Logo
Logo
Nyhet16 juni 2020 - 11:06

Minskade löneskillnader mellan könen – ”Dramatisk utveckling”

Löneskillnaden mellan könen har minskat varje år sedan 2007. Det konstaterar Medlingsinstitutet i en ny rapport. Förra året minskade den för första gången till mindre än tio procent. ”En dramatisk utveckling”, säger gd Irene Wennemo.

Irene Wennemo, generaldirektör, MedlingsinstitutetFoto: Pontus Lundahl/TT

Förra året, 2019, minskade löneskillnaderna mellan kvinnor och män med 0,8 procentenheter. Sedan 2007 är minskningen 6,5 procentenheter.

– Det är glädjande att se hur skillnaden minskar från år till år. Det är svårt att säga annat än att det är en dramatisk utveckling, säger Medlingsinstitutets generaldirektör Irene Wennemo i ett pressmeddelande.

Löneskillnaden mellan kvinnor och än är olika stor i olika sektorer. Det förklaras delvis av att kvinnor och män ofta arbetar i yrken med olika lönelägen. Men det finns fortfarande en oförklarad löneskillnad på 4,2 procent, även efter att hänsyn har tagits till yrke, ålder, utbildning och andra faktorer.

– Den oförklarade skillnaden är inte något mått på diskriminering eftersom alla potentiella orsaker inte är mätbara, säger Irene Wennemo.

Myndighetens rapport visar också att könsuppdelningen på arbetsmarknaden minskar. Det innebär helt enkelt att fler kvinnor jobbar i traditionellt mansdominerade yrken och vice versa.

– Fortsätter den utvecklingen talar det för att löneskillnaden kommer att fortsätta minska även om andra faktorer också spelar in, säger Irene Wennemo.

Men det finns hot mot den positiva utvecklingen. Det hotet stavas coronakrisen. När folk sägs upp kan det påverka det som Medlingsinstitutet kallar sammansättningen av de sysselsatta. Det i sin tur kan påverka genomsnittslönerna, vilket också kan påverka löneskillnaderna mellan män och kvinnor.

– De beräkningar vi har gjort är räkneexempel som ska göra det lättare att förstå de utfall som kommer framöver. Det är inte prognoser, säger Irene Wennemo.

#Coronakrisen#Jämställdhet#Lön#Coronakrisen
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist