Hamnmiddag

Middag med chefen – annars strejkar Hamn4an

Publicerat av Stina Bengtsson

I förra veckan gav medlarna upp. Då hade Hamn4an ratat två nya bud i den pågående konflikten i Göteborgs hamn. APM Terminals har tvingats reducera sin kapacitet med en femtedel. I fredags kom de första uppsägningarna. En tredjedel av medarbetarna tvingas sluta och fler kan det bli. Och när som helst kan nya konfliktåtgärder bryta ut. Ett av Hamn4ans krav handlar om middag med chefen.

– Hamn4ans agerande handlar inte om att få till ett avtal. Det handlar om makt och vem som ska bestämma i hamnen, säger Sveriges hamnars vd Joakim Ärlund.

På sin webbplats har Hamn4an presenterat sex krav som de har ställt på arbetsgivaren APM Terminals. Två av kraven skulle automatiskt uppfyllas om Hamn4an gick med på något av de bud som APMT respektive medlarna har lämnat under konflikten. Det handlar om rätten till facklig tid och skyddsombud.

Namngivna tv-abonnemang

Vad Hamn4an inte skriver på sin webbplats är att det finns fler krav. Arbetsmarknadsnytt har tidigare skrivit om att Hamn4an vill ha fler tv-kanaler i sina pausutrymmen, där det redan idag finns ett grundutbud av kabel-tv. I en kravlista som överlämnats från facket till arbetsgivaren och som Arbetsmarknadsnytt har fått ta del av finns förtydligande om vad det handlar om, nämligen att arbetsgivaren ska bekosta två Telia-abonnemang och fyra Boxer-abonnemang. De senare ska finnas i fyra namngivna pausutrymmen, JVG, TP öst, CK3 och CK4.

Ytterligare en sak som Hamn4an inte nämner på sin webbplats är det specifika krav på avgångspresenter som skriftligen har överlämnats till APMT. Vid en pensionsavgång ska företaget överlämna en pensionsgåva motsvarande 100 kronor per anställningsår. Chefen ska dessutom bjuda ut den nyblivna pensionären på middag. Hamn4an kräver också skriftligen att den som har jobbat i 25 år ska få en gåva värd 6 000 kronor av företaget.

Tre bud ratade

När medlarna i förra veckan avslutade sitt arbete var det efter att ha lämnat två bud till fack och arbetsgivare. Det ena budet innebar ett så kallat hängavtal, det vill säga ett likalydande avtal som det som redan finns med Transportarbetareförbundet. Det andra budet omfattade enbart skyddsombud och facklig arbetstid. Arbetsgivaren har accepterat båda buden, medan Hamn4an inte har accepterat något av dem. Hamn4an har sedan tidigare även ratat ett bud som kom direkt från APMT.

En av många knäckfrågor är avtalets längd. Medan nästan alla avtal i årets avtalsrörelse gäller över tre år vill Hamn4an inte ha ett avtal som sträcker sig längre än till november i år.

– Det innebär i praktiken att det inte bli någon fredsplikt, eftersom förhandlingarna kommer fortsätta under hösten med hot om konfliktåtgärder hängande över dem, säger Joakim Ärlund.

Hamn4ans inställning är att ett kortare avtal ger tid att förhandla om alla de krav de har ställt.

– Men exakt vilka frågor som måste lösas för att skriva under ett avtal har de inte förtydligat. Kravbilden från Hamn4an är flytande, förklarar Joakim Ärlund, som tror att önskan om ett kort avtal bara är Hamn4ans sätt att undgå fredsplikten.

APM Terminals Gothenburgs HR- och förhandlingschef Sophia Tuvesson bekräftar bilden.

– Hamn4an vill ha ett kort avtal för att påskina att de är seriösa, säger hon.

Nästan 50 000 i månaden

Konflikten i Göteborgs hamn handlar inte om lönenivån. Ingångslönen är, med 2015 års avtal, 28 286 kronor. Det är den absolut lägsta lönen det går att ha i hamnen för en ordinarie stuveriarbetare, men de allra flesta har mycket mer. Till ingångslönen kommer, enligt arbetsgivaren, i snitt fyra fasta tillägg och 18 rörliga samt i snitt 16,5 övertidstimmar per månad. Allt som allt har hamnarbetarna hos APMT en total snittlön på 49 527 kronor i månaden, enligt 2015 års siffror. Eftersom avtal och arbetsuppgifter är så förlagda att det ingår förhållandevis mycket pauser under arbetsdagen är den faktiska arbetstiden ungefär 60 procent av heltid. Som en jämförelse har förskolelärare en snittlön på ungefär 26 000 kronor vid heltidsanställning, enligt SCB.

Arbetsmarknadsnytt har försökt nå Hamn4ans ordförande Peter Annerback för att få en kommentar. Han har dock inte återkommit.

Stina Bengtsson

Publicerad av Stina Bengtsson den 2017-07-13 - 14:57  #Avtalsrörelse #Strejk #Hamnkonflikten