att ”Sverige har gått över till sex timmars arbetsdag”, säger Gabriel Alenius.

Första tiden, hösten 2015, var lyckad, åtminstone för de anställdas del. Men problemen skulle snart uppstå.

– Det var en lugn höst och vi hade ganska liten orderingång, så det passade ganska bra in i tiden att gå ner i arbetstid. Men när orderingången fortsatte att minska blev vi som drev företaget stressade och behövde jobba hårdare för att sälja in fler jobb, säger Gabriel Alenius.

Fick smygjobba

Delägarna fick helt enkelt ”smygjobba” utöver de sex timmarna för att få in kunder till verksamheten. Om stressen gick ner hos personalen ökade den desto mer hos delägarna.

Men sedan kom våren. Lyckligtvis började kunderna återvända efter en period av nedgång. Ekonomi hade dock blivit lidande under de lugna månaderna och företaget behövde få in jobb för att inte behöva säga upp anställda.

– I februari drog det igång rejält. Vi behövde kunderna, men insåg också att det kommer behövas enorm uppstyrning av oss för att de där sex timmarna per anställd skulle bli tillräckligt produktiva.

Den informella kommunikationen försvann

När arbetspuckeln nådde sin topp insåg Gabriel och Jimmy att de inte hade varit tillräckligt förberedda på införandet av sextimmarsdagen. Det normala vardagspratet minimerades och den informella kommunikationen medarbetarna emellan försvann. Fokus låg på att få igenom projekten.

– Den goda stämningen, den vi hade upparbetat under många år och som satt i väggarna, raserades helt under den hektiska perioden, säger Gabriel Alenius.

Något som han får medhåll för av en av medarbetarna. Per Mjöberg är art director på Background och kan vittna om situationen.

– Vi hade alla haft positiva upplevelser av sextimmarsdagen under hösten. Men under våren försvann den goda stämningen. Vi fick inte tid att prata med varandra som tidigare. Stressnivån ökade och det spred sig en misstänksamhet mot varandra om hur mycket man bidrog med, säger Per Mjöberg.

Sårbar verksamhet

Under den ansträngda perioden insåg delägarna också hur sårbar verksamheten blev av minsta lilla påfrestning.

– En så futtig detalj som trassel i kopiatorn kunde rubba den viktiga arbetsrytmen. För att inte tala om när servern låg nere. Vår organisation var verkligen inte förberedd på dessa typer av problem, säger Jimmy Nilsson Masth.

Personalsituationen började bli ohållbar. När ledningen till slut blev tvungen att beordra övertid spred sig missnöjet.

– Precis som vid normala åttatimmarsdagar måste man periodvis vara beredd på övertid. Jag och Jimmy fick också avstå vår egen lön för att vi skulle kunna betala vår personals löner, sa Gabriel Alenius.

– Vi blev under våren nominerade till Årets företagare i Dalarna. Men vi vågade knappt berätta det för personalen. Vi kände oss inte som särskilt bra företagare, säger Jimmy Nilsson Masth.

Krävande resa tillbaka

När niomånadersperioden så närmade sig sitt slut samlade de personalen på Scandic. Jimmy och Gabriel informerade de anställda om att projektet med sextimmarsdag inte utföll med önskat resultat och att de skulle återgå till åttatimmarsdagar.

– Resan tillbaka var krävande och det tog lång tid innan vi kunde återupprätta förtroendet hos våra anställda. Men i dag flyter verksamheten på bättre än någonsin förr. Kreativiteten har återvänt och företaget står i dag stadigare än någonsin, säger Gabriel Alenius

– Vi har en bra stämning på företaget nu och jag föredrar absolut åtta timmar framför sex timmar. Men jag vet att det tog en ganska lång tid innan allt groll hade lagt sig, säger medarbetaren Per Mjöberg.

De båda delägarna tycker dock inte att experimentet med sextimmarsdag var förgäves. De har dragit många viktiga lärdomar som har varit mycket betydelsefulla för det framtida arbetet.

– Vi är fortfarande inte emot idén kring sextimmarsdag. Vi kan bara konstatera att det inte alls funkade i vår typ av verksamhet just då, säger Jimmy Masth.

Blev ett stresstest

Han får medhåll av Gabriel Alenius som också vill peka på de viktiga lärdomarna de har dragit.

– Vi har i dag mycket lättare att identifiera flaskhalsar i vår verksamhet. Försöksperioden blev ett stresstest. Vi lärde oss hur sårbart vårt företag kan vara och hur man bäst och snabbast åtgärdar problemen. Den begränsade arbetstiden tvingade oss också att hitta nya mer lönsamma affärsområden, säger Gabriel Alenius.

Han vill dessutom ge några viktiga tips till det företag som trots allt vill testa idén med sextimmarsdag.

– Trimma in verksamheten innan du sjösätter konceptet. Ha en tydlig plan för hur du hanterar stressen som uppstår vid toppar och dalar i verksamheten. Lägg stor vikt vid att kommunicera allt för personalen. Transparens, kommunikation och tydlighet är oerhört viktigt, säger Gabriel Alenius.

#Arbetsmiljö
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist